On aika muuttaa käsitystä menestyvistä yrittäjistä. He eivät olekaan poikkeuksellisen riskihakuisia yksinpuutarjia vaan tavattoman vakaita yhteistoimintaihmisä.Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen


Yllä esitetty yrittäjäkuva on vaarassa. Jyväskylän yliopistossa talous-tieteestä väitöskirjaa valmisteleva Eila Heikkinen romuttaa ainakin muutaman kliseen. Tutkiessaan kasvua tavoittelevien yritysten omistajia hän on havainnut, etteivät he ole sen luovempia eivätkä riskihakuisempia kuin suomalaiset keskimäärin.

Esitarkastuksessa olevassa väitöskirjassa saavat kyytiä myös mielikuvat oman tien kulkijoista ja oman edun tavoittelijoista.

Sosiaaliset kyvyt huippuluokkaa

Heikkinen on tutkinut alle 50 henkeä työllistäviä yrittäjiä Big Five -persoonallisuustestillä. Se kartoittaa ihmisen persoonallisuuden piirteitä viidellä ulottuvuudella, jotka ovat tunne-elämän va-kaus, ulospäinsuuntautuneisuus, sosiaaliset taidot, päämäärätietoisuus ja avoimuus muutokselle.

Heikkisen mukaan menestyvät,- kasvuhakuiset pienyrittäjät ovat per-soonallisuuden piirteiltään melko- yhtenäinen ryhmä, joka- ikään ja su-ku-puoleen katsomatta- poikkeaa selvästi valtaväestöstä. Erityisen suuria erot ovat  tunne-elämän vakaudessa, ulospäinsuuntautuneisuudessa ja sosiaalisissa taidoissa.

- Yrittäjillä on erittäin vakaa tunne-elämä, ja he sietävät poikkeuk-sellisen hyvin stressiä ja epävarmuutta, Heikkinen luonnehtii.

Tässä saattaa olla selitys myös siihen, miksi yrittäjiä pidetään oman tiensä kulkijoina.

- Ominaisuudet antavat riippumattomuutta - jopa itseriittoisuutta. Ulkopuolisista voi näyttää siltä, että ihminen toimii oman päänsä mukaan, Heikkinen tulkitsee.

Sisältö jatkuu mainoksen allaHyvin luovien tai sisäänpäinkääntyneiden ihmistenkään tie yrittäjäksi ei ole välttämättä tuhoon tuomittu. He voivat menestyä hyvin, kunhan heidän liikeideansa sopii heidän persoonallisuuteensa.

- Jos liikeidea kysyy uutta tuotekehittelyä, introvertti on vahvimmillaan. Jos bisnes edellyttää jatkuvaa asiakashankintaa, ekstrovertti menestyy introverttia paremmin, Eila Heikkinen määrittelee.

Menestykseen tarvitaan myös omien vahvuuksien ja heikkouksien tuntemusta.
- Keksijä-Pellen kannattaa palkata myyntitykki ja hyvä kirjanpitäjä, kun lähdetään markkinoimaan tuotetta ja kasvattamaan
yritystä.Yhteinen etu ohittaa oman edun

Kolhut käännetään voimaksi

Manfred Kets de Vries
Palstan pitäjä Jarno Forssell on vapaa tiedetoimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla