Nuorten diabetesbuumin voi ehkä nitistää rokotteella.

Suomessa sairastutaan nuoruusiän eli tyypin 1 diabetekseen eniten maailmassa. Tauti alkoi lisääntyä meillä ja lähes kaikissa länsimaissa toisen maailmansodan jälkeen, eikä trendi osoita laantumisen merkkejä.

Diabetes on yleistynyt niin nopeasti, ettei ilmiö selity geeneillä. Tätä tukee sekin, että vaikka viidesosalla eurooppalaisista on tyypin 1 diabetekselle altistava geenimuoto, enintään 1,5 prosenttia väestöstä sairastuu. Ympäristötekijät siis ratkaisevat, saako perimältään altis yksilö taudin vai ei.

Tyypin 1 diabetes kehittyy, kun elimistön omat puolustussolut hyökkäävät haimassa insuliinia tuottavia beetasoluja vastaan ja vähitellen tuhoavat ne.

Beetasoluihin hakeutuvat myös eräät poliovirusten yleiset sukulaiset: sellaiset enterovirukset, jotka normaalisti aiheuttavat vähäoireisen infektion. On viitteitä siitä, että nämä virukset laukaisevat diabeteksen, mutta laukaisutapaa ei vielä tunneta. Suomalaistutkijat yrittävät parhaillaan kiihkeästi selvittää sitä.

Mikä enterovirus


Ryhmän tunnetuin on poliovirus. Muut enterovirukset aiheuttavat lieväoireisia infektioita mutta myös sydänlihastulehdusta ja aivokalvontulehdusta, ja niitä epäillään osasyyllisiksi nuoruusiän diabetekseen.
Enterovirukset tarttuvat suun, hengitysteiden tai suolen limakalvoon (kr. énteron, suoli). Nämä virukset sietävät hyvin mahahappoja, joten ne voivat kulkeutua suolistoon ruoan mukana.


Diabetes puhkeaa syksyllä

Enteroviruksia on epäilty syyllisiksi jo 30 vuotta. Alun perin niiden jäljille päästiin, kun pantiin merkille, että tyypin 1 diabetes puhkeaa yleensä syksyisin - jolloin enterovirukset liikkuvat eniten. Pian havaittiin, että diabeetikoilla on veressään enemmän vasta-aineita enteroviruksille kuin muilla ihmisillä.

Nykyisin tiedetään, että elimistön oman puolustusjärjestelmän hyökkäys beetasoluja vastaan käynnistyy sekin yleensä syksyllä.

Nykykäsityksen mukaan diabetekseen johtava prosessi alkaa varhaislapsuudessa, kun lapsen saama enterovirus hakeutuu haiman beetasoluihin ja vaurioittaa niitä. Myöhemmin prosessi voi kiihtyä epäsuotuisan ravinnon tai toisen enterovirusinfektion takia, kunnes kaikki beetasolut ovat tuhoutuneet. Kato pahenee yleensä useita vuosia ennen taudin puhkeamista.


Syynä siisteys vai tietty virus?

Miten tämä kaikki liittyy Suomen kärkipaikkaan diabetestilastossa? Äkkiseltään voisi kuvitella, että Suomessa riehuu eniten enteroviruksia, mutta tilanne on juuri päinvastainen. Tutkijat tarjoavat selitykseksi kahta hypoteesia.

Hygieniahypoteesilla selitettiin alun perin allergioiden yleistymistä mutta nykyään myös tyypin 1 diabeteksen lisääntymistä. Hypoteesin mukaan hygienian jatkuva paraneminen on vähentänyt mikrobi-infektioita ja vihollisten puute saa elimistön puolustusjärjestelmän harhautumaan omia kudoksia vastaan. Tämän hypoteesin perusteella varhaislapsuuden mikrobialtistukset ovat siis tarpeellisia.

