Suomella olisi myös lääketieteen nobel, ellei kielitaistelu olisi ajanut Ragnar Granitia Ruotsiin.

Ketkä suomalaiset ovat voittaneet Nobelin palkinnon?

Useimmat meistä muistanevat AIV-rehusta tunnetun kemian nobelistin A. I. Virtasen, ainakin vanhimmat polvet kirjallisuuden nobelistin Frans Eemil ”Taata” Sillanpään ja luultavasti nuorimmatkin rauhannobelisti Martti Ahtisaaren.

Tarkkaan ottaen Suomi on kuitenkin saanut neljä palkintoa – tai hyvä on, ainakin kolme ja puoli. Korppoolaistaustaiselle lääkärille Ragnar Granitille (1900–1991) palkinto myönnettiin fysiologian tai lääketieteen alalta vuonna 1967. Riihimäellä syntynyt, Nobel-tutkimuksensa pääasiassa Helsingin yliopistossa tehnyt Granit oli kuitenkin muuttanut talvisodan jälkeen Ruotsiin.

Kun Granit palkittiin verkkokalvon värinäön fysiologiaa käsittelevistä tutkimuksistaan, hän oli jo Ruotsin kansalainen, ja ruotsalaiset alkoivat pitää häntä omana nobelistinaan. Suomalaiset eivät pitäneet puoliaan – suomalaisten koulujen historian oppikirjoihin Granit ei ainakaan vielä ole löytänyt suomalaisena nobelistina.

Fifty–fifty, sanoi Granit

Tutkija Timo Vilén kirjoitti Tieteessä tapahtuu -lehdessä kaksi vuotta sitten, että Nobelin palkintojen perintöosuuksia jaettaessa kriteerinä on yleensä käytetty palkinnonsaajien kansalaisuutta palkitsemishetkellä. Tällä perusteella Granit oli eittämättä ruotsalainen nobelisti, vaikka olennaiset tutkimukset olikin tehty Suomessa.

Kun Granitilta kysyttiin, kummalle maalle kunnia hänen Nobel-palkinnostaan kuuluu, hän vastasi diplomaattisesti: ”Fifty-fifty.”

”Itseään sekä riikinruotsalaiseksi että suomenruotsalaiseksi patriootiksi kutsunut Granit olisi varmasti pitänyt myös nimityksestä korppoolainen nobelisti – sijaitseehan Korppoo juuri sopivasti Suomen ja Ruotsin välillä”, Timo Vilén arveli.

Helsingin yliopistossa 1930-luvun lopulle asti riehunut kielitaistelu jätti kuitenkin Granitiin haavat, jotka saattoivat verottaa hänen suomalaista patriotismiaan ja saada hänet siirtymään naapuriin.

Edeltäjä varoitti väreistä

Granitin tieteellinen ura on kytköksissä toiseen suureen suomalaiseen fysiologiin, Robert Tigerstedtiin (1853–1923). Tigerstedt lähti Tukholmaan Karoliiniseen ins­tituuttiin 1800-luvun loppupuolella vain kolmenkymmenen vuoden iässä. Kielipolitiikalla saattoi olla osuutensa myös Tigerstedtin ratkaisussa, kirjoitti oppihistorian emeritusprofessori Anto Leikola Tieteessä tapahtuu -lehdessä.

Vuosisadan vaihteessa Tigerstedt sai kuitenkin lopulta viran Helsingin yliopiston fysiologian laitoksen johtajana ja tilaisuuden suunnitella uuden, aikansa moderneimpiin kuuluneen laitosrakennuksen Kruununhaan Siltavuorenpenkereelle. Samassa laitoksessa Granit teki keskeiset tutkimuksensa värinäön fysiologiasta.

Tigerstedt olisi saattanut itsekin saada Nobelin palkinnon. Hän istui Karoliinisen instituutin Nobel-komiteassa sen perustamisesta asti, ja oli hänen ansiotaan, että palkinnon nimikkeeseen tuli lääketieteen rinnalle fysiologia. Virallisesti palkinto siis on Nobelin fysiologian tai lääketieteen palkinto, vaikka siitä puhutaan lehtiteksteissä yleensä vain lääketieteen Nobelina. Fysiologian ansiosta palkinnolla voi huomioida sellaistakin perustutkimusta, joka on kaukana kliinisestä lääketieteestä.

