Meillä on paljon vokaaleja (punainen pallo), mutta niin on monessa muussakin kielessä, osoittaa 564 kielen vertailu. Kartan data: Ian Maddieson/wals.info
Meillä on paljon vokaaleja (punainen pallo), mutta niin on monessa muussakin kielessä, osoittaa 564 kielen vertailu. Kartan data: Ian Maddieson/wals.info

Suomen kieli ei ole niin konstikas kuin olemme tottuneet ajattelemaan. 

Kielitypologi Matti Miestamo napsauttaa kartan esiin. Tietokoneen näyttöön pongahtaa satoja punaisia, valkoisia ja keltaisia palloja, neliöitä ja ruutuja. Kuviot edustavat eri kieliä ja niiden piirteitä. Hiirtä näpäyttämällä kieliä tulee ja lähtee, ja tarvittaessa kartta muuttuu satelliittikuvaksi.

Istumme Miestamon työhuoneessa Helsingin yliopistossa tutkimassa Walsia, viime vuonna julkaistua koko maailman kattavan kielitieteellisen kartaston verkkoversiota. Miestamo on ollut tekemässä sitä kymmenien kielentutkijoiden kanssa.

Kartoissa on mukana monenlaisia kielten ominaisuuksia: äänteitä, taivutusta, sanaluokkia ja lauserakenteita. Niiden avulla yritämme nyt saada selville, millainen kieli suomi on maailman kielten joukossa, eli mistä suomessa, kuten on tapana sanoa, kana pissii?

Vokaalit erityisiä vain osin

Aloittakaamme perusteista. Selvitetään ensin, onko suomen äänteistö erikoinen. Usein väitetään, että suomen kielessä on runsaasti vokaaleja. Pitääkö tämä paikkansa?

Erivärisiä palloja ja ruutuja ilmaantuu näyttöön. Jaha, vokaaleja on vain hieman keskimääräistä enemmän, mutta jotain todella erityistä niistä sentään löytyy:

– Suomessa on kaksi etistä pyöreää vokaalia, y ja ö. Meistä ne eivät tunnu oudoilta, koska niitä esiintyy myös naapurikielissä. Jos kuitenkin katsotaan maailmankarttaa, näemme, että ne ovat yleisiä lähinnä Euraasiassa. Muualla maailmassa ne ovat erittäin harvinaisia. Tässä kohtaa suomen tavallisuus on siis erikoisuutta!

Suomea kuvataan myös sointuisaksi kieleksi. Tämä johtuu siitä, että meillä on paljon sekä pitkiä vokaaleja että diftongeja, samaan tavuun kuuluvia vokaalien yhtymiä, ja ylipäänsä vokaaleja tuntuu olevan sanoissa enemmän kuin konsonantteja.

Vedämme harmittavasti vesiperän. Vokaalien suhteellisesta määrästä puheen virrassa kartasto ei tiedä mitään.

– Wals heijastaa sitä, mitä kielentutkimuksessa on tehty. Kaikesta ei yksinkertaisesti ole tietoa, Miestamo selittää. – Kielissä on ominaisuuksia ääretön määrä. Jotakin jää puuttumaan.

Lainat latistavat konsonantit

Uusi kartta pongahtaa esiin. – Suomessa ei ole yhtään erikoisimmista konsonanteista,  Miestamo tulkitsee. – Toisaalta meiltä ei myöskään puutu yhtään tavallista konsonanttia.

Määrältään konsonanttivarantomme on maailman kielten joukossa pienehkö, mutta ei poikkeuksellisen pieni. Laskelmassa on kuitenkin tulkinnan varaa. Kartastossa mukaan on otettu myös tuoreet lainaäänteet b, g ja f, jotka eivät kaikkien kielentutkijoiden mukaan kuulu suomen äännejärjestelmään. Jos lainat jätettäisiin pois, suomi putoaisi pienimmän konsonanttivarannon luokkaan. Yhtä vähän konsonanttiäänteitä olisi vain noin 16 prosentissa maailman kielistä.

