Saadakseen uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla pienten suomalaisyritysten pitäisi ensin päästä näyttämään kyntensä kotimaassa.


Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Saadakseen uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla pienten
suomalaisyritysten pitäisi ensin päästä näyttämään kyntensä kotimaassa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 8/2004

Suomalaisen tekniikan myyminen maailmalle on kuin jalkapalloa. Voitokkain osaa rynnätä sinne, missä pallo on hetken kuluttua.

Tekniikan kysynnässä pallolla on ainakin yksi selvä suunta: ympäristönsuojelutekniikan markkinat kasvavat. EU:n uudet jäsenmaat ovat ryhtyneet suureen kaatopaikkojen, vedenpuhdistamoiden ja teollisuuslaitosten remonttiin, koska EU maksaa jopa 80 prosenttia kustannuksista. Muuallakin investoidaan yhä enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemiseen eli muun muassa uusiutuvaan energiaan.

- Suomessa nousee joka vuosi yhdestä kolmeen sellaista uutta ympäristöteknologian innovaatiota, joilla olisi mahdollisuudet kansainväliseen menestykseen, jos vienti hoidetaan oikein, arvioi johtava konsultti Jukka Loikala vientikonsulttitoimisto FinProsta.

Keksintöjen isinä ovat usein yksittäiset insinöörit, ja niitä myyvät laitteen ympärille perustetut pienyritykset. Suuri haaste onkin, miten saada itsessään oivalliset mutta pienellä budjetilla markkinoidut laitteet pärjäämään kiivaassa kansainvälisessä kilpailussa.

Yksi ratkaisu on pienten lyöttäytyminen yhteen. - Puolassa tarvitaan vuoteen 2012 mennessä 250 EU-normit täyttävää kaatopaikkaa, kertoo FinPron konsultti Markku Kuismin. Vastauksena isoille ulkomaisille kilpailijoilleen suomalaiset pienyritykset ovat perustaneet vientirenkaita. Renkaan ideana on tuottaa yhden kaatopaikan koko tekniikkapaketti: yksi yritys osaa suotovesien käsittelyn, toinen kaatopaikkakaasun talteenoton ja niin edelleen.

Suomalaiset voimalat myötätuulessa

Tuulivoimaloita vajaat viisi vuotta valmistanut WinWinD Oy on maailmalla menestyneimpiä suomalaisia ympäristöteknologiayrityksiä. Sen WWD-tuulivoimala on kilpailijoita pienikokoisempi ja tehokas leppeilläkin tuulilla. Hitaasti pyörivä generaattori varmentaa toimintaa ja pidentää voimalan elinikää. WWD jauhaa sähköä halvemmalla kuin mikään muu tuulivoimalamalli maailmassa.

- Suomen lisäksi voimaloitamme on Ranskassa ja Portugalissa ja pian myös Ruotsissa, kertoo toimitusjohtaja Veli-Matti Jääskeläinen. - Maailmassa on parikymmentä merkittävää tuulivoimaloiden toimittajaa, ja toistaiseksi kuulumme pienimpiin. Osuutemme markkinoista on kuitenkin kasvussa.

Pienestä maasta ponnistamisessa on haasteensa, kuten se, että Suomessa tuulivoimaloita rakennetaan vähän. - Teknologia on kilpailussa avainasemassa, mutta ulkomaiset asiakkaat kysyvät aina myös näyttöjä omaan maahan rakennetuista voimaloista, Jääskeläinen sanoo.

Biokaasu yleistyy - tartutaanko tilaisuuteen?

Liikennepolttoaineista nopeimmin yleistyy nyt Euroopassa biokaasu. Ruotsissa se on kolmanneksen halvempaa kuin bensiini, ja valtion tavoitteena on saada lähivuosina maahan peräti 720 000 biokaasuautoa. Saksassakin valtio tukee biokaasun yleistymistä, ja vuonna 2006 Saksan biokaasuautoilijoilla on jo tuhat tankkausasemaa.

