Suomen rannikkovesiä pidetään sameina, koleina ja autioina, mutta aaltojen alta löytyy - ainakin vielä - rikasta elämää.


mutta aaltojen alta löytyy - ainakin vielä - rikasta elämää.


Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2006Itämeressä on vähän eliölajeja, sillä useimmille lajeille Itämeren murtovesi on joko liian makeaa tai liian suolaista. Vedenelävien moninaisuus tekee silti vaikutuksen - jopa valokuvaajaan, joka on aloittanut vedenalaiset kuvauksensa tropiikissa.

- Yllättävän värikäs maailma, luonnehtii Jukka Nurminen, joka on ikuistanut Saaristomeren kansallismaisemia parhaillaan Suomea kiertävään näyttelyynsä. - Täältä löytyvät kaikki valtamerten pääjaksot, ja kuhinaakin on. Esimerkiksi leväsiiroja on paikoin ihan vieri vieressä.


Yllättävän kaukaisia juuria

Itämeren lajien on ajateltu olevan kotoisin lähi-Atlantista ja sisävesistä. Tämä käsitys horjahti Suomen Akatemian keväällä päättyneessä tutkimusohjelmassa Biremessä (Baltic Sea Research Programme). Dna-tutkimukset paljastivat yllättäen, että sini- ja liejusimpukan lähimmät sukulaiset elävätkin Tyynessämeressä.

Niiden esi-isät näyttävät saapuneen pohjoiseen jääkauden päätyttyä. Itämeressä ne risteytyivät Atlantin simpukoiden kanssa genomiltaan ainutlaatuisiksi, vain täällä esiintyviksi muodoiksi. Sinisimpukka hallitsee nyt Itämeren kovia pohjia, liejusimpukka pehmeitä.


Uudet lajit tulevat laivalla

Nykyisin uusia lajeja saapuu laivojen painolastitankeissa ja rungon päällyskasvustona. Joka hetki 3 000-7 000 lajia matkaa tällä tavoin rannikolta toiselle. Niitä tuovat myös kalanviljely ja siirtoistutukset. Akvaarioiden eliöitä ja koe-eläimiäkin karkailee vesistöihin.

Itämeressä on tavattu yli sata tulokaslajia. Yleisimpiä ne ovat satamissa sekä jäte- ja jäähdytysvesien kuormittamilla alueilla. Kaikki eivät pysyvästi sopeudu kylmään murtoveteen.

Bireme-tutkimuksissa Suomen satamista löytyi kaksi uutta tänne asettunutta pohjaeläintä. Pohjoisamerikkalaista tiikerikatkaa tavattiin runsaasti Haminassa ja Naantalissa. Meksikonlahdelta tullutta valekirjosimpukkaa esiintyy valtavasti Loviisan ydinvoimalan jäähdytysvesien purkualueella: jopa 28 000 yksilöä neliömetrillä.

Tulokaslajit syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja; ne voivat tuoda mukanaan loisia ja levittää tauteja. Toisaalta lajisto kehittyy monimuotoisemmaksi. Ennalta on mahdotonta arvata, mitä kaikkea mikin laji saa uudessa ympäristössä aikaan. Merien eliömaailmat ovat kuitenkin erilaistuneet nykyiseen lajirikkauteensa miljoonien vuosien kuluessa.


Hienot maisemat häviämässä


Itämeri kärsii, vaikka päästöt ovat vähentyneet.

Saaristomerta kuvatessaan Jukka Nurminen näki myös Itämeren ongelmat. Hän joutui monesti etsimään hyvää valoa ja maisemaa, koska rehevöityminen samensi vettä ja peitti pohjia leviin. Pari-kolmekymmentä vuotta sitten pulmia olisi ollut vähemmän. Itämeri näytti paljon kirkkaammalta. Tuohon aikaan kuitenkin kerättiin merenpohjaan syntitaakkaa: ravinne- ja saastekuormaa, joka nyt pulpahtelee näkyviin.