– Äännelainojen takia suomessa on kartan mukaan myös soinnillisuuskontrasti, Miestamo lisää. Hän tarkoittaa, että lainoja äännettäessä ajatellaan syntyvän kokonaan uusia äänteitä. Oikeamman kuvan olisi saanut ottamalla mukaan vain kotoperäiset äänteet. Monille suomalaisille bussi ja pussi, fiini ja viini ja gorilla ja korilla ovat sama asia.

– Soinnillisuuseron puuttuminen on muuten aika erikoista. Sitä esiintyy lähinnä Australiassa ja Amerikoissa.

Tavis myös artikkeleissa

Suomessa ei ole artikkeleita, toisin kuin englannissa, ranskassa, italiassa, ruotsissa, saksassa ja monissa muissa tuntemissamme kielissä. Ovatko artikkelit tavallisia maailman kielissä yleensä?

Vastaus löytyy Walsin artikkeleja esittävistä kartoista. Ne kertovat, onko kielessä epämääräisenä artikkelina yhtä merkitsevä sana vai jokin muu, onko kielessä epämääräisyyttä ilmaiseva affiksi eli sanaan liitettävä tunnus vai puuttuuko kielestä sekä epämääräinen että määräinen artikkeli.

Suomi sijoittuu viimeksi mainittuun joukkoon valkealla pallollaan. – Näitä artikkelittomia kieliä on kartan 473 kielestä 188, eli 40 prosenttia, Miestamo laskeskelee.– Ihan tavis kieli.

Hänessäkään ei eksotiikkaa

Entä toinen tutuimmille vieraille kielillemme ominainen piirre, hän-persoonapronominin sukupuoli? Olisiko suomen pelkkä hän poikkeuksellisen ”tasa-arvoinen”?

Ei ropise eksotiikkapisteitä tässäkään lajissa. Taas kartalle tulvahtaa valkoisia palloja, ja suomi löytyy niiden joukosta. Otoksen kielistä 67 prosenttia ei tee eroa siinä, onko hän mies vai nainen.

Outouden tunteemme on silti aito, sillä Eurooppa on sukupuolisen erottelun valta-aluetta. Kotimantereemme länsiosissa meille tekee Walsissa seuraa vain baski, ja idempänä sukupuolettomasti käyttäytyvät unkari, tataari, turkki, armenia ja kurdi.

Vaikka miesten ja naisten muistaminen tuntuu meistä välillä hankalalta, voimme olla iloisia siitä, että useimmat Euroopan kielet erottelevat sukupuolet tosiaan vain yksikön kolmannessa persoonassa. Jos toinen kotimaisemme ruotsi sattusi olemaan vaikkapa kuin afrikkalainen korana, joutuisimme opettelemaan sekä neutraalit että maskuliini- ja feminiinimuodot kaikissa persoonissa ja kaksikot eli duaalit päälle!

Sijamuotoja sopii päivitellä

Kuten alussa mainitsin, jos suomi jostakin tunnetaan, niin mittavasta sijajärjestelmästään: asioiden ja olioiden välisiä suhteita kuvataan viidellätoista sijamuodolla. Viisitoista kuulostaa paljolta. Onko sijojen määrä siis se, millä suomi todella erottuu massasta?

Avaamme uuden kartan. Keltaisten ja oranssien pallojen kirjo täyttää ruudun. Vaikka kartta näyttää enimmillään vain vaihtoehdon ”sijoja kymmenen tai enemmän”, suomi kuuluu sittenkin selvään vähemmistöön: tässä kategoriassa on vain yhdeksän prosenttia kielistä.

Suomessa siis tosiaan on paljon sijamuotoja – vaikkei se maailman ykköseksi ylläkään. Unkarissa, etäisehkössä sukukielessämme, on ainakin kahdeksantoista sijaa.

Sanajärjestys menee fifty-fifty

Siirrymme lauseoppiin, johon kuuluvat esimerkiksi sanajärjestyssäännöt. Kielissä on usein, vaikkakaan ei välttämättä, yksi muita tavallisempi merkitykseltään neutraali sanajärjestys.

