Missä päin on riski ja missä ystävä? Alkuihminen halusi kuulla sen, ja niin haluaa liikemieskin. Uusi äänimaiseman tekniikka kannustaa korvaamaan bisnesolentoja videoneuvotteluilla.


ja niin haluaa liikemieskin. Uusi äänimaiseman tekniikka kannustaa
korvaamaan bisneslentoja videoneuvotteluilla.
Jos sulkee silmänsä, voi melkein luulla olevansa muualla: konserttisalissa, kirkossa tai neuvotteluhuoneessa.
Tai metsässä, jossa linnut laulavat ympärillä.

Ääneen ja akustiikkaan syventynyt akatemiatutkija Ville Pulkki vie pienelle tulevaisuusmatkalle huomisen äänentoistoon. Hän esittelee tilaääntä Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelyn laboratorion kuunteluhuoneessa Otaniemessä.


Äänimaiseman tarve syvällä

Kotiin täydellistä äänimaisemaa täytyy vielä odottaa, mutta suunta näkyy. Vierailu kuunteluhuoneessa saa myös vakuuttumaan, että tarvitsemme tilaääntä.

Yhdestä suunnasta tuleva monoääni pystytään jo toistamaan tarkasti, mutta haluamme enemmän. Kuuntelemme tilaa, emme vain musiikkia tai puhetta. Haluamme tietää äänilähteiden sijainnin.

Tarve periytyy aikojen alusta. Kun risahdus pensaikossa varoitti petoeläimestä, piti kuulla myös, missä päin vaara vaani.

Ei ihme, että heti äänentoistotekniikan synnyttyä alettiin pohtia, miten välittää tietoa äänen suunnasta.

Vuonna 1881 ranskalainen insinööri Clément Ader (1841-1926), kokeili "teatrofonia" Pariisin sähkömessuilla. Hän asensi oopperasaliin useita hiilimikrofonipareja ja kytki jokaiseen puhelinlinjaparin, joka välitti musiikin messujen kuunteluhuoneeseen. Messuvieraat kuuntelivat aarioita kahdella puhelimella, kuuloke kummassakin korvassa.


Lisätään vain kaiuttimia?

Monen kaiuttimen kuuntelujärjestelmät tulivat 1950-luvulla, kun elokuvateatterit joutuivat vastaamaan television kilpailuun. Kehitettiin monenlaisia kaiutinasetelmia. Elokuvateatterien standarditekniikka, "5.1.", on kymmenen viime vuoden aikana yleistynyt myös kodeissa.

Usean kaiuttimen järjestelmillä pyritään niin sanottuun aaltokenttäsynteesiin eli toistamaan ääniaallot tarkasti. Ääni tallennetaan eri suunnista usealla mikrofonilla. Äänite toistetaan yhtä monella kaiuttimella, jotka on asennettu kuuntelijan ympärille.

Saksalainen audioalan yritys Iosono on asentanut Münchenin lähelle Bavaria Filmstadtin elokuvateatteriin 432 kaiutinta. Yritys on kaupallistanut niin ikään saksalaisen Fraunhofer-instituutin sekä hollantilaisen Delftin teknillisen korkeakoulun pitkään tekemiä äänikenttätutkimuksia.

Ehkä saamme täydellisen äänikentän lisäämällä mikrofonien ja kaiuttimien määrää?

Ei onnistu.

- Kuunteluhuoneen seinät tulisi tapetoida kaiuttimilla, jotka ovat muutaman senttimetrin etäisyydellä toisistaan, sanoo Pulkki.

Musiikkitutkija Dave Malham brittiläisestä Yorkin yliopistosta on pohtinut aaltokenttäsynteesin rajoja. Jos halutaan toistaa tarkasti äänikenttä pallossa, jonka halkaisija on kaksi metriä, informaatioteo¬rian mukaan tarvitaan ainakin neljäsataatuhatta kaiutinta. Kaiuttimien pitäisi myös säteillä ääntä nykyistä täsmällisemmin. Moinen laitteisto on vielä kaukana nykytekniikan mahdollisuuksista.


Psykoakustiikka auttaa

Onneksi on löytynyt toinen tie. Kun on tutkittu, miten ihmisen aivot käsittelevät kuuloaistimuksia, on löydetty keinoja toteuttaa lähes täydellinen äänentoisto pienelläkin kaiutinmäärällä.