Uudempi poliohypoteesi esittää, että kuten poliossa myös diabeteksessa on kyse jonkin tietyn viruksen aiheuttamasta solutuhosta.
Näitäkin epäillään


Mikä muu kuin alttiusgeenit ja enterovirukset kirittävät nuoruusiän diabeteksen kehittymistä? Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia, ja epäiltyjen lista on pitkä:

- Lehmänmaito imeväisiässä ja lapsuudessa. Lehmänmaidossa on runsaasti naudan insuliinia, ja sille syntyy vasta-aineita äidinmaidonkorviketta juovan vauvan elimistössä. Naudan ja ihmisen insuliinissa on vain kolmen aminohapon ero, ja siksi vasta-ainehyökkäys saattaa myöhemmin kohdistua omaan insuliiniin.

- Ruoan nitraateista ja nitriiteistä muodostuvat nitrosamiinit. Nitrosamiinit muistuttavat kemiallisesti streptotsotosiini-solumyrkkyä, jonka tiedetään tuhoavan haiman beetasoluja. Nitraattia ja nitriittiä käytetään mikrobintorjujina esimerkiksi lihavalmisteissa. Ruoat sisältävät myös luontaista nitraattia ja nitriittiä.

- D-vitamiinin puutos. D-vitamiinilisä varhaislapsuudessa saattaa suojata tyypin 1 diabetekselta. Tähän viittaa useissa Euroopan maissa tehty potilaiden ja terveiden vertailututkimus.

- Isokokoisuus lapsuudessa. Jos lapsen paino nousee nopeasti, elimistö alkaa reagoida insuliiniin heikosti, eli insuliini ei vähennä veren sokeripitoisuutta niin paljon kuin pitäisi. Jos insuliinin eritys samaan aikaan vähenee, lapselle kehittyy diabetes.


Heikki Hyöty


Virus iskee, kun suoja loppuu

Poliohalvaus alkoi yleistyä länsimaissa 1900-luvun alussa samaan tapaan kuin tyypin 1 diabetes nyt lisääntyy.
Halvausten yleistyminen juonsi siitä, että hygienian parantuessa poliovirusten kierto väestössä hidastui ja infektiot harvinaistuivat. Lapset sairastivat ensimmäiset poliovirusinfektionsa aiempaa myöhemmin, yli puolen vuoden iässä. Tällöin äidiltä istukan kautta saadut vasta-aineet olivat jo kadonneet mutta lapsen oma vasta-ainetuotanto oli vielä puutteellista. Virus levisi elimistössä ja tuhosi osan selkäytimen hermosoluista.

Polio saatiin kuriin rokotteella. Nyt Hyödyn ryhmä pyrkii selvittämään, olisiko diabetes torjuttavissa samoin.
Poliohypoteesia tukee se, että diabetesbuumin kärkimaihin kuuluvissa Suomessa ja Ruotsissa enterovirusinfektiot ovat kolmen viime vuosikymmenen aikana vähentyneet.

- On silti vaikea uskoa virusten vähentyneet niin paljon, että pelkästään se täysin selittäisi diabeteksen yleistymisen, Hyöty huomauttaa.


Syyt eivät sulje toisiaan pois

Ilmeisesti diabetesbuumin selittämiseen tarvitaan sekä polio- että hygieniahypoteesia. Ne eivät sulje toi¬siaan pois vaan selittävät tautiprosessin eri vaiheita.

Alku sopii poliohypoteesiin. Se kertoo, miksi lapsi on herkkä enterovirusinfektiolle.

Jos virus sitten pääsee haimaan, tautiprosessi jatkuu niin kuin hygieniahypoteesi esittää. Elimistön puolustusjärjestelmä harhautuu hyökkäämään beetasoluja vastaan ja pahimmassa tapauksessa jatkaa niiden tuhoamista diabeteksen puhkeamiseen asti.

Hyödyn ryhmä tutkii hygienia- ja poliohypoteesien paikkansapitävyyttä vertaamalla Suomen ja Venäjän Karjalan asukkaita.