Tigerstedtin suurin oma löytö, mu­nuaisten erittämä, verenpaineeseen vaikuttava hormoni reniini, sai kuitenkin kansainvälisen huomion vasta hänen kuolemansa jälkeen.

Leikolan mukaan Granit oli nuorena opiskelijana kerran joutunut puheisiin Tigerstedtin kanssa. Tigerstedt oli antanut opiskelijalle mielestään hyvän neuvon: ”On vaarallista puuhailla värien näkemisen kanssa; kaikki, jotka ovat sitä yrittäneet, ovat juuttuneet siihen loppuiäkseen, eivätkä he sen koommin ole saaneet mitään kunnollista aikaan.”

Granit ei onneksi uskonut, vaan jatkoi kokeitaan.

Tutki kuvankäsittelyä

Granit oli vuonna 1926 kirjoittanut vä­rien näkemisestä psykofysiologisen väitöskirjan Farbentransformation und Farbenkontrast. Psykologia ei kuitenkaan riittänyt selittämään, miksi ihminen näkee värit niin kuin näkee. Granit oli myös alkanut kiinnostua verkkokalvosta, jonka neurologiaa ei vielä silloin tunnettu.

Vuonna 1928 Granit matkusti Oxfordiin, Nobelin fysiologian palkinnon myöhemmin saaneen Sir Charles Sherringtonin laboratorioon. Vierailunsa aikana Granit tutustui uuteen tekniikkaan, elektroniputkivahvistimen käyttöön silmän ja hermoston tutkimuksessa.

Omatekoisen elektroniputkivahvistimen avulla Granit havaitsi, että verkkokalvon solut voivat estää viereisten solujen reaktioita. Kun eniten valoa saavat solut näin vaimentavat naapureitaan, verkkokalvolle piirtyvän kuvan kontrastit voimistuvat. Näköhermon kautta näköaivokuoreen lähtee siis informaatiota, johon jo sisältyy hieman ”kuvankäsittelyä” – laadunparannusta.

Vuonna 1939 Granit osoitti, että sammakon näköhermossa on eri väreihin erikoistuneita hermosäikeitä. Tämä yhdessä suomalais-ruotsalais-venezuelalaisen Gunnar Svaetichinin kanssa tehty tutkimus antoi ensimmäisen kerran näyttöä siitä, että Thomas Youngin ja Hermann von Helmholzin jo 1800-luvulla kehittämällä teorialla värinäöstä oli uskottava neurofysiologinen perusta. Young ja Helmholz olivat aivan oikein olettaneet, että silmän verkkokalvolla täytyy olla kolmea erilaista solutyyppiä, joista kukin havaitsee oman osuutensa näkyvän valon kirjosta.

Harvard sai rukkaset

Helsingin yliopiston fysiologian professorina Granit oli 1930-luvulla saavuttanut huomattavan kansainvälisen maineen, ja hän sai työtarjouksia eri puolilta maailmaa. Kun Granit vuonna 1940 kutsuttiin Tukholman Karoliinisen instituutin neurofysiologian laitoksen johtajaksi, hän otti paikan vastaan.

Samalla hän kieltäytyi kutsusta Harvardin yliopistoon. Harvard olisi tarjonnut isommat resurssit kuin mikään muu yliopisto. Timo Vilénin mukaan Granit ei kuitenkaan erityisemmin pitänyt yhdysvaltalaisesta kulttuurista. Lisäksi Harvard sijaitsi kaukana Granitille rakkaasta Korppoon Vikminnestä, jossa hän vietti jokseenkin kaikki kesänsä varhaisesta lapsuudestaan elämänsä viimeisiin vuosiin saakka.

”Viimeksi mainittu seikka painoi paljon vaakakupissa, ja niinpä Granit sähkötti myöntävän vastauksensa Tukholmaan ja kieltävän vastauksensa Harvardiin, jonne hän omien sanojensa mukaan oli jo ehtinyt tilata matkaliput”, Vilén kirjoittaa.

