Kyseleminen kannattaa

Millaisia asioita filosofia tutkii? Millainen on filosofian ja tieteen suhde? Löytyykö ongelmiin
ylipäänsä ratkaisua, ja onko filosofiasta mitään hyötyä tavallisessa elämässä?

Näitä kysymyksiä pohtivat Leila Haaparanta, Ilkka Niiniluoto, Juha Sihvola, Mikko Yrjönsuuri
ja monet muut suomalaiset filosofit.

1900-luvulla tiede horjutti filosofian asemaa tiedon lähteenä. Tiede edistyy, mutta filosofia
pyörittelee samoja kysymyksiä Jumalan olemassaolosta ja ihmisen vapaasta tahdosta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Sittemmin on huomattu, että tiedekin on filosofisista taustaoletuksista riippuvainen. Filosofinen on jo oletus, että tosiasioita on olemassa ja niistä voi saada objektiivista tietoa. Filosofiaa on myös Newtonin käsitys absoluuttisesta ajasta ja avaruudesta ja Einsteinin väite, että ne ovatkin suhteellisia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Filosofia koskettaa myös tavallista ihmistä. Tunne itsesi, totesi Sokrates, ja Nietzsche kehotti ihmistä tulemaan siksi, mitä hän on. Kyseleminen edistää itsetuntemusta.

Ongelmat auki jättävä kirja puhuttelee kaikkia. Filosofian voima on kyselemisessä, kätkettyjen oletusten paljastamisessa, ja viisain filosofi epäilee vielä senkin jälkeen, kun muut ovat saaneet vastauksen.

Pekka Wahlstedt
Kirjoittaja on kriitikko ja vapaa toimittaja.

Gaudeamus 2010
308 s
9789524951531

Sisältö jatkuu mainoksen alla