Kartasto paljastaa, että yleisin sanajärjestys maailman kielissä on subjekti-objekti-verbi. Neljäkymmentä prosenttia kielistä edustaa tätä tyyppiä. Lähes yhtä yleinen on kuitenkin meille tuttu svo.

Kaikki muut vaihtoehdot ovat huomattavasti harvinaisempia. Eksoottisin sanajärjestys on osv. Se on vallitsevana vain 0,3 prosentissa maailman kielistä. Näitä originelleja ovat esimerkiksi pieni venezuelalainen warao sekä Papua-Uuden-Guinean muutaman sadan puhujan tobati.

– Sanajärjestys on maailman kielten parhaiten kartoitettuja piirteitä, Miestamo toteaa. – Osittain tämä kuvaa sitä, että se on melko helposti tutkittava kielen piirre. Vaikeammat asiat jäävät helpommin piiloon.

Verbin tekijä yllättää

Etenemme verbeihin. Arvaamaton erikoisuus löytyy verbin mukautumista kuvaavasta kartasta. Suomen kielessä lauseen toimija, niin kutsuttu agenttiargumentti, määrää verbin taivutusmuodon ja näkyy siitä. Itsestään selvää?

Ei ole. Walsin väripallot paljastavat, että maailmassa on lähes kolme kertaa enemmän kieliä, joissa myös toiminnan kohde eli patienttiargumentti näkyy verbin taivutuksessa. Joissakin kielissä, kuten Intian semassa, pelkkä patientti ohjaa verbin muotoa, ja paljon löytyy myös kieliä, joissa verbi ei taivu ollenkaan.

Niinpä suomen itsestään selvältä tuntuva verbin personointi on odottamattoman erikoista. Vain joka viides kieli käyttäytyy suomen tavoin. 

Muuten taivutus köyhää

Sitten löydämme kartan, joka kuvaa, kuinka monta merkitystä verbin taivutusmuoto voi kerrallaan sisältää. Tässä suomi edustaa ”köyhää” kieltä ja kuuluu selvään vähemmistöön. Edellä mainitun persoonan lisäksi yksittäinen verbi taipuu meillä vain joko aikamuodoissa tai tapaluokissa.

80 prosenttia maailman kielistä on paljon yritteliäämpiä ja liittää verbeihinsä merkityksiä huomattavasti monipuolisemmin. Taivutus voi ilmaista, että prosessi on kesken tai saatettu loppuun, että tieto on luotettavaa tai että tapahtuma on epätodellinen tai yllättävä.

Parhaissa kielissä, varsinkin monissa Amerikoiden alkuperäiskielissä, verbiin sitoutuvia merkitystunnuksia on helposti puoli tusinaa, joskus yli kymmentäkin lajia. 

Tulevassa ei mitään kummaa

Entä kismittävästi puuttuva futuuri? Vaikka suomen kielessä on tapoja viitata tulevaisuuteen, varsinaisena verbin taivutusmuotona futuuri puuttuu, toisin kuin esimerkiksi ranskasta ja espanjasta.

Futuurin puutteessa ei näy kuitenkaan olevan mitään kummallista. Kartta paljastaa, että tilanne on maailman kielissä aivan tasan: on yhtä paljon kieliä, joissa futuuri on, kuin kieliä, joissa sitä ei ole. Suomi ei siis poikkea kumpaankaan suuntaan. 

Kieltoverbi on harvinaisuus 

Kokeillaan vielä kieltämistä. Meillä on persoonan mukaan taipuva kieltoverbi. Tarkemmin sitä voisi kuvata kieltäväksi apuverbiksi. Onko tämä tavallista vai harvinaista? Naapurikielissä sitä ei ainakaan esiinny.

Avaamme kieltoilmauksia esittelevän kartan. Kieltoverbi on 4–10 prosentissa maailman kielistä. Monet niistä ovat suomen uralilaisia sukukieliä, mutta kieltoverbi tunnetaan muuallakin, esimerkiksi Afrikassa ja Papua-Uudessa-Guineassa.

