Kuinka monta kertaa olet miettinyt, miltä maailma näyttäisi, jos sitä ei kuvattaisi maa-aloina ja valtioina vaan asukasmäärinä, luonnonvaroina, kulutustottumuksina, työvoimana, vienteinä ja tuonteina tai vaikkapa tutkimusraportteina?
Nyt me voimme nähdä maailman näiltä ja sadoilta muilta kanteilta. Kiitos siitä kuuluu Britannian Sheffieldin yliopiston ja Yhdysvaltain Michiganin yliopiston fyysikoille ja maantieteilijöille, jotka ovat luoneet Worldmapper-sivuston internetiin.


ei kuvattaisi maa-aloina ja  valtioina vaan asukasmäärinä, luonnonvaroina,
kulutustottumuksina, työvoimana, vienteinä ja tuonteina tai vaikkapa tutkimusraportteina?
Nyt me voimme nähdä maailman näiltä ja sadoilta muilta kanteilta.
Kiitos siitä kuuluu Britannian Sheffieldin yliopiston ja Yhdysvaltain
Michiganin yliopiston fyysikoille ja maantieteilijöille, jotka ovat luoneet
Worldmapper-sivuston internetiin.Maailmaamme on aikaisemminkin visualisoitu erilaisista lähtökohdista, mutta ikinä ennen tilannetta ei ole voinut hahmottaa yhdellä silmäyksellä. Mielikuvat on pitänyt loihtia omassa päässä sen mukaan, mitä kartan värit tai kakut, käyrät ja pylväät ovat kertoneet. Nyt kuvittelun vaiva on poissa.

Michiganin yliopiston fysiikan professori Mark Newman ja hänen tohtorioppilaansa Michael Gastner ovat kehittäneet tietokoneohjelman, joka vaivattomasti muuttaa tilastomateriaalia kartogrammeiksi, kuten näitä uudenlaisia karttoja virallisesti kutsutaan.


Salaisuus algoritmissa

Ohjelman ydin on tiheydentasausalgoritmi, joka on johdettu lämmönsiirtoa ja molekyylien sekoittumista kuvaavista fysiikan malleista. Laskumenetelmä sallii tilastotiedon paisuttaa ja kutistaa maantieteellistä aluetta sen mukaan, miten paljon tai vähän visualisoitavaa ominaisuutta alueella on. Näin lopullinen projektio kertoo, mikä osuus maailman mitassa sijaitsee missäkin.

Koska algoritmi lukitsee valtameret ja Etelämantereen vakiokokoonsa ja muuntelee muita alueita säilyttäen niiden alkuperäiset muodot, maat tai ainakin maanosat ovat tunnistettavissa.


YK tarjoaa tilastot

Hienosta algoritmista ei tietysti olisi iloa, ellei worldmapperilaisilla olisi aineistoa visualisoitavaksi. Tässä tulee vastaan YK lukuisine järjestöineen. Valtaosin nämä häkellyttävästi - joidenkin mielestä  jopa hävyttömästi - vääristyneet maailmat perustuvat tilastoihin, joita maailmanjärjestö kerää 187 jäsenvaltiostaan ja 13:sta muutoin kiinnostavasta kohteesta; esimerkiksi Hongkongia YK seuraa omana alueenaan, vaikka se virallisesti kuuluu Kiinaan.

Meille kaikille on varmasti niin huviksi kuin hyödyksi katsella maailmaa uusista vinkkeleistä, mutta kartogrammeilla on myös vakavat tarkoitusperänsä.

Niillä voidaan tehdä maailman kipupisteet näkyviksi. Niillä voidaan seurata, miten YK:n millenniumtavoitteet, kuten aliravitsemuksen puolittaminen, aidsin pysäyttäminen ja lasten aseman kohentaminen, edistyvät. Ne soveltuvat opetuskäyttöön, ja niistä voidaan löytää uusia tutkimuksen väärtejä kysymyksiä eri tieteenaloille.
Tähän menessä  kartogrammeja on valmistunut parisataa, ja ennen kuin vuosi vaihtuu, niitä kasassa 365, yksi jokaista päivää kohti, lupaa projektin koordinaattori ja tiedottaja Anna Barford Sheffieldin yliopistosta. 


Käy osoitteessa http://www.worldmapper.org/ - ja maailma näyttää toisenlaiselta. Kartogrammit ovat taustatietoineen tulostettavissa projektin kotisivulta.


Matkailijat reissaavat. Vuonna 2003 maailmassa tehtiin 665 miljoonaa turistimatkaa, ehdoton enemmistö Eurooppaan. Tänne suuntasi tai täällä kierteli 46 prosenttia matkailijoista. Myös Karibianmeren Bahamassa oli vetovoimaa. Siellä kävi viisi turistia jokaista asukasta kohti.


Työmatkat taittuvat. Työmatkoihin hupenee runsaasti aikaa Aasiassa, varsinkin Thaimaassa: jokainen työssä oleva käyttää siellä matkoihin keskimäärin tunnin ja 11 minuuttia päivässä. Toinen ääripää on Afrikan Malawi. Siellä taival sujahtaa suuntaansa kahdessa minuutissa.


Lapset tekevät töitä. Maailmassa on 68 miljoonaa 10-14-vuotiasta työtä tekevää lasta. Yhdeksän kymmenestä lapsityövoiman suurkäyttäjästä on Afrikan valtioita, mutta määrällisesti eniten lapsityöläisiä löytyy väekkäästä Intiasta, missä heitä on kaksi kertaa enemmän kuin Kiinassa.


Eurooppa kirii tieteessä. Vuonna 2001 maailmassa julkaistiin 661 500 tieteellistä tutkimusta fysiikasta, kemiasta, matematiikasta, kliinisestä lääketieteestä, biolääketieteestä, tekniikasta, geotieteistä ja tähtitieteestä. Vuoteen 1990 verrattuna vauhtiaan paransi eniten Singapore, kun aktiivisuutta tarkastellaan raporteina miljoonaa asukasta kohti. Sitä seurasi letka Euroopan maita, Suomi etunenässä.


Eurooppa nettoaa lääkkeillä. Maailman lääkekaupassa Länsi-Eurooppa on haka: se pyörittää 91:tä prosenttia lääkeviennistä, ja vienti tuloista se kerää 74 prosenttia. Myös Intia on suuri lääkkeiden viejä, mutta sen kassaan jää vähemmän varoja, koska se myy lääkkeitä Eurooppaa halvemmalla.


Liha virtaa Japaniin. Lihankulutus on kasvussa kaikkialla Aasiassa, mutta lihantuojana vanha elintasomahti Japani on vielä lyömätön. Sen nettotuonti muodostaa määrällisesti neljäsosan ja rahallisesti peräti puolet koko maailman nettotuonnista. Euroopassa suuria ostajia ovat Andorra, Grönlanti ja Luxemburg.


Suomi tienaa tietotekniikalla. Tietotekniikan kauppa muodostaa lähes 11 prosenttia maailman vientituloista. Äkkä katsoen Eurooppa näyttäisi olevan huomattava tietotekniikan nettoviejä, mutta itse asiassa tulot jäävät muutamien maiden, muun muassa Suomen ja Ruotsin, laariin. Aasiassa parhaan tilin tekee Singapore. Yhdysvallat on suuri tietotekniikkavalmistaja, mutta sinne myös ostetaan alan tuotteita paljon. Siksi se on kutistunut olemattomiin.


Öljymaat antavat palaa. Öljyksi muutettuna maailmassa käytetään joka vuosi yli 11 biljoonaa kiloa polttoaineita: öljyä, maakaasua, kivihiiltä, puuta, ydinenergiaa. Tämä tekee päätä kohti keskimäärin 1 853 kiloa. Kymmenen kärkikuluttajan joukossa on kolme Lähi-idän öljyvaltioita, Yhdysvallat ja Kanada. Ykköstilaa hallitsee kuitenkin piskuinen Luxemburg. Siellä käytetään polttoainetta henkeä kohti lähes sata kertaa enemmän kuin perää pitävässä Bangladeshissa.


Maailman makeat vedet. Maailmassa on vuosittain otettavissa kulutukseen 43 600 kuutiokilometriä makeaa vettä. Suurin osa varannoista sijaitsee suurten virtojen Etelä-Amerikassa ja Tyynenmeren saarivaltioissa, mutta ei Suomikaan huonosti pärjää; neitomme muodotkin näkyvät selvästi. Lähi-itään on syntynyt aukko, sillä monissa arabimaissa valtaosa kulutusvedestä puhdistetaan merivedestä.


Missä vedet kulutetaan? Maailmassa käytetään vuosittain vettä 4 000 kuutiokilometriä. Yhdysvallat on omaa luokkaansa: sen tiliin menee 16 prosenttia maailman kulutuksesta, ja henkeä kohti laskien kulutus on noin kolme kertaa suurempi kuin Intiassa ja Kiinassa ja peräti 98 prosenttia suurempi kuin niukimmissa vedenkäyttäjissä Keski-Afrikan valtioissa.


Metsät häviävät. Vuosina 1990-2000 maailmasta katosi metsää 1,3 miljoonaa neliökilometriä. Suurin menettäjä oli Afrikka yli 40 prosentin osuudellaan. Etelä-Amerikka sai kadosta kontolleen kolmanneksen, vaikka siellä myös istutettiin kiivaasti uutta metsää.


