Vaikutelmat ja mantelitumake kuljettavat äänestäjää.

Juuri nyt -sarja

Teksti: Mikko Puttonen

Vaikutelmat ja mantelitumake kuljettavat äänestäjää.

Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2012

Demokratian kunnianarvoisin toimitus vaalit lähestyvät. Presidenttiehdokkaiden työhaastatteluita televisiosta seuraavat kansalaiset puntaroivat ankarasti ehdokkaiden pätevyyttä ja sanomisia. Tarkoin harkittuaan he sitten päättävät, kenet hyväksyvät hommiin.

Todellisuudessa valinta presidentin virkaan ei ole noin järkiperäistä. Valintoja tehdessämme meitä vievät vaikutelmat, tunteet ja persoonallisuudenpiirteet, jotka juontavat geeneistä asti. Uskomme olevamme mielipiteittemme ylimpiä valtiaita, vaikka psykologiset taipumukset valitsevat usein tietoisen minämme puolesta.

Otetaan vaikka hyvännäköinen naama. Vaalithan eivät ole mikään kauneuskilpailu. Silti tutkimuksissa on huomattu, että miellyttävä ulkonäkö tuo ääniä enemmän kuin vaatimaton. Se on todettu myös Suomessa.

Puoleensavetävillä kasvoilla on pärjätty esimerkiksi Suomen eduskunta- ja kuntavaaleissa, havaitsi saksalaisen Ifo-instituutin taloustieteilijä Panu Poutvaara työtovereineen. Kiinnostavasti ulkonäköetu oli kuntavaaleissa suurin oikeiston ehdokkaille, joiden joukossa oli muutenkin eniten kauniiksi arvioituja. (Ks. Maailman nopein vaalikone, Tiede 5/2009.)

Kauneus voi vihjata aatteesta

Kauniin ulkomuodon perusteella annettu ääni ei välttämättä mene vikaan. Kauneus näet saattaa vihjata henkilön aatemaailmasta, Poutvaara ja kumppanit esittävät vuoden takaisessa tutkimuksessaan. Kuntavaaleissa ehdokkaat ovat usein vähemmän tunnettuja kuin eduskuntavaaleissa, ja ulkonäkösignaali voi toimia ehdokasta koskevan tiedon korvikkeena. Kauniiden on esimerkiksi havaittu helpoimmin hyväksyvän eriarvoisuuden, mitä pidetään tunnusomaisena oikeistolle. Siksi on ymmärrettävää, jos oikeiston kannattaja tuntee vetoa kauniiden ja komeiden äänestämiseen.

Viehätysvoima ei ole pelkkää pintaa, vakuuttaa tunteisiin perehtynyt akatemiatutkija Lauri Nummenmaa Turun yliopistosta ja Aalto-yliopistosta.

– Isot psykologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että viehättävyys on merkki hyödyllisistä sosiaalisista ja kognitiivisista ominaisuuksista. Evoluutio on muokannut kasvoja niin, että ne viestivät suvunjatkamisen kannalta tärkeistä asioista, Nummenmaa sanoo.

Pätevän näköiset kasvot siivittävät nekin poliitikkoja vaalivoittoihin. Ihmisille ei tarvitse vilauttaa kuin alle sekunnin ajan ehdokkaan kasvokuvaa, kun he jo tekevät arvion tämän pätevyydestä. Ja arvio osuu oikeaan ainakin sikäli, että juuri nämä päteviltä näyttävät henkilöt menestyvät vaaleissa. Princetonin yliopiston Alexander Todorov on todennut tämän Yhdysvalloissa niin senaatin kuin kuvernöörien vaaleissa. Ennen vuoden 2006 äänestyksiä kerätyt pikaiset kompetenssivaikutelmat ennustivat 68,6 prosenttia kuvernööreiksi valituista ja 72,4 prosenttia senaattiin päässeistä.

Pomo sotaan, toinen rauhaan

Meitä suomalaisia kuitenkin kiinnostavat tällä hetkellä presidentinvaalit. Myös valtakunnan ykkösvirkaan pyrkivien kasvojen vaikuttavuutta on muissa maissa tutkittu.

Brittiläisen Anthony Littlen tutkimusryhmä loi Yhdysvaltojen, Britannian, Uuden Seelannin ja Australian presidentti- tai pääministeriehdokkaiden kasvojen muodosta uusia kasvokuvia, joita he pyysivät koehenkilöt arvioimaan ja äänestämään. Kuvien esikuvat eivät olleet arvioijien tunnistettavissa. Simuloiduissa äänestyksissä voiton veivät useimmiten ne, jotka olivat voittaneet oikeatkin vaalit. Jotain taikaa heidän naamassaan täytyi siis olla.

Kasvojen tenho riippui myös asiayhteydestä. Little ja kumppanit huomasivat, että George W. Bushin muokatut kasvot vetosivat koeäänestäjiin, kun vallitsi kuvitteellinen sotatila. Sitä vastoin aikoinaan Bushin haastaneen demokraattiehdokkaan John Kerryn muuntokasvot miellyttivät äänestäjiä rauhan aikana. Bushmaisia kasvoja pidettiin miehekkäämpinä ja hallitsevampina mutta ei niin älykkäinä ja armeliaina kuin kerrymäisiä.