Kansallisbiografian mukaan Tukholmaan siirtymiseen vaikuttivat ensisijaisesti uuden työpaikan paremmat tutkimusresurssit mutta osaltaan ehkä myös 1930-luvun aikana toteutettu Helsingin yliopiston suomalaistamiskampanja, joka varmasti oli kosmopoliittiselle Granitille henkisesti vieras. Kampanjan seurauksena lääketieteellisessä tiedekunnassa oli 1930-luvun lopulla Granitin ohella vain yksi ruotsiksi luennoiva professori.

Vilenin mukaan Granit oli vakavissaan pelännyt joutuvansa ulos yliopistosta äidinkielensä takia eikä milloinkaan antanut anteeksi aitosuomalaisten ylioppilaspiirien äänekkäitä protesteja, jotka huipentuivat yliopiston ruotsinkielisen toiminnan sabotointiin.

Tukholmassa nobelistiksi

Tukholmaan muutettuaan Granit sai pian myös Ruotsin kansalaisuuden. Hänet nimitettiin vastaperustetun Nobel-instituutin johtajaksi ja seuraavana vuonna neurofysiologian henkilökohtaiseksi professoriksi. Näistä viroista hän siirtyi eläkkeelle 1967, mutta senkin jälkeen hän jatkoi aktiivista tieteellistä tutkimustyötä lähes kuolemaansa saakka.

Granit jatkoi Tukholmassa näön fysiologiaa koskevia tutkimuksiaan, ja osa Helsingissä toimineesta tutkijaryhmästä siirtyi hänen mukanaan. Kansallisbiografian mukaan Tukholmassa tehdyt työt olivat kuitenkin lähinnä laajentavia ja täydentäviä. Vuodesta 1921 jatkuneiden näköaistitutkimusten yhteenvedoksi kirjoitettu teos Sensory mechanisms of the retina oli pääosin valmis jo 1943, vaikka sodan vuoksi kirja pääsikin ilmestymään vasta 1947.

Lopulta eläkkeelle jääneelle Granitille myönnettiin vuonna 1967 Nobelin fysiologian tai lääketieteen palkinto yhdessä yhdysvaltalaisten Haldan Keffer Hartlinen ja George Waldin kanssa. Perusteena olivat tutkimukset, jotka koskivat sähköisiä verkkokalvon ilmiöitä ja niiden suhdetta värien näkemiseen.

”Palkinnon saadessaan Granit oli jo neljännesvuosisadan ajan omistautunut lihasten hermostollisen säätelyn tutkimiseen. Näitäkin tutkimuksia pidetään tieteellisesti korkeatasoisina, ja Granitille ehdotettiin Nobelin palkintoa myös hänen lihasjärjestelmän neurologiaa käsitelleistä töistään”, Vilén kertoo. Ensimmäinen Nobel-ehdokkuus tuli vuonna 1946, ja tämän jälkeen Granit oli ehdolla lähes joka vuosi vuoteen 1960 asti.

Palkinto vasta eläkkeellä

Palkitsemisen ajankohta heti eläkkeelle jäämisen jälkeen on tulkittu niin, ettei Granit olisi voinut saada palkintoaan aikaisemmin. Ei olisi ollut sopivaa myöntää palkintoa Karoliinisen instituutin Nobel-komitean toimintaan aktiivisesti osallistuneelle Granitille tämän ollessa vielä virassa. Ajatus on Vilénin mielestä väärä, sillä Karoliinisen instituutti myönsi palkinnon komitean toimintaan yhtä lailla aktiivisesti osallistuneille Hugo Theorellille ja Ulf von Eulerille molempien ollessa vielä virassa.

Ruotsalaistunut Granit noteerattiin Suomessa toden teolla vasta Nobel-palkinnon jälkeen. Hän sai vuonna 1968 kutsun Suomen Psykologisen Seuran kunniajäseneksi, ja hänelle myönnettiin Suomen leijonan ensimmäisen luokan komentajamerkki. Helsingin yliopiston kunniatohtori Granitista tuli vuonna 1982.

Marko Hamilo on vapaa tiedetoimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 9/2013

Arvoitusta ratkottiin toistasataa vuotta

Nykyään jo koululaiset oppivat, että verkkokalvolla on kahdenlaisia valolle herkkiä soluja. Sauvasolut ovat herkkiä hämärässäkin, mutta ne eivät erota värejä. Kolmelle eri aallonpituusalueelle erikoistuneet tappisolut taas synnyttävät aistimuksen väreistä.