Biokaasuauto ei tupruta hiilidioksidia lainkaan, ja useimmat muut kaasu- ja hiukkaspäästöt jäävät alle kymmeneen prosenttiin vastaavien bensiiniautojen päästöistä. Ulkonäöltään ja ajo-ominaisuuksiltaan biokaasuautot vastaavat tavallisia henkilöautoja, mutta melutaso on matalampi.

Biokaasu on metaania kuten maakaasukin, mutta biokaasu tehdään uusiutuvista luonnonvaroista, kuten biojätteistä, karjanlannasta tai viljellyistä energiakasveista. Kaasun syntysijana on tiivis, hajuton biokaasureaktori.

Kaasun kasvava suosio tietää suurta kakkua jaettavaksi reaktorin osien valmistajille. Näille markkinoille luulisi riennettävän Suomessakin, mutta toistaiseksi laukaalainen innovaattori Erkki Kalmari on saanut toimia yllättävän yksin.

Kalmarin pienyritys Metener Oy tuottaa maatalouden ja elintarviketeollisuuden jätteistä biokaasua reaktorilla, jonka puhdistin on hänen itse suunnittelemansa ja patentoimansa malli. Kaasua käytetään lämmöntuotantoon ja Kalmarin oman, Suomen toistaiseksi ainoan biokaasukäyttöisen henkilöauton polttoaineena. Kalmari tekee myös yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa kaasuntuotantoon sopivien peltokasvien tutkimuksessa.

Kalmari näkisi mielellään kotimaisia kilpailijoita. - Suomessa ollaan jäämässä jälkijunaan, hän sanoo. - Pelloilla kasvavan biomassan kaasutuksen kehitystyö on monissa muissa maissa jo vauhdissa.

Vedenpuhdistusta ilman kemikaaleja

Kun vesilaitoksella puhdistetaan vettä juomakelpoiseksi, tai kun jätevedenpuhdistamolla siistitään vettä sellaiseen kuntoon, että se on valmis palaamaan takaisin luontoon, yksi veden käsittelyn vaiheista on flotaatioselkeytys. Siinä epäpuhtaudet erotetaan vedestä hyvin pienikokoisten ilmakuplien avulla.

Insinööritoimisto Rictor Oy toi seitsemän vuotta sitten markkinoille uudenlaisen flotaatiokeksinnön. - Pyörreflotaatiolla saavutetaan moninkertainen virtausteho ja paremmat puhdistustulokset muihin flotaatiomenetelmiin verrattuna, kertoo Rictorin toimitusjohtaja Oiva Suutarinen.

Koska laitoksen tilantarve lisäksi on pienempi ja hankinta- ja käyttökustannukset alemmat kuin kilpailijoilla, kiinnostusta on ollut ympäri maailman. Pyörreflotaatiolaitoksia on myyty muun muassa Ranskaan, Yhdysvaltoihin ja Brasiliaan, ja kysyntä kasvaa yhä.

Juomavettä puhdistetaan muillakin suomalaiskeksinnöillä. Rautaa, mangaania ja liikaa happamuutta pitää poistaa pohjavedestä usein meilläkin mutta etenkin Viron eteläosissa ja sitä etelämpänä.

  pohjaveden puhdistusratkaisuja seitsemälle suomalaispaikkakunnalla sekä Viron Pärnuun ja Elvaan ja Latvian Trigataan.

Kilpailijoihin verrattuna Natwatin tekniikka on ympäristöystävällistä. - Prosessissamme ei käytetä kemikaaleja, vaan vesi puhdistetaan maaperäbakteerien avulla. Lisäksi käytämme energiaa säästäviä menetelmiä, kertoo toimitusjohtaja Heikki Lahtinen Natwatista.

Kuten tuulivoimalakauppiaat myös Lahtinen on törmännyt siihen, että vientimarkkinoilla menestymiseen tarvitaan kotimaisia näytekappaleita. - Hiljattain toteutimme hankkeen suurehkolla vesilaitoksella Siilinjärvellä, joten nyt pääsemme kunnolla käytännössä näyttämään, miten tämä toimii.

Helena Telkänranta on vapaa toimittaja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla