Jaakko Hämeen-Anttila ja Inka Nokso-Koivisto

Islamilaisen tieteen lahjat

Erään olettamuksen mukaan islamin Länsi-Euroopan-valloitus 700-luvulla loppui kiinnostuksen puutteeseen: Ranska oli tuppukylä, joka ei pärjännyt etelän ja idän nouseville kulttuurikeskuksille.

Kalifien kirjastossa tukee väitettä, sillä sen kuvailema keskiajan islamilainen maailma vaikuttaa tieteen ja tutkimuksen ”huippuyksiköltä”. Kirjoittajien asiantuntemus on kotimaisessa ympäristössä vastaansanomaton. Eniten painoa kirjassa saavat matematiikka ja luonnontieteet,
alueet, joissa islamilainen vaikutus myöhempään kehitykseen on ollut ratkaiseva. Humanistiset tieteet jäävät vähemmälle huomiolle, ja historian osuus vaikuttaa keskeneräiseltä.

Kirja houkuttaa miettimään yhtenäistä Välimeren maailmaa, johon kuuluvat niin kreikkalaiset, välittävät ja uutta luovat arabit kuin vastaanottavat ja ohi kiilaavat länsieurooppalaisetkin.

Veli-Matti Huhta

Avain 2011
230 s
978-951-692-867-1