Ydinjätteistä kirjanjärkäle

Joulukuussa Posiva jätti valtioneuvostolle hakemuksen ydinjätteiden loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Jos kaikki menee, kuten kaavaillaan, ensimmäiset käytettyä uraanipolttoainetta sisältävät kapselit
haudataan kallioon 2020. Nyt vahvasti säteilevät polttoainesauvat jäähtyvät vesialtaissa Olkiluodossa ja Loviisassa.

Hakemussaumaan ilmestyi loppusijoituksesta ja sen suunnittelusta kertova opus, jonka tekijät ovat ydinvoimateollisuuden eli TVO:n ja Posivan asiantuntijoita. Kirjaa varten on myös haastateltu lukuisia alan ihmisiä teollisuudesta, tutkimuslaitoksista, ministeriöistä ja Säteilyturvakeskuksesta.

Loppusijoitusta on meillä pohtinut mittava joukko asiantuntijoita – ydinjätteethän eivät ole pelkästään tekninen vaan myös poliittinen ja sosiaalinen kysymys.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kirjanjärkäleen asiarunsautta keventävät haastattalut ja faktaruudut. Vanhat valokuvat ja lehtileikkeet tuovat ajan havinaa.Teos sopii hyvin käsikirjaksi ydinvoiman ystävälle – ja yhtä lailla vastustajalle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tuula Koukku

(Huom. Tämän teoksen saa vain tilaamalla Akateemisesta kirjakaupasta.)

Posiva 2012
313 s

Sisältö jatkuu mainoksen alla