Voisipa liikkua veden alla yhtä vaivattomasti kuin kala, on ihminen haaveillut aikojen alusta. Viime vuosisadalla päästiin irti letkuista, nyt halutaan eroon happipulloista. Tutkijat kehittävät tosissaan tekokiduksia, jotka erottavat tarvitsemamme ilman vedestä.


Viime vuosisadalla päästiin irti letkuista, nyt halutaan eroon happipulloista.
Tutkijat kehittävät tosissaan tekokiduksia, jotka erottavat tarvitsemamme ilman vedestä.
Sukellustekniikassa mallina on kala. Viime vuosisadan kuuluisin sukeltaja, laivastoupseeri Jacques Cousteau ja hänen työtoverinsa, insinööri Émile Cagnan vapauttivat 1940-luvulla  ihmisen uimaan jo hieman kalan tavoin, ilman letkuja ja rannalla säkättävää kompressoria.

Cousteaun ja Cagnanin laite, jollaista nykyäänkin käytetään, annosteli paineilmapullosta ilmaa hengityksen tahdissa ja alensi samalla paineen juuri oikeaksi. 

Sukeltajat olivat innoissaan kuin vedessä läträävät pikkupojat. "Uudenaikainen vesikeuhko salli vihdoinkin sukeltajan liikkua vapaasti veden alla", Cousteau kirjoitti Hiljainen maailma -kirjassaan 1953.

Mutta kaikkiin saavutuksiin totutaan. Uudesta tekniikasta löytyi nopeasti rajoituksia.

Kala ui ilman paineilmapulloja - miksei ihminenkin voisi ottaa happea suoraan vedestä?

Vielä 200 metrin syvyydessä vedessä on liuennutta ilmaa noin puolitoista prosenttia. Ihminen tarvitsee painoonsa nähden kaksi kertaa enemmän happea kuin kala, mutta valtameren vesimassoissa piisaa ilmaa.


Matkitaan sukeltajakuoriaista

Cousteau ehdotti 1962 - ilmeisesti aivan vakavissaan - että ihmiselle kehitettäisiin kidukset. Idealla olivat aikaisemmin leikkineet vain tieteiskirjailijat. Aleksander Beljajevin tieteisromaanissa Amfibi vuodelta 1928 kirurgi siirtää hain kidukset ihmiselle.

Amfibioihminen on pysynyt scifinä. Tutkijat keskittyvät edelleenkin kehittämään "ulkoisia kiduksia" eli laitteita, jotka erottavat vedestä ilmaa. Fyysikko Glen McHalen tiimi Nottinghamin Trent-yliopistosta Englannista kehittää tekokiduksia matkimalla sukeltavia hyönteisiä.

Keltalaitasukeltaja, Dytiscus marginalis, joka elelee Suomenkin vesissä, on yli kahden sentin mittainen kovakuoriainen. Sillä on takaruumiissaan peitinsiipien alla jäykkiä karvoja, jotka hylkivät vettä niin tehokkaasti, että vartalon ympärille muodostuu ilmakerros. Karvoillaan se kuljettaa ilmaa pinnalta, mutta pystyy erottamaan hieman lisähappea vedestäkin.

Tutkijat jäljittelivät keltalaitasukeltajan karvoja mikroskoppisen ohuilla, voimakkaasti vettä hylkivillä muovisilla harjaksilla. He rakensivat keinokarvoista onton lieriön ja havaitsivat, että happea virtasi vedestä sen sisään.

Työryhmä laski, että muoviseinämää tarvitaan 90 neliömetrin verran, jotta suodattuva happi riittäisi ihmiselle. Kun seinä laskostetaan mittojen pienentämiseksi, saadaan eräänlaiset kidukset. 


Napataan ilmaa vesipyörteestä

Tekokidusten ei tarvitse muodoltaan muistuttaa kalan tai hyönteistenkään hengityselimiä. Israelilainen keksijä Alan Bodner ehdottaa, että erotetaan ilma vedestä pyörteen avulla.