Englantilainen monialanero Thomas Young esitti vuonna 1802, että ihmisillä on kolmeen eri aallonpituuteen erikoistuneita valoherkkiä soluja. Idea oli vain yksi Youngin suurista oivalluksista. Koko ajatus, että valo ylipäätään voitaisiin ymmärtää aaltoliikkeenä, oli Youngin keksintö.

Saksalainen fyysikko ja lääkäri Hermann von Helmholz tarkensi Youngin teoriaa ehdottamalla, että kolme valoreseptoria ovat erikoistuneet lyhytaaltoiseen eli siniseen, keskipitkäaaltoiseen eli vihreään ja pitkäaaltoiseen eli punaiseen valoon. Aivot yhdistävät näiden kolmen kanavan voimakkuuksien yhdistelmän värielämykseksi.

Nykyään tämä teoria tunnetaan Youngin–Helmholzin kolmiväriteoriana. Ragnar Granit ja Gunnar Svaetichin todistivat fysiologisin menetelmin, että eläinten silmien verkkokalvossa todella on Youngin ja Helmholzin ennustamat solut ja reseptorijärjestelmät.

Kolmikanavainen värinäköjärjestelmä on riittänyt suhteellisen hyvin ihmisen tarpeisiin lajimme kehittyessä. Kykenemme erottamaan pieniäkin muutoksia ympäristössä, jos päivänvaloa on tarpeeksi. Joillakin eläimillä on nelikanavainen värinäkö, ja ne saattavat nähdä myös infrapunaisten ja ultraviolettien aallonpituuksien puolelle. Myös kaksi- ja jopa viisikanavaisia verkkokalvoja tunnetaan eläinmaailmasta.

Ihmisellä on kolme värikanavaaSilmissämme on kolmentyyppisiä väriaistimia. Silmien ja aivojen näköjärjestelmä päättelee värit sen perusteella, miten voimakkaasti mikin tyyppi reagoi. Esimerkiksi violetin näkeminen johtuu siitä, että punaherkillä soluilla on herkkyyttä myös lyhytaaltoiselle siniselle.

 

Venäjän MM-kisojen virallinen ottelupallo on Telstar18. Adidas on valmistanut kisapallot vuodesta 1970. Kuva: Wikimedia Commons

Tulevaisuuden huippufutarin peliasuun kuuluu älysiruja ja antureita, jotka rekisteröivät joka liikkeen, ja älypallo raportoi maalit ilman tuomaria.

Mistä tulevaisuudessa keskustellaan, jos jalkapallo-ottelun tuomitsemisestakin poistetaan inhimilliset erehdykset? miettii moni penkkiurheilijaveteraani. Viime vuonna kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa nimittäin hämmästytti maailmaa ryhtymällä kokeilemaan älysirutekniikkaa tuomitsemisen apuna.

Teknisen avun mahdollisuus ei ole uusi asia mutta valmius sen hyväksymiseen on.

Aiemmin tuomarin näköaistin avittamiseen on suhtauduttu nihkeästi. Kun televisiokamerat ilmestyivät kentän laidalle 1950-luvulla, tulivat pian myös nauhoitetut ja hidastetut otokset. Äkkiä kävi mahdolliseksi tutkia rauhassa, menikö pallo todella maaliin ja tuomitsiko tuomari oikein. Fifa reagoi päättämällä, että nauhoitukset jätetään huomiotta. Tuomarin sana on laki, näkyi filmillä mitä tahansa.

Yksi seuraus päätöksestä on ollut ikuinen kiista siitä, oliko Englannin joukkueen hyökkääjän Geoff Hurstin kolmas maali MM-finaalin jatkoajalla vuonna 1966 oikea maali vai ei. Hurstin laukaus osui poikkipuuhun ja kimposi alas, mutta minne? Tuomari, joka näki tilanteen heikosti, päätti, että pallo oli maalissa, mutta moni on tuomiosta edelleen eri mieltä.

Nyt linja on muuttumassa jalkapallomaailmassa. Testattavassa seurantajärjestelmässä pallo ilmoittaa sijaintinsa tietojärjestelmään. Tuomari kantaa ranteessaan älyrengasta, joka piippaa, kun tulee maali.

