Mitä useampi tehtävä on meneillään, sitä hitaammin selviämme hommistamme. Tee yksi asia kerrallaan, jos suinkin voit, neuvoo aivotyön asiantuntija.Mitä useampi tehtävä on meneillään, sitä hitaammin
selviämme hommistamme. Tee yksi asia kerrallaan,
jos suinkin voit, neuvoo aivotyön asiantuntija.Kiireen kulttuuri saa haikailemaan vuorokauteen tuplasti tunteja - tai sitä, että osaisi hoitaa useita tehtäviä rinnakkain. Näyttää kuitenkin siltä, että monen asian yhtäaikainen toimittaminen on perin hankalaa. Jo kaksi tehtävää hidastaa suoritusta.

- Tehokkuus kärsii, vaikka tehtäviä työstettäisiin eri aivoalueilla, sanoo Carnegie Mellon -yliopiston psykologian professori Marcel Just yliopistonsa tutkimusuutisissa.

Just perustaa väitteensä kokeisiinsa, joissa ihmiset kuuntelevat monimutkaisia lauseita samalla kun katselevat geometrista kuviota ja kääntelevät sitä mielessään. Tehtävien ei periaatteessa pitäisi häiritä toisiaan, sillä niissä tarvitaan eri aivoalueita, mutta magneettikuvat osoittavat, että aivoalueet toimivat heikommin kuin silloin, kun tehtävät suoritetaan yksitellen.


Pystymme yhteen päätökseen

Kaksi tehtävää siis häiritsee toisiaan - sitä pahemmin, mitä enemmän ne menevät päällekkäin eli vaativat samanaikaisesti tulkintaa tai toimenpidettä. - Aivoissa on pullonkaula, josta mahtuu käsittelyyn yksi asia kerrallaan, muut joutuvat jäämään jonoon, selittää Harvardin yliopiston psykologian professori Yuhong Jiang sähköpostihaastattelussa.

- Hahmottamisprosesseja voi olla meneillään rinnakkain ja motorisia prosesseja voi tapahtua rinnakkain, mutta reaktio valitaan aina yksitellen, Jiang jatkaa.

- Voimme kuulla äänimerkin ja nähdä jonkin kuvion samaan aikaan ja voimme painaa näppäintä ja sanoa sanan samaan aikaan, mutta emme pysty yhtä aikaa ratkaisemaan, mikä sana sanoa äänimerkin perusteella ja mitä näppäintä painaa kuvion muodon perusteella. Emme pysty tekemään kahta päätöstä yhtä aikaa, Jiang kiteyttää.

Älymme toimii portaittain

Ihmisen kykyä monen tehtävän samanaikaiseen tekemiseen ovat tutkineet myös David Meyer Michiganin yliopistosta ja Joshua Rubinstein Yhdysvaltain ilmailuhallinnosta.

Kaksikon kokelaat joutuvat jatkuvasti vaihtamaan tehtävästä toiseen, siirtymään matemaattisista laskutehtävistä geometristen kuvioiden luokitteluun ja päinvastoin. Mittaukset paljastavat, että suoritus hidastuu aina kun tehtävän tyyppi vaihtuu. Viive on sitä pidempi, mitä monimutkaisempia tai oudompia tehtävät ovat. Tuttujen tehtävien suorittaminen vauhdittuu nopeasti alkukangertelun jälkeen.

Tutkijat uskovat, että älymme toimii kaksiportaisesti: vaihdamme tavoitteita - "haluan tehdä nyt tätä enkä tuota" - ja aktivoimme sääntöjä: "vaihdan nämä säännöt noihin". Jo yhden sääntömuutoksen omaksuminen vie runsaasti aikaa, useita sekunnin kymmenyksiä, joten jatkuva tehtävien vaihto ja säännöistä toisiin risteily väistämättä venyttää suoritusta.

Monet ihmiset joutuvat työssään alituiseen vaihtamaan lennossa asiasta toiseen, käyttämään tietokonetta, vastaamaan puhelimeen ja neuvottelemaan työtovereidensa kanssa. - Mikäli he eivät saa keskittyä yhteen asiaan edes kymmentä minuuttia, työteho alentuu 20-40 prosenttia, eikä jälkikään ole priimaa, Meyer korostaa Journal of Experimental Psychology -lehdessä.

