Kirja perehtyy seitsemän artikkelin kautta Euroopan matkaan pienistä kansallisista saarekkeista yhdeksi suureksi toimijaksi. EU:n rooli maailmanpolitiikassa muokkaa myös jäsenvaltioiden sisäpolitiikkaa. Vaikuttamisen mahdollisuudet ovat valtiollisella ja yksilöiden tasolla uudet. Eri kokoiset ja tasoiset toimijat ovat yhä enemmän vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteiskunnalliset liikkeet, eettinen ja poliittinen kuluttaminen sekä kansainväliset verkostot kasvattavat vaikutuskanavina suosiotaan äänestämisen rinnalla.

Politiikan muutos on monitasoinen ja selkeä analyysi siitä, millaisen roolin kansalaiset ottavat valtioissa, valtiot EU:ssa ja EU maailmanpolitiikassa.

Sini Mononen, kriitikko ja vapaa toimittaja

Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2014

Politiikan muutos. Toim. Tuomas Forsberg & Tapio Raunio, Vastapaino 2014. 319 s., 35 €.