Stirlingmoottorilla aiotaan pyörittää sähkögeneraattoria aurinkovoimalassa.
Suomalaiset energiatutkijat kehittävät biostirlingiä.
Nasa suunnittelee ydinkäyttöistä stirlingmoottoria kuuasemalle.
Kaksisataa vuotta varjossa elänyt moottori on tullut muotiin.


Suomalaiset energiatutkijat kehittävät biostirlingiä.
Nasa suunnittelee ydinkäyttöistä stirlingmoottoria kuuasemalle.
Kaksisataa vuotta varjossa elänyt moottori on tullut muotiin.

Julkaistu Tiede -lehdessä 12/2009

Skotlantilainen pappi Robert Stirling patentoi 1816 lämpövoimakoneen, jossa kaasu laajenee ja supistuu suljetussa tilassa ja muuttaa lämpöä mekaaniseksi työksi. Nyt näyttää siltä, että tästä moottorimaailman Tuhkimosta on lopulta tulossa prinsessa.

Stirlingmoottorin lämmönlähteeksi kelpaa mikä vain, vaikka aurinko. Ruotsalais-yhdysvaltalainen keksijä ja yrittäjä John Ericsson kehitti 1870-luvulla aurinkostirlingin.

Viime heinäkuussa yhdysvaltalaiset Stirling Energy Systems ja Tessera Solar esittelivät aurinkokone SunCatcherin, joka muistuttaa Ericssonin laitetta.


Ericsson uskoi aurinkoon

Jenkkiyhtiöiden aurinkosieppari koostuu peilistä, stirlingmoottorista ja sähkögeneraattorista. Työaine on vetyä, jonka aurinko kuumentaa 600 celsiusasteeseen. Kylmää päätä jäähdytetään vesi-glykoliseoksella samaan tapaan kuin auton moottoria. 

Yksi sieppari kehittää 25 kilowatin tehon. Yhtiöt suunnittelevat Kaliforniaan ja Texasiin voimaloita, jotka koostuvat kymmenistä tuhansista SunCatchereista ja joiden yhteinen sähköteho nousee vuoteen 2012 mennessä noin tuhanteen megawattiin.

Nykyinsinöörit seuraavat Ericssonia, joka laski, että aurinkoalueille kannattaa rakentaa 22 miljoonaa sadan hevosvoiman (75 kilowatin) stirlingiä. Yhteinen piikkiteho olisi ollut 1,7 terawattia, mutta asennetusta tehosta olisi auringonpaisteen vaihtelun takia pystytty käyttämään alle kolmasosa, ehkä puoli terawattia.

Nykyään maailma tuottaa sähköä 2,8 terawatin keskiteholla. Jos Ericssonin ohjelma olisi toteutettu, aurinkostirlingeistä saataisiin nyt yli 15 prosenttia sähköstä.


Kiinnostus heilahdellut

Ericsson perusteli suunnitelmaansa hiilen loppumisella, mutta pian löydettiin lisää fossiilisia polttoaineita. Stirlingmoottorista tuli erikoislaite, jota 1800-luvulla käytettiin jonkin verran höyrykoneen asemesta lähinnä pumppujen voimanlähteenä.

Viime vuosisadalla nousivat valtaan öljy ja tavallinen polttomoottori. Moottori, jossa polttoaine paloi sylinterin sisällä, oli pieni ja kevyt. Suuria lämmönsiirtopintoja ei tarvittu. Stirlingit jäivät erityiskohteisiin, kuten sukellusveneisiin, joissa moottorin hiljainen käyntiääni on etu.

Kiinnostus kasvoi taas 1970-luvulla, kun öljyn hinta nousi. Autotehtaatkin kehittivät stirlingejä, jotka pyörivät kaikilla polttoaineilla.

Ja taas kiinnostus lopahti, kun öljy halpeni.

Nyt suhdanne on jälleen muuttunut: stirling kiinnostaa etenkin sähkön tuotannossa.

Jos lähitulevaisuudessa jonnekin aurinkoalueelle asennetaan lukuisia - satoja tai jopa tuhansia - stirlingejä, koneiden hinta laskee. Silloin kuumakaasukoneelle löytyy markkinoita muualtakin.


Biostirling lämpökeskukseen

Uutena sovelluksena kehitetään sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, jossa stirlingin jäähdytysvedellä lämmitettäisiin tiloja.

Meillä Suomessa on tätä nykyä tiettävästi kaksi stirlingkonetta, joita käytetään paljolti juuri yhteistuotannon tutkimukseen. Jy¬väskylässä yliopisto ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus sekä Lappeenrannassa teknillinen yliopisto kehittävät biostirlingvoimalaa.

