Filosofiaa lähestytään usein sen historian kautta: johdatus alkaa Platonista ja Aristoteleesta, etenee Descartesiin ja päätyy Marxiin ja Wittgensteiniin. Ajattelun pikkujättiläinen lähestyy filosofiaa hieman nörtimmin, käsitteet edellä.

Johdonmukaisen ajattelun opas alkaa logiikasta: millainen päättely on pätevää.  Pikkujättiläinen ehtii koukata kaikenlaisissa filosofian kysymyksissä tieteellisestä päättelystä etiikan dilemmoihin. Filosofiaan tutustuva löytää peruskäsitteet induktiosta deduktioon ja dialektiikkaan. Pidemmälle edenneetkin saattavat löytää ennestään tuntemattomia filosofisia käsitteitä, sellaisia kuin intuitiopumput, naamioituneen miehen virhepäätelmä ja sarvekkaat dilemmat.

Pikkujättiläistä ei tarvitse lukea alusta loppuun. Sen voi lukea myös hakusana kerrallaan, vaikka lopusta alkuun.

Marko Hamilo, vapaa tiedetoimittaja

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2014

Ajattelun pikkujättiläinen. Julian Baggini ja Peter S. Fosl, suom. Tapani Kilpeläinen, niin & näin 2013. 364 s., 35 €.