- Diplomityöni neuroverkoista auttoi ymmärtämään aivojen toimintaa ja sitä kautta kehittämään uudenlaisia äänentoistotekniikoita, kertoo Pulkki. Nytkin hänen työpöydällään on artikkeleita aivotutkimuksesta.

Ihminen käsittelee ääntä eri tavalla kuin esimerkiksi valoa. Silmä erottaa vaikkapa kaksi keltaista valoa. Äänet, jotka ovat toisiaan lähellä, sen sijaan sulautuvat yhteen.

Tohtoriksi Pulkki väitteli äänen amplitudipanorointitekniikasta. Panoroimalla voi rakentaa äänipanoraamoja eli laajakuvia äänimaisemasta.

Pulkki suunnitteli väitöskirjaansa varten laitteiston, jossa on mikä tahansa määrä kaiuttimia mielivaltaisesti aseteltuina. Panoroitava ääni syötetään kahteen tai kolmeen lähekkäiseen kaiuttimeen yhtä aikaa mutta eri värähdyslaajuuksilla eli amplitudeilla. Kuulija kuulee silloin vain yhden äänen, joka tuntuu tulevan kaiuttimien välistä. Vaihtelemalla amplitudien eroja saadaan ääniä kuulumaan eri paikoista kaiuttimien välillä.


Yksi menetelmä sopii moneen

Uutta suomalaisten keksinnössä on, että mitä tahansa kaiutinjärjestelmää voi ohjata samalla suuntainformaatiolla. Ääntä on kyllä panoroitu, mutta aikaisemmin jokainen kaiutinjärjestelmä vaati oman tiedostonsa.

Väitöskirjatyön jälkeen Ville Pulkki kehitti kollegansa Juha Merimaan kanssa uuden audiokoodausmenetelmän mikrofonisignaalien käsittelyä varten. Signaaleista analysoidaan, saapuuko ääni yhdestä vai useammasta suunnasta ja mistä suunnasta nimenomaan.

Myös audiokoodausmenetelmän etu on geneerisyys eli yleiskäyttöisyys. Menetelmä toimii erilaisilla määrillä kaiuttimia ja erilaisilla kaiutinyhdistelmillä.


Viulu ja piano eri maissa

Tilaäänen tarpeesta kertoo, että TKK on myynyt audiokoodauksen patentin samalle Fraunhofer-instituutille, josta saivat alkunsa suosittu äänenpakkausmenetelmä mp3 ja äänimaisemajärjestelmä Iosono. Rahaa korkeakoulu sai keksinnöstä enemmän kuin mistään muusta patenttikaupasta siihen mennessä.

Aidon äänen sovelluksista vain osa kyetään nyt arvaamaan.

Kanadalainen auditiivisen havaitsemisen tutkija, professori Stephen Adams Montrealin McGill-yliopistosta ennustaa uusia tapoja tuottaa ja kuunnella musiikkia: viulisti ja pianisti voivat esittää Mozartin sonaatin ja kokea olevansa samassa paikassa, vaikka yksi soittaa Montrealissa ja toinen Sydneyssä. "Haluamme ihmisen tuntevan, että toinen on täällä, ei maapallon toisella puolella", sanoo Adams yliopiston lehdessä.

Hän jättää mainitsematta, missä yleisö tuntee olevansa, Montrealissa, Sydneyssä, kyberavaruudessa vai omassa olohuoneessaan. Ehkä ei ole väliäkään. Tärkeintä on yhteisen tilan aistimus.


Hifiä liikeneuvotteluihin

Pulkki nostaa esille toisen sovelluksen. Pitkään on haluttu vähentää liikematkustusta korvaamalla fyysisiä tapaamisia videoneuvotteluilla. Virtuaalitapaamiset ovat kuitenkin yleistyneet hitaasti, vaikka kuva on parantunut. Puuttuu vielä jotakin, aito ääni. Näemme keskustelukumppanit, mutta puhe tulee monona, yhdestä suunnasta.
Pulkki puhuu "tapaamisen taiasta", jota pystytään luomaan tilaäänellä.

Hänen tiiminsä kehittämässä ratkaisussa keskustelu äänitetään neljällä mikrofonilla, joita kaikkia käytetään suuntatietojen laskemiseen. Yhden ääni lähetetään tietojen kanssa vastapuolelle. Data riittää tilaäänen tuottamiseen toisessa päässä.


Kalevi Rantanen on teknistä luovuutta tutkiva diplomi-insinööri, tietokirjoittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Alzheimerin tautiin tarkoitettu lääke auttoi unien hallintaa.

Jos haluat hallita uniasi, se voi onnistua muistisairauden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lääke virittää ihmisen näkemään niin sanottuja selkounia, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Selkounessa ihminen tiedostaa näkevänsä unta ja pystyy jopa vaikuttamaan siihen.

Joka toinen ihminen on mielestään nähnyt selkounen ainakin kerran elämässään. Joka neljäs näkee niitä kuukausittain, arvioi parin vuoden takainen tutkimuskatsaus.

Alzheimerlääke auttoi tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa koehenkilöitä selkouniin. Koehenkilöistä nuori nainen onnistui unessa rullaluistelemaan tavaratalossa, kun oli ensin suunnitellut sitä valveilla.

”Luistelimme ystäväni kanssa pitkin käytäviä. Oli niin hauskaa, että upposin täysillä uneen mukaan”, 25-vuotias nainen kuvailee.

Unet olivat koehenkilöiden mukaan lääkkeen vaikutuksesta todentuntuisempia kuin ilman lääkettä. Yhdysvaltalainen tutkimus julkaistiin Plos One -lehdessä.

Kokeessa tutkijat harjoittivat yli 120 eri ikäistä koehenkilöä näkemään selkounia. Ryhmään oli valkoitunut ihmisiä, jotka muistavat unensa hyvin ja ovat kiinnostuneita selkounista.

He opettelivat tekniikoita, joiden pitäisi helpottaa selkouneen pääsyä. Pitkin päivää ja ennen nukkumaan menoa voi esimerkiksi toistella itselleen, että kun näen unta, muistan näkeväni unta.

Unia voi visualisoida eli harjoitella mielessään etukäteen. Selkouneen päästyään voi tehdä todellisuustestejä, kuten onnistuuko seinän läpi käveleminen tai leijuminen.

Lääkekokeessa, jota johti selkounien uranuurtaja Stephen LaBerge, koehenkilöt saivat galantamiinia. Sitä käytetään lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon.

Lääke terästää asetyylikoliinin määrää aivoissa. Asetyylikoliini huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä, virkistää muistia ja kiihdyttää rem-unta. Juuri remvaiheessa ihminen näkee yleisimmin unia.

Suurimman annoksen galantamiinia saaneista 42 prosenttia pystyi kuvauksensa mukaan selkouniin. Osuus oli huomattavasti suurempi osa kuin muissa koeryhmissä.

Koehenkilöiden unta ei mitattu unilaboratorioiden laitteilla, joilla tallennetaan silmien liikkeitä ja elintoimintoja. Tulokset perustuivat koehenkilöiden kertomaan.

LaBerge seurasi kuitenkin toisessa tuoreessa tutkimuksessaan silmien liikkeitä unennäön aikana. Silmien liikkeet kiihtyvät rem-unen aikana.

Kun koehenkilöt siirtyivät selkouneen, he liikuttivat silmiään ennalta sovitusti vasemmalta oikealle. Sitten heidän piti seurata unensa kohteita, joita he olivat ennalta visualisoineet.

Silmät liikkuivat sulavasti, samoin kuin ihmisen seuratessa katseella todellista kohdetta. Kuviteltua kohdetta seuratessa silmät liikkuvat nykäyksittäin.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kysely

Oletko nähnyt selkounta?

mdmx
Seuraa 
Viestejä5259
Liittynyt23.11.2009

Viikon gallup: Oletko nähnyt selkounta?

Lucid unet näen ehkä vähän samantyyppisenä kuin hypnoosin, niiden avulla voinee käsitellä asioita jotka eivät tule suoraan tietoisuuteen ja vaikuttaa siihen miten tietyt piirteet itsessään kokee. Mulla ne kuulu tiettyyn elämänvaiheeseen, olisinko ollut joku 25vuotias tjsp. Painajaisia oli, aika rajujakin jotka toistui samanlaisena lukuisia kertoja, pomppasin unissani sängyssä istumaan ja huusin ja uni vaan jatku ja jatku, näin päällekkäin unta ja todellisuutta. Kesti pitkään ennenkö uni lakkasi...
Lue kommentti