Typpi- ja fosforiravinteiden päästöt Suomenlahteen vähenivät 1980-luvun lopulta 2000-luvun alkuun noin kolmanneksen. Silti kesäaikainen rehevöityminen jatkuu, sillä pohjasta purkautuu varastoituneita ravinteita.
Itämeren alueen luontoa ja kuormitusta kartoittaneen Bireme-tutkimuksen mukaan kierre on mahdollista katkaista vähentämällä ravinnepäästöjä edelleen.

Veteen päästyään typpi ja fosfori lisäävät levä­tuotantoa ja edistävät levämassan sedimentoitumista pohjaan. Jos massaa on paljon, se kuluttaa hajotessaan vedestä kaiken hapen. Tämä muuttaa sedimentin pinnan kemiaa, ja pohjan ravinteet alkavat vapautua veteen. Tänä kesänä pohjien tilanne on ollut erityisen huono: happi on tyystin kadonnut laajoilta alueilta.


Säätiö hankkii puhdistusta Pietariin

Suomenlahden suurin yksittäinen kuormittaja on Pietari. Miljoonakaupungin ravinnepäästöt ruokkivat sinileväkukintoja Saaristomerellä saakka ja kauempanakin. Suomenlahteen ja Saaristomerelle tulevasta leville käyttökelpoisesta fosforikuormasta peräti 40 prosenttia on peräisin Pietarista. Nevajoki tuo myös neljänneksen Suomenlahden typpikuormasta.

Jukka Nurminen on antanut kuviaan John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeen käyttöön. Hankkeen tavoitteena on saada kemiallinen fosforinpoisto Pietarin suurimpiin jätevedenpuhdistamoihin. Meillä menetelmä on ollut käytössä jo yli 20 vuotta. Ympäristövaikutuksia arvioivat asiantuntijat laskevat, että se vähentäisi Pietarin fosforipäästöjä lähes 60 prosenttia. Investointi olisi noin kaksi miljoonaa euroa. Sitä varten säätiö on perustanut rahaston, johon kerätään lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä.


Omat päästöt ratkaisevat rannikolla

Pietarin päästöt ratkaisevat, miltä tulevaisuus näyttää Suomenlahden ulapoilla. Rannikolla on kuitenkin tärkeintä, mitä mereen tulee kotimaasta.

Suomenlahden kaupunkien jätevedet pantiin puhdistukseen 1980-luvulla, ja asutuskeskusten rannat ovat kohentuneet huomattavasti. Kaupunkilahdet eivät silti ole palautuneet lähellekään luonnontilaa.

Maatalouden kuormittamat rannikkovedet eivät ole ympäristömääräyksistä huolimatta parantuneet, pikemminkin päinvastoin. Apua voisi olla esimerkiksi suorakylvöstä, jossa siemen pannaan muokkaamattomaan maahan. Päästöjen vähentäminen parantaisi vesien tilaa nopeasti siellä, missä pohjaan ei vielä ole sedimentoitunut suuria määriä ravinteita.

Päästöjä kannattaa vähentää kaukanakin sisämaassa, sillä suurimman osan ravinnekuormasta tuovat joet. Itämeren tila on suuren valuma-alueen summa.


Kosteikot ja järvet pidättävät

Itämeren kannalta myös sisävesien kunto on elintärkeä. Järvet ja jokisuistot keräävät matkalla hyvän osan ravinteista.

Järvi saattaa pidättää itseensä jopa 80 prosenttia siihen tulevasta fosforista. Jos järvi rehevöityy, pidätyskyky heikkenee. Huonossa tapauksessa pohjasta alkaa vapautua fosforia, ja järvestä tuleekin päästölähde.

Jokisuistojen pohjissa taas mikrobit muuntavat epäorgaanista typpeä kaasuiksi, jotka nousevat ilmakehään. Kunnon kosteikossa typestä poistuu ilmaan jopa 60-80 prosenttia.

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018