Mieli ei löydy aivoista. Se on aivojen, kehon ja ympäristön vuorovaikutusverkosto.

Mieli ei sijaitse aivoissa. Koko kysymys mielen sijaintipaikasta on harhaanjohtava.” Näin ilmoittavat Ihmisen mieli -kirjan tekijät  jo johdannossa.

Yli sata eri tieteiden aloja edustavaa tutkijaa kokoontui 2007–2008 Helsingin yliopistossa Mieli-forumiin luennoimaan ja keskustelemaan ihmisen mielestä. Professori Riitta Harin johdolla psykiatrit, filosofit, taloustieteilijät, uskontotieteilijät, aivotutkijat, systeemiteoreetikot, farmakologit, informaatiotekniikan tutkijat ja neurobiologit valottivat mielen ongelmaa.

Hankkeen hedelmät ovat luettavissa nyt Gaudeamuksen julkaisemassa teoksessa.

Variksellakin on mieli

Teoksen keskeinen teesi on, ettei mieli ole pelkkää aivotoimintaa. Se kannattaa ymmärtää ennemminkin suhteina kuin yhtenä oliona. Mieli on aivojen, kehon, ulkomaailman ja muiden olentojen vuorovaikutusverkosto.

Tämä lähestymistapa mahdollistaa ajatuksen myös vastasyntyneen lapsen, eläimen tai jopa koneen mielestä. Kysymys ei kuulu, onko variksella mieli, vaan millainen mieli variksella on.

Neuromyytti hämää

Aivojen ylikorostaminen on johtanut niin sanottuihin neuromyytteihin. Usein toistettuja vääriä väitteitä ovat esimerkiksi: ihminen käyttää vain kymmenen prosenttia aivokapasiteetistaan, looginen ajattelu sijaitsee vasemmassa aivopuoliskossa ja klassinen musiikki parantaa älykkyyttä.

Ihmisen mielen lukeminen antaa eväät ymmärtää mieli laajana ongelmavyyhtenä.

Kirjoittajien viisas ratkaisu on ollut jättää mielen tarkempi määrittely sikseen ja kuvata sitä ryväksenä erilaisia toimintoja.

Teoksen yhdeksän tekijää ovat uskollisia Mieli-forumin monitieteiselle luonteelle. Kirjan johdannon, loppusanojen ja viiden varsinaisen luvun lomaan on liitetty 13 tiivistelmää eri tieteenalojen näkökulmista, esimerkiksi ”Aivojen rakenne ja toiminta”, ”Mieli ja aivot suomen kielessä”, ”Älykkyys ja sen testaaminen” ja ”Aivokuvantaminen”.

Pääluvut perehdyttävät lukijan ihmismielen kehitykseen, emoo­tioihin, tietoisuuden ja tiedostamattoman suhteeseen sekä mielen sairauksiin.
Tuloksena on tietopitoinen ja erinomaisen luettava kirjanen.

Sisältää kannanottoja

Oppikirjamaisuudestaan huolimatta teos sisältää jyrkkiäkin kannanottoja. Esimerkiksi älykkyysosamäärän käyttäminen ihmispopulaatioiden vertailun välineenä saa täyslaidallisen:

”On perusteetonta, epätieteellistä ja epäinhimillistä verrata erilaisia ihmisjoukkoja toisiinsa älykkyysosamäärän perusteella.”

Jyrki Alenius, vapaa toimittaja

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2015

Ihmisen mieli. Riitta Hari ja kahdeksan muuta kirjoittajaa, Gaudeamus 2015. 205 s., 29 €.

Raspu
Seuraa 
Viestejä13878
Liittynyt12.7.2010

Ihmisen mieli

Tää artikkeli on mun mielestä raikas muistutus siitä että ihminen on toimiva kokonaisuus jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli ei voida hoitaa sairauksiakaan hoitamalla tiettyä yhtä paikkaa vaan täytyy hoitaa koko ihmistä, sekä mieltä että ruumista. Voimakas ja oikealla tavalla ravitttu ruumis kestää vastoinkäymisiä ja voimaks mieli pystyy nostamaan raihnaista ruumistakin. Eli sekä mieli että ruumis on kytköksissä toisiinsa ja pystyvät vaikuttamaan toisiinsa ja paikkaamaan toistensa puutteita.
Lue kommentti

You have to die few times before you really can live.
- Charles Bukowski

PSYbuse
Seuraa 
Viestejä1365
Liittynyt10.8.2010

Ihmisen mieli

Tuli mieleen nää kertomukset, joissa elinsiirtopotilas on siirteen mukana saanut luovuttajan ominaisuuksia mukanaan. Esimerkkinä korkeanpaikankammoinen, joka maksasiirteen jälkeen alkoi harrastamaan vuorikiipeilyä. Luovuttaja oli harrastanut ko. lajia...
Lue kommentti

Mielipiteeni voi muuttua, muttei se tosiasia, että olen oikeassa.
http://www.youtube.com/watch?v=1orMXD_Ijbs