Terrorismin uhka vie yhteiskuntien voimavaroja, mutta se koettelee myös yksityisiä kansalaisia. Pelko aiheuttaa stressiä, joka pitkään jatkuessaan sananmukaisesti syö ihmistä.Terrorismin uhka vie yhteiskuntien voimavaroja, mutta se koettelee
myös yksityisiä kansalaisia. Pelko aiheuttaa stressiä, joka pitkään
jatkuessaan sananmukaisesti syö ihmistä.Ihminen on rakentunut kokemaan ja käsittelemään pelkoa. Pelon tunteilla on ollut tärkeä tehtävä lajimme säilymisessä ja kehittymisessä, sillä pelko on tunnereaktio, joka suojaa vaaralta ja vahvistaa oppimista.

Toisaalta pelko voi olla irrationaalista kauhua, jonka herättää jokin käsittämätön uhka. Tällöin pelko voi ylittää normaalit rajat, ja alamme käyttäytyä epätarkoituksenmukaisesti. Pahimmillaan joudumme paniikin valtaan.

Terroristien tavoitteena on lietsoa irrationaalista pelkoa. He haluavat iskeä kansakuntien turvallisuudentunteeseen, rikkoa yhteiskuntien toimintarauhan ja aiheuttaa paniikkia. Kun he uhkailevat vaikeasti havaittavilla pelotteilla, esimerkiksi biologisilla ja kemiallisilla aseilla, todellista vaaraa on erityisen vaikea hahmottaa. Terrorismin ennakoimattomuus ja tuhovoima vielä lisäävät ihmisten pelon, avuttomuuden ja kauhun tunteita.


Stressi sekoittaa hormonit


Vaaran - todellisen tai kuvitellun - läheisyys aiheuttaa aina psyykkistä stressiä. Stressi taas merkitsee poikkeavaa fysiologista tilaa keskushermostossamme ja sen välityksellä koko elimistössämme.

Tilapäisen stressireaktion aikana aivojen pohjaosista erittyy kortikoliberiini-hormonia, joka kiihdyttää kortikotropiinin vapautumista aivolisäkkeestä. Tästä seuraa kortisolin erityksen voimistuminen lisämunuaisen kuorikerroksessa.

Stressiin liittyvät fysiologiset muutokset ovat tilapäisinä reaktioi-na tarpeellisia - kortisoli on kuin turboruuvi, josta vaaran kohtaa-mi-seen virittynyt ihminen saa uutta voimaa - mutta kroonistuessaan ne koettelevat keskushermostoa.Voimakas ja krooninen stressi vaikeuttaa keskushermoston normaalia uu-distumista, ja aivot näivettyvät. Stressi siis sananmukaisesti syö ihmistä. Seurauksena on psyykkisiä rasitusoireita, kuten erilaisia kipuja, väsymystä, muistihäiriöitä, unettomuutta ja epämääräistä psyykkistä pahoinvointia. Puhutaan epäspesifisestä kroonisesta stressistä.

Lapset erityisen alttiita

Maailmassa on runsaasti paikallisia konflikteja, jotka altistavat suuren määrän lapsia terrorin psykologisille vaikutuksille. Pelon ilmapiiri koskettaa myös suomalaisia lapsia, sillä tiedotusvälineet tuovat maailman tapahtumat jokaiseen kotiin joka päivä.

Lapsiin toistuvat pelkokokemukset vaikuttavat erityisen voimakkaasti. Ne vääristävät sekä keskushermoston kypsymistä että psykososiaalista kehitystä. Jäljet näkyvät aikuisuudessa ahdistusherkkyytenä. Lasten psyykkisten ongelmien todennäköisyyttä lisäävät vanhempien poissaolo, vanhempien menettäminen ja vanhempien omista ongelmista johtuva turvattomuudentunne.

Lapsia ei voi eristää todellisuudesta, mutta heidän pitäisi kyetä kehittämään suojavarusteet, joita tarvitaan vaaratilanteiden asianmukaiseen käsittelyyn. Tämä edellyttää vanhemmilta kykyä suojata lap-siaan sellaisilta ulkomaailman tapahtumilta, jotka ylittävät lasten käsitys- ja sopeutumiskyvyn.

Uhrit saavat jälkistressin

Vaikka osaisimme kuinka varautua pelkoihimme ja käsitellä niitä, kuolemanvaaraan joutuminen - oli syy onnettomuus, väkivalta, luonnonkatastrofi tai terrorismi - on yleensä psyykkisesti traumatisoiva kokemus. Ihmisten tuntema pelko ja avuttomuus on usein niin voimakasta, että se synnyttää akuutin stressireaktion.

Jos stressioireet jatkuvat yli kuukauden ajan ja täyttävät tietyt diagnostiset kriteerit, puhutaan traumaperäisestä stressihäiriöstä PTSD:stä (post-traumatic stress disorder). Tälle häiriölle on tunnusomaista traumaattisen tilanteen toistuva mieleen palautuminen. Voimakkaita, tunnepitoisia mielikuvia työntyy väkisin mieleen niin valveilla kuin unessa. Tyypillistä on myös, että ihminen yrittää varjella psyykkistä tasapainoaan koettamalla välttää kaikkea traumaattiseen tapahtumaan liittyvää. Hän välttää asiasta puhumista ja eristäytyy henkilöistä ja tilanteista, jotka saattaisivat tuoda tapahtuman uudelleen esiin. Lisäksi ihmistä leimaa ns. hypervigilanssi, eli hän on pelokas, keskittymiskyvytön ja uneton, varoo kaikkea ja on altis pelästymisille. Hän on kaiken aikaa varautunut kohtaamaan vaaran uudelleen.