Prosenttiluku on epämääräinen, koska joissakin kielissä kieltävän elementin määrittäminen yksiselitteisesti verbiksi on vaikeaa. Joka tapauksessa valtaosa maailman kielistä kieltää irrallisilla partikkeleilla tai erilaisilla liitteillä, ja kieltoverbi on harvinainen!

Taisimme löytää sijamuodoille varteenotettavan kumppanin. Suomi on erikoinen myös verbeiltään. Meille äidinkielisille tekijän ja kiellon merkitseminen verbiin on niin itsestään selvää, ettemme tule edes ajatelleeksi tavan poikkeuksellisuutta.

Anni Jääskeläinen on kielentutkija Helsingin yliopistossa.

Artikkelin asiantuntija Matti Miestamo työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa. Hänen näkemyksistään lisää artikkelissa Suomi maailman kielten joukossa eli mikä suomen rakenteessa onkaan erityistä. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLX, 2006.

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2009

Wals tarjoaa hyötyä ja hupia

Kielentutkijalle se on tärkeä työväline, kielistä kiinnostuneelle maallikolle hauska ajankulu.

 

Wals eli World Atlas of Language Structures on maailman kielien ominaisuuksia kuvaileva ja luokitteleva kartasto ja hakuteos. Alun perin Wals julkaistiin kirjana ja cd-rom-levynä 2005. Viime vuonna avattiin verkkoversio, joka on vapaasti kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tieteellisen suurteoksen –kirjaimellisesti, sillä kirja painaa nelisen kiloa – saattaminen myös suuren yleisön ulottuville on itsessään mittava tieteellinen teko. 

2 650 kieltä, 142 karttaa

Wals on kymmenien johtavien kielentutkijoiden ja kielitypologien voimannäyte. Siinä on mukana 2 650 kieltä, joiden piirteistä on koottu 142 karttaa. Kielet edustavat laajasti maailman eri kielikuntia ja -sukuja, ja piirteet kattavat monipuolisesti kielten ominaisuuksia.

Mukana ovat niin äännejärjestelmät eli fonologiat, sanojen muodostusta ja taivutusta ohjaavat muoto-opit eli morfologiat kuin lauseen osia ja rakentumista säätelevät lauseopit eli syntaksit. Kussakin kartassa on yhtä aikaa tarkastelussa 120–1 370 kieltä. Jokaiseen karttaan liittyy myös teksti, joka esittelee kartassa kuvatut piirteet.

Aineistosta voi myös muodostaa omia karttoja poimimalla mukaan vain halutut kielet tai kielen ominaisuudet. Näin Wals toimii kielentutkijoiden ja muiden kielen ammattilaisten työkaluna. Kaikille muille kielistä kiinnostuneille siitä on niin hyötyä kuin hupia.

– Jos muistaa jotakin koulun äidinkielen tai vieraiden kielten tunneilta, Walsista saa jo paljon irti, sanoo kartaston tekemisessä mukana ollut Helsingin yliopiston kielitypologi Matti Miestamo

Sähköinen pysyy ajan tasalla 

– Walsin saaminen verkkoon mahdollistaa myös sen, että siitä voidaan periaatteessa tehdä uusi painos vuosittain. Kartastoon voidaan näin ottaa mukaan kokonaan uusia kieliä ja lisää vertailtavia piirteitä. Se kehittyy, Miestamo kiittelee. 

Wals on linkitetty toiseen internetin kielisivustoon, Ethnologue.comiin, jossa on lisätietoa kaikista elävistä kielistä. Sieltä löytyvät muun muassa kielten puhujien määrät ja valtiot, joiden alueella kieliä käytetään. Yhdessä sivustot muodostavat ylittämättömän tietopaketin maailman kielistä. 

Kivijalkana kielitypologia

Wals perustuu kielitypologiaan, kielitieteen haaraan, joka rinnastaa, vertailee ja tyypittelee maailman kieliä niiden merkitys- ja rakennepiirteiden mukaan. Vasta 1960-luvulla alkaneella tutkimuksella on kiire, sillä kieliä katoaa koko ajan. Ennusteiden mukaan sadan vuoden päästä maailmassa on enää 700 kieltä, kun niitä nyt on 7 000.