- Naapurialue tarjoaa luonnon oman laboratorion. Se on tautiperimältään hyvin samanlainen kuin Suomi, mutta siellä on tyypin 1 diabetesta sairastavia vain kuudesosa meidän prosenttiluvustamme.

Myös allergiat ovat Venäjän Karjalassa hyvin harvinaisia.

- Näyttää siltä, että immuunitaudit yleistyvät Suomessa ylipäätään. Uskon, että meiltä puuttuu jokin suojaava tekijä, joka esiintyy rajan takana Karjalassa.Heini Kallio on vapaa tiedetoimittaja. Tietoja artikkeliin antoi Heikki Hyödyn lisäksi Helsingin yliopiston lastentautiopin professori Mikael Knip.Diabeteksesta lisää: www.diabetes.fi

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018

Tutustu sisältöön ja lue uusi lehti digilehdet.fi:ssä.

Tieteessä 5/2018

 

PÄÄKIRJOITUS

Päätön paremmuus järjestys 

Suosituissa lukiovertailuissa ei ole kovin paljon järkeä.

 

PÄÄUUTISET

Etevä laskee sormin

Menetelmä toimii paremmin kuin päässälasku.

Kuitu vaalii verensokeria

Runsaskuituinen dieetti korjasi diabeetikoiden glukoosiarvot.

Vapaus vie vakiouralle

Tasa-arvon maissa tytöt karttavat teknisiä ja tieteellisiä aloja.

Ihminen pihistelee unta

Muut kädelliset vetävät sikeitä jopa 15 tuntia vuorokaudessa.

 

ARTIKKELIT

Liiku viisaasti

Monen into lopahtaa vaativiin harjoitusohjelmiin.
Treeni maistuu, kun tuntee muutaman faktan.

Koira syntyi pohjoisessa

Ihminen ja susi tutustuivat jääkauden haaskalla.
Vanhin näyttö elämäntoveruudesta tulee Belgiasta.

Taivaallamme kulkevat sään jättiläiset

Keskileveyksien matalat ovat ilmojen titaaneja.
Ne selittävät, miksi Suomessa on niin epävakaista.

Aivot näkevät harhoja

Kalliotaiteen oudot kuvajaiset tuotti muuntunut
tietoisuus. Se syntyy meidänkin aivoissamme.

Metso kukkoilee koko kevään

Tiluksilla rehvastelu alkaa jo helmikuussa.
Sodaksi taistelu naaraista yltyy vapun tienoilla.

Rooma kaatui rahapulaan

Supervallan tuhoon on tarjottu satoja syitä.
Tapahtumat etenivät luultua raadollisemmin.

 

TIEDE VASTAA

Miksi ensimmäinen lettu epäonnistuu?

Miten gorilla saa lihakset kasvisruoalla?

Miksi pikaliima ei tartu tuubinsa sisäseiniin?

Kuinka kaukana on etäisin galaksi?

Onko hyönteisillä reviirejä?

Mistä juontuvat sanat minä ja itse?

 

KIRJAT

Rikos ei houkuta niin kuin ennen

Länsimaat löysivät uudelleen itsehillinnän.

 

KUVA-ARVOITUS

Siinähän on ihan selvästi...

Klassikkopalsta kutsuu lukijoita tulkitsemaan kuvia
lehden Facebook-sivustolle.

 

OMAT SANAT

Tässä on itua

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

 

Jos olet Sanoman jonkin aikakauslehden tilaaja, voit lukea uusimman numeron jutut Sanoman Digilehdet-palvelussa.

Ellet vielä ole ottanut tilaukseesi kuuluvaa digiominaisuutta käyttöön, tee se osoitteessa https://oma.sanoma.fi/aktivoi/digilehdet. Aktivoinnin jälkeen pääset kirjautumaan suoraan digilehdet.fi-palveluun.