Hämeen-Anttila, Katajala, Sihvola ja Hetemäki

Kosmos on kriisissä

Nykymaailma on alituisessa muutoksessa, ja kriisejä syntyy toisensa perään. Tämä ei ole mikään poikkeustilanne maailmankaikkeuden kannalta – sillä kaikki syntyy kriisistä.

Tätä mieltä ovat samannimisessä kirjassa huippututkijat, jotka tarkastelevat kriisejä niin kosmologiassa ja evoluutiossa kuin yhteiskunnassa ja taloudessakin.

Fysiikka on astunut ulos newtonilaisesta staattisesta kosmisesta kellokoneistosta ja näkee edessään alkuräjähdyksestä syntyneen dynaamisen kaikkeuden.

Evoluutioteorian mukaan lajit syntyvät toisistaan, kun vanhoja häviää ja uusia tulee tilalle. Myös fyysiset kivut ja säryt edistävät elämää. Ilman niitä ihminen ei huomaisi, että kehossa on jokin vialla, ja kulkisi kohti tuhoaan.

Kriisit ovat niin kosmologisella kuin inhimilliselläkin tasolla toivottavia ilmiöitä, koska ne pitävät maailman liikkeessä ja synnyttävät uusia ja erilaisia asioita.

Kaikki syntyy kriisistä on tämän vuoden Tieteen päivien julkaisu.

Pekka Wahlstedt, kriitikko ja vapaa toimittaja

Gaudeamus 2013
334 s
9789524952866