Puoleensavetävillä kasvoilla on pärjätty Suomenkin vaaleissa. Kuva: Rio Gandara/Sanoma-arkisto
Puoleensavetävillä kasvoilla on pärjätty Suomenkin vaaleissa. Kuva: Rio Gandara/Sanoma-arkisto

Vaikutelmat ja mantelitumake kuljettavat äänestäjää.

Demokratian kunnianarvoisin toimitus vaalit lähestyvät. Presidenttiehdokkaiden työhaastatteluita televisiosta seuraavat kansalaiset puntaroivat ankarasti ehdokkaiden pätevyyttä ja sanomisia. Tarkoin harkittuaan he sitten päättävät, kenet hyväksyvät hommiin.

Todellisuudessa valinta presidentin virkaan ei ole noin järkiperäistä. Valintoja tehdessämme meitä vievät vaikutelmat, tunteet ja persoonallisuudenpiirteet, jotka juontavat geeneistä asti. Uskomme olevamme mielipiteittemme ylimpiä valtiaita, vaikka psykologiset taipumukset valitsevat usein tietoisen minämme puolesta.

Otetaan vaikka hyvännäköinen naama. Vaalithan eivät ole mikään kauneuskilpailu. Silti tutkimuksissa on huomattu, että miellyttävä ulkonäkö tuo ääniä enemmän kuin vaatimaton. Se on todettu myös Suomessa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Puoleensavetävillä kasvoilla on pärjätty esimerkiksi Suomen eduskunta- ja kuntavaaleissa, havaitsi saksalaisen Ifo-instituutin taloustieteilijä Panu Poutvaara työtovereineen. Kiinnostavasti ulkonäköetu oli kuntavaaleissa suurin oikeiston ehdokkaille, joiden joukossa oli muutenkin eniten kauniiksi arvioituja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kauneus voi vihjata aatteesta

Kauniin ulkomuodon perusteella annettu ääni ei välttämättä mene vikaan. Kauneus näet saattaa vihjata henkilön aatemaailmasta, Poutvaara ja kumppanit esittävät vuoden takaisessa tutkimuksessaan. Kuntavaaleissa ehdokkaat ovat usein vähemmän tunnettuja kuin eduskuntavaaleissa, ja ulkonäkösignaali voi toimia ehdokasta koskevan tiedon korvikkeena. Kauniiden on esimerkiksi havaittu helpoimmin hyväksyvän eriarvoisuuden, mitä pidetään tunnusomaisena oikeistolle. Siksi on ymmärrettävää, jos oikeiston kannattaja tuntee vetoa kauniiden ja komeiden äänestämiseen.

Viehätysvoima ei ole pelkkää pintaa, vakuuttaa tunteisiin perehtynyt akatemiatutkija Lauri Nummenmaa Turun yliopistosta ja Aalto-yliopistosta.

– Isot psykologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että viehättävyys on merkki hyödyllisistä sosiaalisista ja kognitiivisista ominaisuuksista. Evoluutio on muokannut kasvoja niin, että ne viestivät suvunjatkamisen kannalta tärkeistä asioista, Nummenmaa sanoo.

Pätevän näköiset kasvot siivittävät nekin poliitikkoja vaalivoittoihin. Ihmisille ei tarvitse vilauttaa kuin alle sekunnin ajan ehdokkaan kasvokuvaa, kun he jo tekevät arvion tämän pätevyydestä. Ja arvio osuu oikeaan ainakin sikäli, että juuri nämä päteviltä näyttävät henkilöt menestyvät vaaleissa. Princetonin yliopiston Alexander Todorov on todennut tämän Yhdysvalloissa niin senaatin kuin kuvernöörien vaaleissa. Ennen vuoden 2006 äänestyksiä kerätyt pikaiset kompetenssivaikutelmat ennustivat 68,6 prosenttia kuvernööreiksi valituista ja 72,4 prosenttia senaattiin päässeistä.

Pomo sotaan, toinen rauhaan

Meitä suomalaisia kuitenkin kiinnostavat tällä hetkellä presidentinvaalit. Myös valtakunnan ykkösvirkaan pyrkivien kasvojen vaikuttavuutta on muissa maissa tutkittu.

Brittiläisen Anthony Littlen tutkimusryhmä loi Yhdysvaltojen, Britannian, Uuden Seelannin ja Australian presidentti- tai pääministeriehdokkaiden kasvojen muodosta uusia kasvokuvia, joita he pyysivät koehenkilöt arvioimaan ja äänestämään. Kuvien esikuvat eivät olleet arvioijien tunnistettavissa. Simuloiduissa äänestyksissä voiton veivät useimmiten ne, jotka olivat voittaneet oikeatkin vaalit. Jotain taikaa heidän naamassaan täytyi siis olla.

Kasvojen tenho riippui myös asiayhteydestä. Little ja kumppanit huomasivat, että George W. Bushin muokatut kasvot vetosivat koeäänestäjiin, kun vallitsi kuvitteellinen sotatila. Sitä vastoin aikoinaan Bushin haastaneen demokraattiehdokkaan John Kerryn muuntokasvot miellyttivät äänestäjiä rauhan aikana. Bushmaisia kasvoja pidettiin miehekkäämpinä ja hallitsevampina mutta ei niin älykkäinä ja armeliaina kuin kerrymäisiä.

Sanoista viis, olemus ratkaisee

Entä kuka voittaa meikäläiset presidentinvaalit? Kokeile tätä: seuraa vaaliväittelyä mutta älä kuuntele, mitä ehdokkaat puhuvat. Mykistä televisio ja arvioi, kuka vaikuttaa voittajalta. Vetoa kannattaa lyödä sen puolesta, joka pärjää pelkästään kuvaan perustuvassa arviossa, ei sen puolesta, joka pärjää kun äänikin on kuuluvilla.

Edellä esitetyn neuvon voi johtaa eräästä amerikkalaistutkimuksesta. Siinä koehenkilöt katsoivat kymmenen sekunnin ajan kuvernöörinvaaliin osallistuvien keskusteluja ja veikkasivat voittajia. He eivät tienneet ehdokkaista entuudestaan mitään. Kuitenkin katselija-arviot ennustivat ehdokkaiden saamia ääniosuuksia hyvin pelkän äänettömän videoklipin perusteella. Kun katselijat saivat kuulla ehdokkaiden puhuvan, vaikutelman viisaus rapisi ja menestyksen ennusteet heikkenivät.

Mistä nämä tutkimukset oikein kertovat? Siitäkö, että ihmiset osaavat ennustaa ruumiinkielen ja kasvojen perusteella, ketä muut ihmiset äänestävät? Siitäkin. Mutta tutkimukset puhuvat epäsuorasti myös sen puolesta, että ihmiset todellakin äänestävät vaikutelmien perusteella. Totta kai ihmiset kannattavat yhä poliitikkoja ja puolueita, joiden olettavat ajavan heidän etujaan tai jotka myötäilevät heidän käsitystään hyvästä yhteiskunnasta. Silti poliittinen järkemme kuuntelee myös tunteita ja ohikiittäviä vaikutelmia.

Lauri Nummenmaasta on aivan järkeenkäypää, että tunteet vievät äänestäjää enemmän tai vähemmän.

– Äänestäjä voi tietenkin analysoida tarkasti, miten ehdokkaat tulevat maata johtamaan. Mutta se vaatii valtavasti tietoa ja työtä. Monilla ihmisillä ei välttämättä ole kapasiteettia arvioida, mitä hänen arjelleen seuraa jonkun ehdokkaan äänestämisestä. Tunteet tarjoavat nopean oikotien, eikä ihminen silloin mene monimutkaisuudesta lukkoon.

Elimistö tunnustaa väriä

Ei puoluekantakaan ole pelkästään aatteellinen kysymys. Vaikka puolueet ovat moni­alaisia yhteiskunnallisia etujärjestöjä, ne voivat samalla olla samankaltaisten persoonallisuuksien yhteenliittymiä. Jopa ihmisten aivojen rakenteen ja fysiologisten reaktiotyylien on huomattu vaihtelevan heidän poliittisten asenteidensa mukaan. Esimerkiksi aivoissa pelon käsittelyyn osallistuva mantelitumake on suurempi konservatiiveilla kuin liberaaleilla.

Muutama vuosi sitten politiikantutkija John Hibbing työtovereineen kutsui fysiologisiin mittauksiin 46 amerikkalaista, joilla oli vahvat poliittiset mielipiteet. Äkilliset äänet ja uhkaavat kuvat herättivät voimakkaimmat reaktiot niiden ihmisten kehossa, jotka puolsivat puolustusmenoja, kuolemanrangaistusta, isänmaallisuutta ja Irakin sotaa. Ärsykkeet hetkauttivat lievemmin niitä, jotka kannattivat kehitysapua, avointa maahanmuuttopolitiikkaa, rauhan rakentamista ja asekontrollia. Elimistön tapa käsitellä uhkaa heijastui siis tapaan suhtautua yhteiskunnallisiin uhkiin.

Juuri erilaisten uhkien ja menetysten pelko on yksi poliittisia konservatiiveja luonnehtiva psykologinen piirre, esittää New Yorkin yliopiston professori John Jost. Oikeistokonservatismia motivoi hänen mukaansa osaltaan halu minimoida epävarmuutta ja uhkia. Siksi heitä kiinnostaa vaalia perinteitä, järjestystä ja vallitsevia yhteiskuntaoloja. Luonteenpiirteistä tunnollisuus korostuu konservatiiveilla.

Konservatiivin kiistaparin vasemmistolaisen – tai amerikkalaisittain ilmaistuna liberaalin – luonnekuva on toisenlainen. Vasemmalla ollaan elämyshakuisempia ja avoimempia uusille kokemuksille. Nämä avomieliset ihmiset hyväksyvät mieluusti uusia ajatuksia, sietävät moniselitteisyyttä ja ovat kiinnostuneita muista kulttuureista.

Ei mikään vasemmiston salaliitto

Hetkinen, hetkinen. Jos äänestät oikeistoa, viimeistään tässä vaiheessa alat tuhahdella ja lopetat jutun lukemisen. Näyttää siltä kuin tutkijat leimaisivat oikeiston äänestäjät muutospelkoisiksi ja uhkatietoisiksi samalla, kun kehuvat vasemmiston kannattajia avaramielisiksi. Politiikan psykologia ei kuitenkaan ole vasemmiston salaliitto oikeistoa vastaan. Aivan samanlaisia tuloksia ovat saaneet oikeistoa symppaavat tutkijat, vakuuttaa John Jost New Scientistissa. 

Sitä paitsi luonteenpiirteiden yhteys poliittiseen kantaan riippuu myös yhteiskunnallisesta tilanteesta. Entisen itäblokin maissa avoimia uusille kokemuksille ovat useimmin oikeiston kannattajat. Turvallisuuden tarve puolestaan luonnehtii eniten sikäläistä vasemmistoa. 

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2012

Sisältö jatkuu mainoksen alla