- Sähköteholtaan noin kymmenen kilowatin stirlingmoottori sopii hyvin lämpöyrittäjälle, kertoo sovelletun termodynamiikan dosentti Juha Kaikko Lappeenrannasta. Kaikko korostaa, että näin pystytään hyödyntämään halpaa, uusiutuvaa polttoainetta, kuten haketta.

Jyväskyläläiset taas ovat tutkineet vähän pitemmälle jalostetun polttoaineen, puupelletin, käyttöä.

Lämpöyrittäminen on paikallista tuotantoa, jota paikallinen sähköntuotanto täydentää luontevasti. Sähkö voidaan käyttää lähellä, mutta kymmenen kilowatin sähköteho kuluu helposti jo itse lämpökeskuksessa pumppuihin, puhaltimiin ja kuljettimiin. 


Biossa omat pulmansa

Käyttöä biostirlingille löytyy kaikkialla. Suomessa ja muissa teollisuusmaissa biostirlingvoimala pienentää sähkölaskua ja lisää kilpailua sähkömarkkinoilla. Monilta Aasian ja Afrikan alueilta puuttuu keskitetty sähköverkko, jolloin paikallinen tuotanto on ainoa mahdollisuus.

Tähän asti stirlingejä on käytetty lähinnä Keski-Euroopassa ja polttoaineena on ollut kaasu tai öljy. Biopolttoaine tuo omat erityisongelmansa, jollainen on esimerkiksi tuhka. Jos savukaasu on liian kuumaa, tuhka pehmenee ja tarttuu lämmönsiirtopintaan.

- Siksi biomassaa on pakko polttaa matalahkossa, esimerkiksi 1 250 asteen lämpötilassa, kuvailee ongelmaa tutkimusjohtaja Martti Aho Jyväskylän yliopistosta. - Maakaasua voi polttaa jopa 1 600 asteessa. Lämpötilan pudottaminen taas alentaa hyötysuhdetta.

Biostirlingien markkinoille tulosta tutkijat sen enempää kuin yrityksetkään eivät toistaiseksi ole antaneet vuosilukuja. Julkaistuista tutkimustuloksista päätellen kaupalliset sovellukset ovat mahdollisia muutamassa vuodessa.

- Kymmenen vuoden päästä stirlingmoottoreita käytetään yleisesti, vakuuttaa dosentti Kaikko.


Kalevi Rantanen on diplomi-insinööri, tietokirjoittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.


Mikä on stirlingmoottori?
Klassisen stirlingin periaatteen voimme hahmottaa kuvittelemalla kaksi sylinteriä, jotka on yhdistetty kampikoneistolla. Koneisto synkronoi sylinterien liikkeet.


Siirtosylinterissä A liikkuu huokoinen siirtomäntä C. Työsylinterissä B liikkuu työmäntä D. 
* Paineistettu kaasu siirtää ylös työmäntää D, joka tekee mekaanista työtä, esimerkiksi pyörittää sähkögeneraattoria (1. tahti). Sylinterin liikkuessa kaasun paine laskee. 
* Siirtomäntä C laskeutuu alas (2. tahti). Kaasun paine laskee edelleen.
* Sitten myös työmäntä D painuu alas (3. tahti).
* Siirtomäntä C nousee ylös (4. tahti). Viilentynyt ilma virtaa alaspäin männän läpi. Ilma lämpenee taas, paine kasvaa ja kierros alkaa alusta.


Kaavio julkaistiin Tiede 2000 -lehdessä 7/1989. Se on kopioitu vuonna 1925 julkaistusta Uppfinningarnas bok  -kirjasta ja esittää Robert Strilingin alkuperäistä konetta.


Stirling poikkeaa polttomoottorista
* Stirling on "ulkopolttomoottori" eli polttoaine palaa tai lämpö kehitetään muulla tavalla sylinterin ulkopuolella. Tavallisessa polttomoottorissa polttoaine palaa sylinterin sisässä.
* Stirlingissä lämpö on siirrettävä työaineeseen sylinterin seinän läpi. Polttomoottorissa lämmönsiirtopintaa ei tarvita, koska sylinteri toimii myös polttokammiona ja savukaasut työaineena.
* Stirlingissä työaine laajenee ja supistuu, mutta ei räjähdä. Polttomoottori on "räjähdysmoottori", jossa polttoaine räjähtelee koko ajan sylinterissä.


Kuuhun atomistirling
Stirlingmoottorin lämmönlähteeksi kelpaa myös ydinreaktori. Nasa suunnittelee tulevan kuuaseman asukkaille mikroydinvoimalaa, jonka tuottamasta lämmöstä stirlingmoottori tekee sähköä.
 Polttoaineena on uraanidioksidi. Natriumin ja kaliumin seos jäähdyttää ¬reaktoria ja kuumentaa stirling-moottoria. Laitoksen teho on 40 kilowattia.

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018