Sukupuolten taidoissa ei eroa

Naiset näyttävät pärjäävän moneilussa paremmin kuin miehet. He hämmentävät sulavasti soppaa, puhuvat kännykkään ja vahtivat lapsiaan, kun miehet tuntuvat kykenevän enintään syömään sämpylää ja katsomaan televisiota.

Eläinkokeissa urosrottien on todettu olevan selvästi yksioikoisempia kuin naaraat. Naarasrotat oppivat seuraamaan montaa seikkaa löytääkseen tien labyrintin läpi, kun taas urokset jämähtävät tarkkailemaan yhtä ainoaa geometrista vihjettä. Havainnosta voi päätellä, että rottanaaraat ovat taitavampia monitekijöitä ainakin avaruudellisissa suuntimistehtävissä. Ihmisiin tulosta ei kuitenkaan kannata rinnastaa.

- Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa sukupuolet ovat pärjänneet keskimäärin yhtä hyvin, David Meyer painottaa.

- En ole törmännyt yhteenkään tieteelliseen näyttöön naisten ylivertaisuudesta, säestää Kalifornian Los Angelesin yliopiston neurobiologian professori Roger Gorski, jonka tutkimukset ovat paljastaneet rakenteellisia eroja naisten ja miesten aivoista.

Erot sukupuolten moneilutaidoissa lienevät pikemmin kulttuurisia kuin kognitiivisia. Naiset yksinkertaisesti saavat enemmän harjoitusta. Tietoista tai ei, miehet harvemmin toimittavat useita kotiaskareita rinnakkain.

Meyerin tutkimusten mukaan taitoa monen asian tekemiseen voi hioa harjoittelemalla. Älyllinen jooga, kuten Meyer moneilun treenaamista kutsuu, on kokeissa parantanut esimerkiksi reagointia näkö- ja kuulovihjeisiin.

Aivomme väsyvät rääkkiin

Moneilun kiistattomia kuninkaita ja kuningattaria näyttävät olevan nuoret. He lähettävät sujuvasti tekstiviestiä samalla kun kuuntelevat musiikkia, seuraavat tv:tä ja tutkivat läksykirjojaan. Monet vanhemmat kantavatkin huolta siitä, että tällainen jonglööraus jollakin tapaa rasittaisi aivoja liikaa.

- Ei huolta, lohduttaa Marcel Just. - Kuormitus voi toki stressata aivoja, mutta ne toipuvat tilapäisestä ponnistelusta.

Meyerin mukaan kaikella on kuitenkin rajansa. Aivojamme ei ole rakennettu työskentelemään jatkuvasti ylikierroksilla. Ajan oloon aivot väsyvät, ja silloin stressi näkyy muistihäiriöinä, hermostuneisuutena ja unettomuutena. - Aina kannattaa tehdä yksi asia kerrallaan, jos suinkin voi, Meyer summaa.

Moneilu jopa vaarallista

Joskus monen asian yhtäaikainen tekeminen saattaa olla jopa hengenvaarallista. Autoa ei pidä ajaa samaan aikaan kun käyttää puhelinta. - Moni ihminen luulee, että kykenee aivan hyvin keskustelemaan ajaessaan, mutta jopa hands-free-puhelin häiritsee tarkkaavaisuutta, Meyer huomauttaa.

Rubinstein puolestaan muistuttaa, että myös esiin nousevat asiat vaikuttavat.

Puolison yksinkertainen pyyntö "toisitko leipää tullessasi" ei vaadi kovinkaan paljon tarkkaavaisuutta. Sen sijaan yllättävä tai älyllisesti vaativa viesti, kuten "talomme on rosvottu, mitä teen?", siirtää kuljettajan huomion pois ohjaamisesta, ja kolarivaara kasvaa. Joskus siirtymä voi olla kohtalokas. Puoli sekuntia voi merkitä elämää tai kuolemaa.

Kirsi Heikkinen on vapaa tiedetoimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Alzheimerin tautiin tarkoitettu lääke auttoi unien hallintaa.