Paikannusanturit palloon ja sääriin

Jalkapallon seurantalaitteisto on kehitetty saksalaisessa tutkimuslaitoksessa Fraunhofer-instituutissa, ja sen on valmistanut saksalainen yritys Cairos Technologies AG. Saksalaiset toivoivat, että älypalloa olisi potkittu jo tämän kesän ottelussa. Näin MM-kisojen isäntämaa olisi päässyt esittelemään tekniikkaansa oikein leveällä rintamalla.

Kehitystyö osoittautui kuitenkin odotettua työläämmäksi ja hitaammaksi. Fifa testasi älypalloa nuoriso-otteluissa viime syksynä. Seurantajärjestelmä havaitsikin kaikki maalit 32 ottelun sarjassa. Valitettavasti tietokone kirjasi maaleiksi myös joitakin ohi menneitä laukauksia. Siksi Fifa heitti älypallon takaisin insinööreille luotettavuuden parantamista varten.

Ensimmäinen yritys oli ehkä hiukan ahne. Heti alussa yritettiin luoda laitteisto, joka kerää valtavasti tietoa.

Cairoksen seurantajärjestelmässä pallon mikrosiru lähettää 2 000 kertaa sekunnissa paikannustietoja antenneihin, jotka sijaitsevat kentän laidalla. Yhtiön mukaan pallon sijainti pystytään määrittämään puolentoista sentin tarkkuudella. Mahdollista on mitata myös pallon nopeus, kiihtyvyys, lämpötila ja paine.

Myös pelaajalla on älysiru kumpaankin säärisuojukseen piilotettuna. Älysiru kertoo hänen sijaintinsa, nopeutensa ja kiihtyvyytensä. Hänen potkaistessaan palloa pystytään mittaamaan laukaisun nopeus. Mittaustuloksista saadaan selville myös askeltiheys ja askelten pituus.

Kilpailijat ovat huomanneet Cairoksen hankkeen vaikeudet. Tanskassa Goalref-niminen yritys on kehittänyt seurantalaitteistoa, joka toteaa vain maalit. Tanskalaiset toivovat näin pääsevänsä suurempaan luotettavuuteen.

Älysirutekniikka ottaa ensi askeliaan, mutta suunta on selvä ja heijastaa tekniikan yleistä kehitystä. Sirut ja sensorit tulevat kaikkialle, ja esineet ja ihmiset muuttuvat tietoverkkojen silmuiksi. 

Värinätyynyillä vinkkejä lihaksille

Vielä villimpää on odotettavissa hieman kaukaisemmassa tulevaisuudessa. Ensin tekniikka seuraa pelaajaa etäältä mutta sitten alkaa myös kulkea hänen mukanaan. Taustalla on nouseva tieteenhaara haptiikka, joka tutkii viestin lähettämistä ja vastaanottamista kosketuksen avulla.

Haptiikan tutkija Hendrik-Jan van Veen hollantilaisesta tutkimuslaitoksesta TNO:sta, joka vastaa Suomen VTT:tä, on työtovereineen ideoinut opastavaa peliasua. Urheilijoiden vaatteisiin upotetaan sensoreita, joka mittaavat lihasten toimintaa. Tietokone käsittelee mittaustulokset ja antaa palautetta kosketuksen avulla. Pienet värähtelevät tyynyt kertovat urheilijalle, mitä lihaksia hänen pitäisi käyttää enemmän. Värinä nilkassa voi viestittää, että nyt vauhtia kinttuihin.

Toistaiseksi tekniikkaa ovat testanneet melojat laboratoriossa, mutta tutkijat suunnittelevat asuja myös jalkapallovalmennusta varten.

On helppo kuvitella, miten monipuolisia mahdollisuuksia haptiikka avaa jalkapallossa. Miksei värisijän voi upottaa vaikka pelihousuihin, jolloin haluttaessa saataisiin myös katsojien ja pelaajien välille uudenlaista viestintää. Kannustushuutojen lisäksi suosikkipelaajille voi tulevaisuudessa antaa hellän etäpotkun takapuoleen: Älkää nukkuko! Tsemppiä!

Kun haptiikkaan yhdistetään älykkäät sensoriverkot, syntyy jotain vielä mielikuvituksellisempaa. Joskus verkko pystyy laskemaan optimaalisia syöttöketjuja, ja haptinen värisijä viestittää, mihin suuntaan pitää potkaista. Silloin pelaajilla on jaloissaan todelliset taikakengät.