Kielten kadotessa häviää oleellista tietoa siitä, mitä kieli on ja voi olla. – Esimerkiksi eteläafrikkalaiset khoisan-kielet ovat katoamassa. Jos niiden maiskausäänteitä ei olisi ehditty saada talteen, luulisimme, etteivät ne ole edes mahdollisia, Matti Miestamo sanoo.

Tieto kielistä ei ole tärkeää pelkästään kielitieteelle, vaan kaikille tieteenaloille, jotka haluavat ymmärtää ihmistä ja hänen käyttäytymistään. – Kieleen on esimerkiksi koodattu paljon ymmärrystä ympäristöstä, jossa sitä puhutaan. Sitä ei voi hallita toisilla kielillä.

Alzheimerin tautiin tarkoitettu lääke auttoi unien hallintaa.

Jos haluat hallita uniasi, se voi onnistua muistisairauden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lääke virittää ihmisen näkemään niin sanottuja selkounia, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Selkounessa ihminen tiedostaa näkevänsä unta ja pystyy jopa vaikuttamaan siihen.

Joka toinen ihminen on mielestään nähnyt selkounen ainakin kerran elämässään. Joka neljäs näkee niitä kuukausittain, arvioi parin vuoden takainen tutkimuskatsaus.

Alzheimerlääke auttoi tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa koehenkilöitä selkouniin. Koehenkilöistä nuori nainen onnistui unessa rullaluistelemaan tavaratalossa, kun oli ensin suunnitellut sitä valveilla.

”Luistelimme ystäväni kanssa pitkin käytäviä. Oli niin hauskaa, että upposin täysillä uneen mukaan”, 25-vuotias nainen kuvailee.

Unet olivat koehenkilöiden mukaan lääkkeen vaikutuksesta todentuntuisempia kuin ilman lääkettä. Yhdysvaltalainen tutkimus julkaistiin Plos One -lehdessä.

Kokeessa tutkijat harjoittivat yli 120 eri ikäistä koehenkilöä näkemään selkounia. Ryhmään oli valkoitunut ihmisiä, jotka muistavat unensa hyvin ja ovat kiinnostuneita selkounista.

He opettelivat tekniikoita, joiden pitäisi helpottaa selkouneen pääsyä. Pitkin päivää ja ennen nukkumaan menoa voi esimerkiksi toistella itselleen, että kun näen unta, muistan näkeväni unta.

Unia voi visualisoida eli harjoitella mielessään etukäteen. Selkouneen päästyään voi tehdä todellisuustestejä, kuten onnistuuko seinän läpi käveleminen tai leijuminen.

Lääkekokeessa, jota johti selkounien uranuurtaja Stephen LaBerge, koehenkilöt saivat galantamiinia. Sitä käytetään lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon.

Lääke terästää asetyylikoliinin määrää aivoissa. Asetyylikoliini huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä, virkistää muistia ja kiihdyttää rem-unta. Juuri remvaiheessa ihminen näkee yleisimmin unia.

Suurimman annoksen galantamiinia saaneista 42 prosenttia pystyi kuvauksensa mukaan selkouniin. Osuus oli huomattavasti suurempi osa kuin muissa koeryhmissä.

Koehenkilöiden unta ei mitattu unilaboratorioiden laitteilla, joilla tallennetaan silmien liikkeitä ja elintoimintoja. Tulokset perustuivat koehenkilöiden kertomaan.

LaBerge seurasi kuitenkin toisessa tuoreessa tutkimuksessaan silmien liikkeitä unennäön aikana. Silmien liikkeet kiihtyvät rem-unen aikana.

Kun koehenkilöt siirtyivät selkouneen, he liikuttivat silmiään ennalta sovitusti vasemmalta oikealle. Sitten heidän piti seurata unensa kohteita, joita he olivat ennalta visualisoineet.

Silmät liikkuivat sulavasti, samoin kuin ihmisen seuratessa katseella todellista kohdetta. Kuviteltua kohdetta seuratessa silmät liikkuvat nykäyksittäin.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kysely

Oletko nähnyt selkounta?

mdmx
Seuraa 
Viestejä5205
Liittynyt23.11.2009

Viikon gallup: Oletko nähnyt selkounta?