Jos haluat hallita uniasi, se voi onnistua muistisairauden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lääke virittää ihmisen näkemään niin sanottuja selkounia, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Selkounessa ihminen tiedostaa näkevänsä unta ja pystyy jopa vaikuttamaan siihen.

Joka toinen ihminen on mielestään nähnyt selkounen ainakin kerran elämässään. Joka neljäs näkee niitä kuukausittain, arvioi parin vuoden takainen tutkimuskatsaus.

Alzheimerlääke auttoi tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa koehenkilöitä selkouniin. Koehenkilöistä nuori nainen onnistui unessa rullaluistelemaan tavaratalossa, kun oli ensin suunnitellut sitä valveilla.

”Luistelimme ystäväni kanssa pitkin käytäviä. Oli niin hauskaa, että upposin täysillä uneen mukaan”, 25-vuotias nainen kuvailee.

Unet olivat koehenkilöiden mukaan lääkkeen vaikutuksesta todentuntuisempia kuin ilman lääkettä. Yhdysvaltalainen tutkimus julkaistiin Plos One -lehdessä.

Kokeessa tutkijat harjoittivat yli 120 eri ikäistä koehenkilöä näkemään selkounia. Ryhmään oli valkoitunut ihmisiä, jotka muistavat unensa hyvin ja ovat kiinnostuneita selkounista.

He opettelivat tekniikoita, joiden pitäisi helpottaa selkouneen pääsyä. Pitkin päivää ja ennen nukkumaan menoa voi esimerkiksi toistella itselleen, että kun näen unta, muistan näkeväni unta.

Unia voi visualisoida eli harjoitella mielessään etukäteen. Selkouneen päästyään voi tehdä todellisuustestejä, kuten onnistuuko seinän läpi käveleminen tai leijuminen.

Lääkekokeessa, jota johti selkounien uranuurtaja Stephen LaBerge, koehenkilöt saivat galantamiinia. Sitä käytetään lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon.

Lääke terästää asetyylikoliinin määrää aivoissa. Asetyylikoliini huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä, virkistää muistia ja kiihdyttää rem-unta. Juuri remvaiheessa ihminen näkee yleisimmin unia.

Suurimman annoksen galantamiinia saaneista 42 prosenttia pystyi kuvauksensa mukaan selkouniin. Osuus oli huomattavasti suurempi osa kuin muissa koeryhmissä.

Koehenkilöiden unta ei mitattu unilaboratorioiden laitteilla, joilla tallennetaan silmien liikkeitä ja elintoimintoja. Tulokset perustuivat koehenkilöiden kertomaan.

LaBerge seurasi kuitenkin toisessa tuoreessa tutkimuksessaan silmien liikkeitä unennäön aikana. Silmien liikkeet kiihtyvät rem-unen aikana.

Kun koehenkilöt siirtyivät selkouneen, he liikuttivat silmiään ennalta sovitusti vasemmalta oikealle. Sitten heidän piti seurata unensa kohteita, joita he olivat ennalta visualisoineet.

Silmät liikkuivat sulavasti, samoin kuin ihmisen seuratessa katseella todellista kohdetta. Kuviteltua kohdetta seuratessa silmät liikkuvat nykäyksittäin.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kysely

Oletko nähnyt selkounta?

mdmx
Seuraa 
Viestejä5237
Liittynyt23.11.2009

Viikon gallup: Oletko nähnyt selkounta?

Lucid unet näen ehkä vähän samantyyppisenä kuin hypnoosin, niiden avulla voinee käsitellä asioita jotka eivät tule suoraan tietoisuuteen ja vaikuttaa siihen miten tietyt piirteet itsessään kokee. Mulla ne kuulu tiettyyn elämänvaiheeseen, olisinko ollut joku 25vuotias tjsp. Painajaisia oli, aika rajujakin jotka toistui samanlaisena lukuisia kertoja, pomppasin unissani sängyssä istumaan ja huusin ja uni vaan jatku ja jatku, näin päällekkäin unta ja todellisuutta. Kesti pitkään ennenkö uni lakkasi...
Lue kommentti