Video mullisti pelianalyysin

Älysirut ovat vasta tulossa, mutta jalkapallo on teknistynyt ja tieteellistynyt paljon aikaisemmin.

Valmennuksessa video otettiin käyttöön heti, kun kamerat kehittyivät tarpeeksi pieniksi, eli 1970- ja 1980-luvun vaihteessa. Sitä ennen valmentajat ja heidän apulaisensa olivat tarkkailleet peliä kentän laidalta ja tehneet muistiinpanoja kynällä ja paperilla.

Kun kameraan yhdistettiin tietokone, kuvamateriaalista pystyttiin jalostamaan kaikkea mahdollista tietoa kentän tapahtumista. Pelaajat ja valmentaja saattoivat nyt katsoa kuvaruudulta, mitä pelissä todella oli tapahtunut. Pallon ja pelaajien liikkeet, syötöt, laukaisut, haltuunotot ja muut tapahtumat voitiin kirjata tarkasti ja objektiivisesti. Syntyi uusi tieteenhaara, pelianalyysi.

Pelaajan vointia voi valvoa yötä päivää

Mikä sitten on ollut pelianalyysin ja muun jalkapallotutkimuksen arvokkainta antia? Vastaus voi ensi alkuun tuntua yllättävältä.

– Yksilöllisyyden vahvistuminen on ollut tärkein kehitystrendi valmennuksessa ainakin jo 1990-luvulta asti, sanoo biomekaniikan dosentti, ”jalkapalloprofessori” Pekka Luhtanen, joka työskentelee Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Kihussa. Luhtanen on tutkinut Suomessa jalkapalloa ehkä syvällisemmin kuin kukaan muu ja on kansainvälisesti tunnettu pelianalyysin kehittäjä.

Miten niin yksilöllisyys? Jalkapalloahan esitellään malliesimerkkinä tiimityöstä. Tarkemmin katsottuna ristiriitaa ei kuitenkaan ole. Mitä taitavammin jokainen pelaaja hoitaa oman tehtävänsä, sitä hienompaan kokonaistulokseen päästään. Joukkue on sitä parempi, mitä onnistuneemmin osataan sijoittaa oikeat pelaajat oikeille paikoille.

Tekniikka on mahdollistanut entistä paljon yksilöllisemmän valmennuksen. Videolta valmentaja voi tutkia esimerkiksi askelten pituuksia ja tiheyksiä, hetkellisiä asentoja ja nivelten liikelaajuuksia.

Sykemittarilla, joka tuli samoihin aikoihin kuin video eli 1980-luvun alussa, pystytään seuraamaan kuormitusta ja voimavarojen palautumista vaikka vuorokauden läpi.

Mittausten ansiosta pelaaja saa valtavan määrän tietoa itsestään. Vähitellen hän oppii kuuntelemaan kehonsa signaaleja, jolloin laitteita tarvitaan vähemmän. Tekniikka osaltaan auttaa häntä kehittymään ”24 tunnin pelaajaksi”, jota myös lepo, palautuminen ja vapaa-aika auttavat pääsemään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Vahvoissa seuroissa, kuten Ajaxissa, valmennus on yksilöllistetty pitkälle. Eri ikäluokkia ja pelin osa-alueita varten on erikoistuneita valmentajiaan. Pelaajat harjoittelevat hyvinkin pienissä ryhmissä.

Pelaajat ovat sekä fyysisesti että psyykkisesti erilaisia. Jotkut ovat perusluonteeltaan hyökkääviä, toiset puolustavia, kolmannet rakentavia. Tarkka tieto pelaajien yksilöllisistä ominaisuuksista auttaa sijoittamaan heidät sopivimmille pelipaikoille. 

Joskus kielteinen tunne onkin hyväksi

Pelaajien fyysisen kunnon ja pelitekniikan lisäksi valmentajien pitää virittää heidän mieltään. Fyysisesti tasavahvojen ja älyllisesti yhtä taitavien joukkueiden ottelussa tuloksen ratkaisevat tunteet. 

Liikuntatieteiden tohtori Pasi Syrjä Jyväskylän yliopistosta on tutkinut, miten huippujalkapalloilijan tunteet vaikuttavat hänen pelituloksiinsa. Tulokset rikkovat tavanomaisia myyttejä.