Käyttäjä4499 kirjoitti: Mikä on mt häiriö? Kuten sanoin, minusta lääkkeen käyttö tuohon tarkoitukseen on arveluttavaa. Siinä mennään ehkä peruuttamattomasti alueelle, jonne ei pitäisi mielestäni olla mitään asiaa suoranaisesti. Ehkä en nyt vain ymmärrä tarvetta nähdä hallittua "unta" - miksi ei vain kuvitella? Jos "hourailet" saman, tunnet sen varmaan voimakkaammin. Mutta toisaalta et ole siitä niin tietoinen kuin hereillä ollessa, vai mitä? Niin siis, siinä nimenomaan on täysin tietoinen että...
Lue kommentti
Hirmun anatomia on selvinnyt sääsatelliittien mikroaaltoluotaimilla. Ne näkevät pilvien läpi myrskyn ytimeen ja paljastavat ukkospatsaat, joista myrsky saa vauhtinsa. Kuva: Nasa/Trimm

Pyörivät tuulet imevät energiansa veden lämmöstä.

Trooppiset rajuilmat tappoivat vuosina 1995–2016 lähes 244 000 ihmistä, koettelivat muuten 750 miljoonaa ihmistä ja tuhosivat omaisuutta runsaan 1 000 miljardin dollarin arvosta, enemmän kuin mitkään muut mullistukset, esimerkiksi tulvat tai maanjäristykset.

Näin arvioi maailman luonnonkatastrofeja tilastoiva belgialainen Cred-tutkimuslaitos raporteissaan, joissa se laskee katastrofien pitkän aikavälin inhimillistä hintaa.

Myrskytuhot ovat panneet myrskytutkijat ahtaalle. Kaikki tahtovat tietää, mistä näitä rajuilmoja tulee. Lietsooko niitä ilmastonmuutos?

Lämpö alkaa tuntua

Näihin asti tutkijapiireissä on ollut vallalla käsitys, jonka mukaan hirmuista ei voi syyttää ilmastonmuutosta vielä kotvaan. Se alkaa voimistaa myrskyjä vasta pitkällä aikajänteellä.

Nyt hurjimpia myrskyjä on kuitenkin alettu kytkeä ilmaston lämpenemiseen. Esimerkiksi alkusyksystä 2017 Maailman ilmatieteen järjestö WMO arvioi, että lämpeneminen todennäköisesti rankensi elokuussa Houstonin hukuttaneen Harvey-myrskyn sateita.

Jotkut tutkijat ovat puhuneet kytköksistä jo vuosia.

Esimerkiksi Kerry Emanuel, Massachusettsin teknisen yliopiston myrskyspesialisti, laski 2005, Katrinan runnottua New Orleansia, että Atlantin ja Tyynenmeren myrskyt ovat nykyään 60 prosenttia voimakkaampia kuin 1970-luvulla.

Keväällä 2013 Nils Bohr -instituutin Aslak Grinsted raportoi, että lämpenemiskehitys vaikuttaa myrskyissä syntyviin tulva-aaltoihin.

Kun maapallon keskilämpötila nousee 0,4 astetta, myrskytulvien määrä tuplaantuu. Tämä rajapyykki on jo ohitettu. Kun lämpötila nousee kaksi astetta, tulvat kymmenkertaistuvat. Silloin superrajuja myrskyjä hyökyy Atlantilta joka toinen vuosi. Tähän asti niitä on nähty kerran 20 vuodessa.

Meri lämpenee otollisesti

Tärkein myrskyjä ruokkiva muutosvoima löytyy sieltä, mistä myrskyt ammentavat energiansa ja mihin ilmastonmuutoksen nähdään vaikuttavan: meriveden lämpötilasta. Se kehittyy myrskyille otolliseen suuntaan.

Esimerkiksi Meksikonlahdella, hurrikaanien voimanpesässä, on mitattu jopa pari astetta tavallista korkeampia meriveden lämpötiloja.

