Adam Hart-Davis, suomennos Mervi Ovaska ja Sinikka Jauhiainen

Kaikki ajasta

Miten ihminen kokee ajan? Menneisyys on mennyt, tulevaisuus on vasta tulossa, ja nykyhetki on tarkkaan ottaen aivojemme laatima edellisen hetken tulkinta. Entä mitä aika on? Sen luulee tietävänsä, kunnes sen koettaa määritellä.

Muun muassa näihin paradokseihin johdattaa brittiläisen tiedetoimittajan Adam Hart-Davisin kirja, joka on erinomainen yleisjohdanto ajan eri puoliin. Kirja käsittelee perusteet ajan filosofiasta, fysiikasta ja biologiasta ja esittelee ajanlaskun ja ajanmittauksen historiaa muinaisista kivikehistä atomikelloihin.

Aika-avaruudesta innostuville suosittelen jatkolukemiseksi Robert Gerochin kirjaa Yleinen suhteellisuusteoria A:sta B:hen (Art House 2000). Fysiikan aikakäsitysten hankaluuksien pohdintaan suosittelen Tiina Hutun artikkelia Aika on harha (Tiede 8/2009).

Petri Riikonen, Tiede-lehden toimitussihteeri

Gummerus 2012
256 s
9789512088928