Sanoista viis, olemus ratkaisee

Entä kuka voittaa meikäläiset presidentinvaalit? Kokeile tätä: seuraa vaaliväittelyä mutta älä kuuntele, mitä ehdokkaat puhuvat. Mykistä televisio ja arvioi, kuka vaikuttaa voittajalta. Vetoa kannattaa lyödä sen puolesta, joka pärjää pelkästään kuvaan perustuvassa arviossa, ei sen puolesta, joka pärjää kun äänikin on kuuluvilla.

Edellä esitetyn neuvon voi johtaa eräästä amerikkalaistutkimuksesta. Siinä koehenkilöt katsoivat kymmenen sekunnin ajan kuvernöörinvaaliin osallistuvien keskusteluja ja veikkasivat voittajia. He eivät tienneet ehdokkaista entuudestaan mitään. Kuitenkin katselija-arviot ennustivat ehdokkaiden saamia ääniosuuksia hyvin pelkän äänettömän videoklipin perusteella. Kun katselijat saivat kuulla ehdokkaiden puhuvan, vaikutelman viisaus rapisi ja menestyksen ennusteet heikkenivät.

Mistä nämä tutkimukset oikein kertovat? Siitäkö, että ihmiset osaavat ennustaa ruumiinkielen ja kasvojen perusteella, ketä muut ihmiset äänestävät? Siitäkin. Mutta tutkimukset puhuvat epäsuorasti myös sen puolesta, että ihmiset todellakin äänestävät vaikutelmien perusteella. Totta kai ihmiset kannattavat yhä poliitikkoja ja puolueita, joiden olettavat ajavan heidän etujaan tai jotka myötäilevät heidän käsitystään hyvästä yhteiskunnasta. Silti poliittinen järkemme kuuntelee myös tunteita ja ohikiittäviä vaikutelmia.

Lauri Nummenmaasta on aivan järkeenkäypää, että tunteet vievät äänestäjää enemmän tai vähemmän.

– Äänestäjä voi tietenkin analysoida tarkasti, miten ehdokkaat tulevat maata johtamaan. Mutta se vaatii valtavasti tietoa ja työtä. Monilla ihmisillä ei välttämättä ole kapasiteettia arvioida, mitä hänen arjelleen seuraa jonkun ehdokkaan äänestämisestä. Tunteet tarjoavat nopean oikotien, eikä ihminen silloin mene monimutkaisuudesta lukkoon.

Elimistö tunnustaa väriä

Ei puoluekantakaan ole pelkästään aatteellinen kysymys. Vaikka puolueet ovat moni­alaisia yhteiskunnallisia etujärjestöjä, ne voivat samalla olla samankaltaisten persoonallisuuksien yhteenliittymiä. Jopa ihmisten aivojen rakenteen ja fysiologisten reaktiotyylien on huomattu vaihtelevan heidän poliittisten asenteidensa mukaan. Esimerkiksi aivoissa pelon käsittelyyn osallistuva mantelitumake on suurempi konservatiiveilla kuin liberaaleilla.

Muutama vuosi sitten politiikantutkija John Hibbing työtovereineen kutsui fysiologisiin mittauksiin 46 amerikkalaista, joilla oli vahvat poliittiset mielipiteet. Äkilliset äänet ja uhkaavat kuvat herättivät voimakkaimmat reaktiot niiden ihmisten kehossa, jotka puolsivat puolustusmenoja, kuolemanrangaistusta, isänmaallisuutta ja Irakin sotaa. Ärsykkeet hetkauttivat lievemmin niitä, jotka kannattivat kehitysapua, avointa maahanmuuttopolitiikkaa, rauhan rakentamista ja asekontrollia. Elimistön tapa käsitellä uhkaa heijastui siis tapaan suhtautua yhteiskunnallisiin uhkiin.

Juuri erilaisten uhkien ja menetysten pelko on yksi poliittisia konservatiiveja luonnehtiva psykologinen piirre, esittää New Yorkin yliopiston professori John Jost. Oikeistokonservatismia motivoi hänen mukaansa osaltaan halu minimoida epävarmuutta ja uhkia. Siksi heitä kiinnostaa vaalia perinteitä, järjestystä ja vallitsevia yhteiskuntaoloja. Luonteenpiirteistä tunnollisuus korostuu konservatiiveilla.

Konservatiivin kiistaparin vasemmistolaisen – tai amerikkalaisittain ilmaistuna liberaalin – luonnekuva on toisenlainen. Vasemmalla ollaan elämyshakuisempia ja avoimempia uusille kokemuksille. Nämä avomieliset ihmiset hyväksyvät mieluusti uusia ajatuksia, sietävät moniselitteisyyttä ja ovat kiinnostuneita muista kulttuureista.

Ei mikään vasemmiston salaliitto

Hetkinen, hetkinen. Jos äänestät oikeistoa, viimeistään tässä vaiheessa alat tuhahdella ja lopetat jutun lukemisen. Näyttää siltä kuin tutkijat leimaisivat oikeiston äänestäjät muutospelkoisiksi ja uhkatietoisiksi samalla, kun kehuvat vasemmiston kannattajia avaramielisiksi. Politiikan psykologia ei kuitenkaan ole vasemmiston salaliitto oikeistoa vastaan. Aivan samanlaisia tuloksia ovat saaneet oikeistoa symppaavat tutkijat, vakuuttaa John Jost New Scientistissa.

Sitä paitsi luonteenpiirteiden yhteys poliittiseen kantaan riippuu myös yhteiskunnallisesta tilanteesta. Entisen itäblokin maissa avoimia uusille kokemuksille ovat useimmin oikeiston kannattajat. Turvallisuuden tarve puolestaan luonnehtii eniten sikäläistä vasemmistoa. 

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018