Kun Haiyan, yksi kaikkien aikojen kovimmista taifuuneista, marraskuussa 2013 jätti kaksi miljoonaa filippiiniläistä kodittomiksi, meri oli myrskyn syntyalueella vielä sadan metrin syvyydessä kolme astetta normaalia lämpimämpi.

Meressä tapahtuu muutakin epäedullista: pinta nousee. Se kasvattaa myrskyjen nostattamia tulva-aaltoja, jotka usein saavat aikaan pahinta tuhoa.

 

Näin hirmumyrsky kehittyy

Hirmun syntymekanismi on sama kaikkialla, vaikka nimitykset vaihtelevat. Atlantilla ja Amerikan puoleisella Tyynellämerellä puhutaan hurrikaaneista, Aasian puolella taifuuneista ja Intian valtamerellä ja Oseaniassa sykloneista. Grafiikka: Mikko Väyrynen

 

Trooppisia hirmumyrskyjä syntyy päiväntasaajan molemmin puolin 5. ja 25. leveyspiirin välillä. Päiväntasaajalla niitä ei muodostu, sillä sieltä puuttuu coriolisvoima, jota myrsky tarvitsee pyörimiseensä

Kehittyäkseen myrsky vaatii tietynlaiset olot. Suursäätilan pitää olla laajalla alueella epävakaa ja ukkossateinen ja meriveden vähintään 26 asteista 50 metrin syvyydeltä. Lisäksi tuulien pitää puhaltaa heikosti 12 kilometrin korkeuteen asti. Voimakkaissa virtauksissa myrskynpoikanen hajoaa.

1. Merestä nousee lämmintä, kosteaa ilmaa. Se kohoaa nopeas­ti ja tiivistyy ukkospilviksi, jotka kohoavat 10–15 kilometrin korkeuteen. Samalla vapautuu lämpöä, mikä ruokkii matalapainetta.

2. Fysiikan säilymislakien mukaan ylös kohoavan ilman tilalle virtaa ympäriltä korvausilmaa, jolloin ilmanpaine alueella laskee.

3. Lämpöä kohoaa ylös yhä laajemmalti, ukkospilvien jono venyy, ja ilman virtausliikkeet voimistuvat. Ilmanpaine laskee lisää, ja alueelle syntyy liikkuva matalapaineen keskus.

4. Paine-ero tuottaa voiman, joka alkaa pyörittää tuulia kiihtyvää vauhtia. Maan pyörimisliikkeestä aiheutuva coriolisvoima kiertää niitä spiraalin lailla vastapäivään kohti matalan keskusta. Kun tuulen sekuntinopeus nousee yli 33 metrin, on syntynyt trooppinen hirmumyrsky.

Hurjimmissa myrskyissä tuulen nopeus nousee 70–90 metriin sekunnissa. Pyörteen halkaisija vaihtelee puolestaan 400 kilometristä 1 000 kilometriin.

5. Myrskyn voimistuessa sen ylle muodostuu korkeapaine, joka pyörii tuulia vastaan. Laskeva ilmavirtaus kuivattaa ja lämmittää keskusta, ja se seestyy myrskynsilmäksi.

6. Silmää kiertävät tuulet sekoittavat tehokkaasti meren pintaa 50–100 metrin syvyydeltä. Kun lämmintä vettä painuu syvyyksiin ja viileää kohoaa pintaan, ”lämpövoimala” jäähtyy ja hitaasti liikkuva myrsky voi heikentyä. Nopeaan myrskyyn jarru ei ehdi vaikuttaa, ja silloin kumpuava vesi voi loppumatkasta muuttua vaaralliseksi.

7. Kun ranta lähestyy ja meri madaltuu, tuulet pakkaavat vettä myrskyn tielle tulva-aalloksi, joka syöksyy myrskyn mukana maalle tuhoisin seurauksin.

Maalle saavuttuaan myrsky laantuu, kun se ei enää saa käyttövoimaa meren lämmöstä.

 

Tuula Kinnarinen on Tiede-lehden toimitussihteeri.

Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2014. Päivitetty 12.9.2018.