Nesteen ja kaasun suhteita säätelee niin sanottu Henryn laki, jonka mukaan nesteeseen liukenevan kaasun määrä on suoraan verrannollinen paineeseen. Kovassa paineessa kaasua voi olla nesteessä runsaasti, ja paineen laskiessa kaasua vapautuu.Laitesukelluksessa:
- syvyys paineilmalaitteilla noin 40 metriä
- syvyys erityisillä kaasuseoksilla 50-60 metriä
- sukellusaika Suomessa noin puoli tuntia, etelässä tunnin


Panssaripuvuilla, joissa sama ilmanpaine kuin pinnalla:
- syvyys noin 700 m
- sukellusaika useita tunteja


Otetaan energia merivedestä

Tällä haavaa ollaan siis tilanteessa, jossa ongelma on siirretty toiseen paikkaan: ilmapullojen sijasta jouduttaisiin laahaamaan paristoja. Siksi tutkijat etsivät keinoja hankkia energiaa meren biomassasta ja hapesta, merieläinten tavoin.

Esimerkiksi West of Englandin yliopistossa Bristolissa mikrobiologian professori John Greenman ja hänen työtoverinsa ovat rakennelleet mikrobipolttokennoja (microbial fuel cells, MFC), jotka tuottavat sähköä meren mikrobeista ja meriveden hapesta.  Kennon anodipuolella on pieneliöitä ja katodipuolella happipitoista vettä. Toistaiseksi kennojen energia riittää pienille roboteille ja mittauslaitteille. 

Tekokiduksia, jotka tuottavat happea merivedestä veden omalla energialla, pitää vielä odottaa; ehkä ne ovat kaupoissa vasta vuosikymmenten päästä. Paradoksaalista kyllä, vedenalaisessa liikkumisessa ihmiskunta on melkein yhtä alussa kuin avaruuden valloituksessa. 

Kun vedenalaiset polttokennot joskus toimivat, sukellamme vapaasti ja sujuvasti. Jos hyvin käy, samanlaiset kennot tuottavat energiaa myös pinnalla. Ehkä ratkaisut ihmiskunnan energiapulaan löytyvät meren syvyyksistä.


Lisätietoja: www.likeafish.biz


Kalevi Rantanen on tietokirjoittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.Sukellustietokone suomalaisten panos


Sukeltajan täytyy pitää kirjaa lukuisista seikoista. Hän seuraa jäljellä olevan ilman määrää, syvyyttä, sukellusaikaa ja monia muita asioita, kuten kudoksiin liuenneen typen määrää. 

Henryn laki on ankara. Suuressa paineessa typpi liukenee ja paineen laskiessa taas vapautuu. Jos nousee syvältä äkkiä, paine voi alentua liian nopeasti, jolloin syntyy suuria kaasukuplia. "Typpi pääsee puristuksesta ja kuohuu aivan kuin samppanja pullon avautuessa", Jacques Cousteau kuvaili ilmiötä.  Kuplat voivat tukkia verisuonia ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa sydänveritulpan.

Jotta typpi poistuisi kuplimatta, syvältä on noustava vaiheittain. Pysähdysten laskemiseksi kehitettiin aluksi erityisiä taulukoita. Nyt suomalaisten kehittämä tietokone laskee kaiken tarvittavan tarkemmin ja näppärämmin.

Suunnon sukellustietokone oli jatkoa yhtiön ensimmäiselle tuotteelle, kompassille. Eräs englantilainen ammattisukeltaja käytti yhtiön marssikompassia sukeltaessaan. Hän ehdotti, että tehtäisiin sukeltajille aivan oma kompassi.

Sukelluskompassi tuli markkinoille 1960 ja sukellustietokone 1987. Kymmenen vuotta myöhemmin yhtiö lanseerasi ensimmäisen ranteessa pidettävän sukellustietokoneen.

Nykyään sukellustietokone näyttää syvyyden ja maksimisyvyyden, sukellusajan, tarvittavat pysähdykset ja paljon muuta.

Puuttuvat vain vesimaailman tietoverkot. Radioaallot eivät kulje veden läpi, mutta löytyy muita tekniikoita, kuten ultraääni ja sähkökentät. Vedenalaista viestintää tutkitaan innolla eri puolilla maailmaa. Ultraäänipuhelimia on käytössä, mutta esimerkiksi kalliot, vesikasvit ja veden roskat aiheuttavat helposti häiriöitä puheluihin.

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018