Itä vaurastuu. Vuonna 2015 Itä-Aasiassa ihmiset yleisesti voivat paremmin kuin nyt. Bruttokansantuoteella arvioiden Taiwan, Hongkong. Singrapore ja Etelä-Korea nousevat talouden supersarjaan ohittamalla  Yhdysvallat. Afrikan tilanne ei sen sijaan vuosikymmenessä muutu. Sieltä löytyvät edelleen maailman köyhimmät maat.


Maailma vanhoin silmin. Uudet kartat syntyvät muuntelemalla tätä tavanomaista karttaa, joka esittää 200 seurattavaa aluetta pintalojensa mukaisina.

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Alzheimerin tautiin tarkoitettu lääke auttoi unien hallintaa.

Jos haluat hallita uniasi, se voi onnistua muistisairauden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lääke virittää ihmisen näkemään niin sanottuja selkounia, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Selkounessa ihminen tiedostaa näkevänsä unta ja pystyy jopa vaikuttamaan siihen.

Joka toinen ihminen on mielestään nähnyt selkounen ainakin kerran elämässään. Joka neljäs näkee niitä kuukausittain, arvioi parin vuoden takainen tutkimuskatsaus.

Alzheimerlääke auttoi tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa koehenkilöitä selkouniin. Koehenkilöistä nuori nainen onnistui unessa rullaluistelemaan tavaratalossa, kun oli ensin suunnitellut sitä valveilla.

”Luistelimme ystäväni kanssa pitkin käytäviä. Oli niin hauskaa, että upposin täysillä uneen mukaan”, 25-vuotias nainen kuvailee.

Unet olivat koehenkilöiden mukaan lääkkeen vaikutuksesta todentuntuisempia kuin ilman lääkettä. Yhdysvaltalainen tutkimus julkaistiin Plos One -lehdessä.

Kokeessa tutkijat harjoittivat yli 120 eri ikäistä koehenkilöä näkemään selkounia. Ryhmään oli valkoitunut ihmisiä, jotka muistavat unensa hyvin ja ovat kiinnostuneita selkounista.

He opettelivat tekniikoita, joiden pitäisi helpottaa selkouneen pääsyä. Pitkin päivää ja ennen nukkumaan menoa voi esimerkiksi toistella itselleen, että kun näen unta, muistan näkeväni unta.

Unia voi visualisoida eli harjoitella mielessään etukäteen. Selkouneen päästyään voi tehdä todellisuustestejä, kuten onnistuuko seinän läpi käveleminen tai leijuminen.

Lääkekokeessa, jota johti selkounien uranuurtaja Stephen LaBerge, koehenkilöt saivat galantamiinia. Sitä käytetään lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon.

Lääke terästää asetyylikoliinin määrää aivoissa. Asetyylikoliini huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä, virkistää muistia ja kiihdyttää rem-unta. Juuri remvaiheessa ihminen näkee yleisimmin unia.

Suurimman annoksen galantamiinia saaneista 42 prosenttia pystyi kuvauksensa mukaan selkouniin. Osuus oli huomattavasti suurempi osa kuin muissa koeryhmissä.

Koehenkilöiden unta ei mitattu unilaboratorioiden laitteilla, joilla tallennetaan silmien liikkeitä ja elintoimintoja. Tulokset perustuivat koehenkilöiden kertomaan.

LaBerge seurasi kuitenkin toisessa tuoreessa tutkimuksessaan silmien liikkeitä unennäön aikana. Silmien liikkeet kiihtyvät rem-unen aikana.

Kun koehenkilöt siirtyivät selkouneen, he liikuttivat silmiään ennalta sovitusti vasemmalta oikealle. Sitten heidän piti seurata unensa kohteita, joita he olivat ennalta visualisoineet.

Silmät liikkuivat sulavasti, samoin kuin ihmisen seuratessa katseella todellista kohdetta. Kuviteltua kohdetta seuratessa silmät liikkuvat nykäyksittäin.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kysely

Oletko nähnyt selkounta?

mdmx
Seuraa 
Viestejä5223
Liittynyt23.11.2009

Viikon gallup: Oletko nähnyt selkounta?

Käyttäjä4499 kirjoitti: Mikä on mt häiriö? Kuten sanoin, minusta lääkkeen käyttö tuohon tarkoitukseen on arveluttavaa. Siinä mennään ehkä peruuttamattomasti alueelle, jonne ei pitäisi mielestäni olla mitään asiaa suoranaisesti. Ehkä en nyt vain ymmärrä tarvetta nähdä hallittua "unta" - miksi ei vain kuvitella? Jos "hourailet" saman, tunnet sen varmaan voimakkaammin. Mutta toisaalta et ole siitä niin tietoinen kuin hereillä ollessa, vai mitä? Niin siis, siinä nimenomaan on täysin tietoinen että...
Lue kommentti