Joillakin ihmisillä saattaa esiintyä myös erilaisia ruumiillisia tuntemuksia ja kipuja. He voivat kärsiä myös masennuksesta ja ahdistuksesta sekä olla taipuvaisia lääkkeiden ja alkoholin liikakäyttöön.

Sivullisetkin oirehtivat

Seurantatutkimusten mukaan suoraan terroriteon kohteena olleista ihmisistä noin kolmasosa saa PTSD-oireyhtymän ja muistakin valtaosa kärsii erilaisista stressioireista. Vahvasti traumaattinen tapahtuma vaikuttaa myös ihmisiin, joita tilanne koskettaa välillisesti. Traumalle altistuvat katastrofin omin silmin nähneet, uhreja auttaneet, lähei-siään menettäneet ja joukkotiedotuksen kautta jopa suuri yleisö.

New Yorkissa selvitettiin syyskuun 11. päivän terrori-iskun psykologisia vaikutuksia pian World Trade Centerin luhistumisen jälkeen. Tutkijat haastattelivat tuhat ihmistä, jotka asuivat eteläisellä Manhattanilla ja näkivät katastrofin läheltä mutta eivät olleet iskun uhreja.

Aivan WTC:n läheisyydessä asuvista traumaperäisen stressihäiriön kriteerit täytti joka viides, ja kaikista haastatelluista PTSD:stä kärsi 7,5 prosenttia. Tämä ylittää kaksinkertaisesti stressihäiriön esiintyvyyden väestössä.

Stressihäiriöisten joukossa oli paljon naisia, muutoinkin stressaantuneita ja paniikkikohtauksen saaneita. Riskiä kasvattivat ystävän, sukulaisen, omaisuuden tai työpaikan menettäminen iskussa ja vähäinen sosiaalinen tuki.

Monet toipuvat hyvin

Miten ihminen psyykkiseen traumaan reagoi, on yksilöllistä. Jotkut ovat geneettisten ja kehityshistoriallisten tekijöiden perusteella herkempiä ja haavoittuvampia kuin toiset. Monet toipuvat hyvin, mutta jotkut vammautuvat ja kantavat psyykkisiä arpia läpi elämänsä.

Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, miten traumaattisten kokemusten jälkeen nopeasti tapahtuva psykologinen jälkipuinti auttaa stressireaktioiden ehkäisyssä. Varmaa tieteellistä näyttöä kriisi-istuntojen vaikuttavuudesta ei ole, mutta niistä on saatu osin myönteisiä kokemuksia. Apu antaa turvaa, suojaa ja järjestystä, ja kokemusten jakaminen muiden kanssa auttaa sopeutumaan ja jatkamaan elämää.

Myös uudet masennuslääkkeet ovat osoittautuneet tehokkaiksi trau-maperäisen stressihäiriön hoidossa. Vakavan ja toistuvan terrorin kohteeksi joutuneiden ihmisten auttamiseen tarvitaan kuitenkin pitkäaikaista psyykkistä kuntoutusta.

Jouko Lönnqvist on Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori ja Helsingin yliopiston psykiatrian professori.

Hän esitelmöi bioterrorismin psykologisista uhkakuvista Tieteen päivillä.


Suomessakin paljon pelkoa

Suomi on säästynyt terrorismilta mutta ei terrorismin pelolta. Syyskuun 11. päivän iskun jälkeen EU-maissa tehdyssä eurobarometrikyselyssä 69 % suomalaisista tunsi terrorismin pelkoa. Sitä suuremmaksi uhaksi koettiin vain järjestäytynyt rikollisuus. Kun asiaa kysyttiin uudelleen 2003, hätä oli hellittänyt, mutta yhä terrorismia pelkäsi 58 %; ykköspeloksi nousi edelleen rikollisuus.


Paniikkia pelätään turhaan

Terrorismin uhasta keskusteltaessa esiin nousee usein pelko joukkohysteriasta. Koska meillä on taipumus eläytyä voimakkaasti toisten tunteisiin, terrori-isku voisi synnyttää laajamittaisen paniikin.

Toistaiseksi kokemukset kriisitilanteista - vuoden 1918 influenssa-epidemiasta tähän päivään - kuitenkin osoittavat, että valtaosa ihmisistä käyttäytyy vastuuntuntoisesti ja selviytyy omatoimisestikin yllättävän hyvin. Apua haetaan ensi vaiheessa omasta lähipiiristä ja perusterveydenhuollosta.

Kun Yhdysvalloissa 1979 sattui Harrisburgin ydinvoimalaonnettomuus, väestö evakuoitui nopeasti ja joutumatta paniikkiin, vaikka viranomaiset eivät kyenneet organisoimaan poistumista. World Trade Centerin pommiräjäytyksen yhteydessä 1993 työntekijät evakuoivat koko rakennuksen tehokkaasti. Vielä vuoden 2001 katastrofinkin aikana yli

10000 ihmistä kykeni pelastautumaan palavasta ja lopulta romahtaneesta 110-kerroksisesta rakennuksesta.

Vaikka paniikkia uhkatilanteissa esiintyykin, sitä voidaan myös ehkäistä. Paniikkia vähentävät asiantuntijoiden ja viranomaisten jakama asiallinen tieto, selvät ohjeet ja vakuuttava johtamistoiminta. Viimeksi näin toimittiin pernaruttokirjeiden levitessä ja sars-epidemian uhatessa. On tärkeää, että yhteiskunta ja erityisesti terveydenhuolto on varautunut toimimaan myös ulkoisen uhan luomissa poikkeusoloissa.

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018