Tulosta syntyy kohkaamattakin

”Jos Linuxin luoneet ihmiset olisi kerätty yhteen, teljetty jättimäiseen kokoustilaan vuodeksi ja heitä olisi pyydetty luomaan uusi käyttöjärjestelmä, on epätodennäköistä, että mitään yhtä vallankumouksellista olisi tapahtunut.” Susan Cain kuvaa introverttien manifestissaan samaa ilmiötä, jota Suomessa on kritisoinut varsinkin psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen: työelämä hylkii hiljaisia, rauhallisia ja tehtäväsuuntautuneita ihmisiä ja suosii sosiaalisia ja äänekkäitä luonteita. Pakottaessaan introvertit osaajat avokonttoreihin teeskentelemään ekstroverteille luonteenomaista seurallisuutta yritykset menettävät ison osan lahjakkaimpien työntekijöidensä potentiaalista.

Toisin kuin Keltikangas-Järvisen teokset Cainin pamfletti ei kerro niinkään paljon temperamenttien biologiasta kuin yhdysvaltalaisen kulttuurin kehityksestä. Ekstroversiosta tuli Yhdysvalloissa kulttuurinen ihanne jo viime vuosisadan alussa. Vielä 1800-luvulla amerikkalaisetkin arvostivat vaatimatonta persoonallisuustyyppiä, jonka monet suomalaiset tunnistavat tv-sarjasta Pieni talo preerialla.

Vaikka Suomessa työelämä on muuttunut amerikkalaiseen suuntaan, meillä hiljaiset puurtajat hyväksytään paremmin. Kiinassa hillittyä käytöstä arvostetaan ja kohkaamiseen suhtaudutaan kielteisesti. Cainilla on mainioita esimerkkejä kiinalaistaustaisten opiskelijoiden sopeutumisvaikeuksista amerikkalaisyliopistoissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Cain on parhaimmillaan juuri antaessaan historiallista ja kulttuurista perspektiiviä kaikkialla länsimaissa yleistyneelleekstroversion ihanteelle. Meillä evankelis- luterilainen kirkko on mielletty yhdeksi harvoista instituutioista, joissa hiljaisuus ei ole synti. Yhdysvaltalaisessa kulttuurissa taas ulospäinsuuntautuneisuutta ihannoidaan ehkä kaikkein eniten evankelikaalisen kirkon piirissä. Sisäänpäin kääntynyt pastori ei pärjää kilpailussa. Kirkon johdon näkökulmasta hiljainen pappi tuhlaa tilaisuuksia käännyttää ihmisiä uskoon. Olisiko uuden vaihdoksen aika?

Äänekkäiden verkostoitujien kulttuuri syntyi 1900-luvun alun amerikkalaisessa työelämässä ja laajeni sieltä kaikkeen kulttuuriin. Kun vaatimattomuutta alettiin halveksua työpaikoilla, siitä tuli vähitellen vamma myös sosiaalisessa elämässä ja parinvalinnassa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kulttuurinen käänne introverttien arvostuksen palautumiseen voi sekin syntyä juuri työelämässä. Yksikään työnantaja ei voi jättää käyttämättä keskittymiskykyisten, tehtäväsuuntautuneiden ihmisten luovuutta, ja internet on mahdollistanut näille ihmisille luontevan tavan työskennellä myös yhdessä.

Marko Hamilo

Avain 2012
300 s
978-951-692-910-4

Sisältö jatkuu mainoksen alla