Olemme tottuneet pitämään itsestään selvänä, että urheilussa ja muuallakin myönteiset tunteet parantavat suoritusta ja kielteiset vahingoittavat. ”Ajattele positiivisesti”, neuvovat konsultitkin.

Tutkijat ajattelivat samalla tavoin aina 1990-luvulle saakka. Tunteiden tutkimus lähti liikkeelle sotilaspsykologiasta. Psykologit tutkivat toisen maailmansodan aikana sotilaan ahdistusta taistelukentällä. Ahdistusta totuttiin pitämään häiriönä ja yksinomaan kielteisenä tunteena.

Uudempi tutkimus on osoittanut, että myös kielteiset tunteet voivat olla hyödyllisiä ja myönteiset haitallisia. Kielteinen ja epämiellyttävä tunne on joskus tehokas ja stimuloiva. Myönteinen tunne voi olla myös lamaannuttava.

Joitakin auttaa jopa pelokkuus

Syrjän väitöskirjatutkimuksessa pelaajat kuvasivat tunteitaan useilla kymmenillä adjektiiveilla.

Tuskin on yllättävää, että ”latautunut”, ”motivoitunut” tai ”sähäkkä” tunne yhdistyi onnistumisen kokemukseen. Yhtä odotettavissa on, että jos on "väsynyt", "haluton" tai "veltto" olo, tuloksia syntyy huonosti.

Mielenkiintoista sen sijaan on, että löytyi positiivisia mutta haitallisia tunteita. Vahingollisia positiivisia tunteita pelaajat luonnehtivat useimmiten sanoilla "huoleton", "tyytyväinen" ja "tyyni".

Kielteisiä mutta hyödyllisiä tunteita kuvasivat esimerkiksi adjektiivit "jännittynyt", "tyytymätön" ja "hyökkäävä".

Mutta tässä ei ollut vielä kaikki. Hyödyllisten ja haitallisten tunteiden valikoima vaihteli pelaajasta pelaajaan. Esimerkiksi "huoleton" tunne vaikuttaa moniin pelaajiin haitallisesti mutta joihinkin myönteisesti. "Pelokas" tunne on useimmille haitaksi mutta joillekin hyödyksi.

Tieto omasta tunneprofiilista auttaa pelaajaa vahvistamaan juuri niitä tunteita, jotka auttavat häntä saavuttamaan parhaat tulokset. Näin valmentaja pystyy yksilöllistämään valmennusta myös tunnepuolella.

Kalevi Rantanen on teknistä luovuutta tutkiva diplomi-insinööri, tietokirjoittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2006

Jalkapallon pieni historia

1863 yksitoista englantilaista seuraa sopivat jalkapallon säännöistä.

1800-luvun loppupuoliskolla tasaisen pyöreä kumikalvo alkaa korvata epäsäännöllisen muotoisen sianrakon jalkapalloissa. Pallon lujittamiseksi uloin kerros ommellaan nahasta. Jalkapallokengät ovat nilkkapituisia ja nappulat metallisia.

1904 perustetaan Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa.

1909 kenkien metallinappulat kielletään vaarallisina ja siirrytään nahkaisiin.

1920-luvulla kehitetään ruuvattavat, vaihdettavat nappulat.

1930 ensimmäiset MM-kisat järjestetään Uruguayssa.

1954 MM-kisat televisioidaan ensimmäisen kerran. Fifa päättää, ettei nauhoituksia käytetä tuomareiden apuna.

1962 tanskalainen Select Sport esittelee 32:sta kuusikulmiosta ommellun pallon. Vuosikymmenen edetessä siirrytään mataliin, ketteriin kenkiin ja kehitetään ensimmäiset täysin synteettiset pallot.

1970 saksalainen Adidas valmistaa ensimmäisen Telstar-kisapallon. Se saa nimensä 1960-luvun Telstar-satelliitista.

1980-luvulla synteettiset pallot syrjäyttävät nahkaiset pallot. Kenkiä parannellaan biomekaanisten mittausten turvin. Valmennuksessa otetaan käyttöön videointiin perustuva pelianalyysi ja sykemittariseuranta.

1990-luvulla palloihin aletaan lisätä polymeerivaahdoista valmistettu sisäkerros, joka nopeuttaa pomppua ja parantaa vesitiiviyttä.

1991 pelataan ensimmäinen MM-ottelu naisten jalkapallossa.

2000-luvulla uudet polymeerimateriaalit vahvistavat ja keventävät kenkiä.

2005 Fifa testaa sijaintinsa ilmoittavaa älypalloa nuorten turnauksessa Perussa. Tekniikka lähetetään jatkokehittelyyn.

2012 Maaliviivakamerat seuraavat maalin syntyä MM-kisoissa Brasiliassa.

2017 Fifa testaa videotuomarointia, Video Assistant Referee -järjestelmää, MM-kisojen esiturnauksessa Confederations Cupissa Venäjällä.

2018 Videotuomarointi, lyhyesti Var, otetaan käyttöön MM-kisoissa Venäjällä. Seurantakamerat paikantavat pelaajat kentällä. Katsomosta saa erityissovelluksella yhteyden vaihtopenkille, ja virallinen kisapallo tarjoaa omistajalleen nfc-sirun välityksellä oheispalveluja.

Aikajana päivitetty 13.6.2018

Keskiaika toi viinamarjat, perunat ja plomut.

Kesäkuumalla tekee mieli syödä mehukkaita hedelmiä. Globaalien markkinoiden ansiosta niitä on nykyään tarjolla ympäri vuoden, mutta kesäntuoreina ne maistuvat aivan erikoisen hyviltä.

Suomessa ei kasva yhtään kotoperäistä hedelmälajia. Kaikki ovat alkuaan muualta tuotuja.

Vanhimmasta päästä on omena, jonka nimityksellä on vastine muutamissa lähisukukielissä. Sanaa on arveltu vanhaksi iranilaiseksi lainaksi, mutta sen esihistorialliset kulkureitit ovat hämärän peitossa. Vanhoina aikoina kauppaa käytiin etenkin ylellisyystuotteilla, koska jokapäiväisessä elämässä tarvittavat perushyödykkeet tuotettiin itse.

Keskiajan Turun arkeologisissa kaivauksissa on löydetty viinirypäleiden ja viikunoiden jäänteitä, ja ilmeisesti myös niihin viittaavat sanat ovat olleet kaupunkilaisille tuttuja. Muualla Suomessa fiikunat ja viinamarjat opittiin tuntemaan viimeistään 1500-luvun puolimaissa, kun Mikael Agricola kertoi niistä suomenkielisissä teoksissaan.

Viini oli tärkeä tuontituote jo keskiajalla, ja siitä käytettiin vanhaa germaanista lainanimitystä viina 1800-luvun alkuun asti. Viikunan alkujuuret ovat latinassa, jossa ficus tarkoittaa sekä viikunahedelmää että viikunapuuta.

Agricola mainitsee myös perunan, jolla hän tarkoittaa päärynää, latinaksi pirum. Niitä kasvatettiin hänen aikanaan jo Suomenlahden eteläpuolella. Päärynä-sana on kuitenkin lainattu ruotsista, jossa latinan sanaa on muokattu omaan kieleen sopivaksi ottamalla mallia marjaa tarkoittavasta bär-sanasta.

Luumutkin olivat Itämeren alueen vanhaa kauppatavaraa, ja niitä saatettiin jopa viljellä Naantalin luostarissa 1400-luvulla. Luumu-sana on tullut ruotsista, ensi alkuun asussa plomu tai plumo.

Murteissa ja vanhassa kirjakielessä luumuja on nimitetty myös väskynäksi. Se on lainaa varhaisuusruotsin sanasta swetzkon, joka puolestaan perustuu uusyläsaksan sanaan Zwetschge. Se on alkuaan mukaeltu loppuosa latinan sanasta damascena ja kertoo, että luumut tulivat alun perin Damaskoksen suunnalta.

Tavallisten suomalaisten ruokavalioon metsämarjat ovat kuuluneet esihistoriallisista ajoista lähtien, mutta tuoreiden tuontihedelmien syöntiä on alettu opetella vasta 1800-loppupuolella. Sanomalehti Suometar raportoi huhtikuussa 1856, kuinka kauppalaiva täynnä ”appelsiinia, sitronia ja mandelia” oli saapunut Tallinnan satamaan. Muutaman vuoden kuluttua sama onni kohtasi myös helsinkiläisiä.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2018