Eero Paloheimo

Radikaalin vihreyden paluu

Radikalisminsa hylännyt ja valtavirtaan sulautunut Vihreä puolue on menettänyt
kannatustaan. Myös Vihreiden perustajiin ja kriitikoihin kuuluva professori Eero Peloheimo erosi viime vuonna puolueesta. Eroa ei ihmettele, kun lukee teosta, joka sisältää Paloheimon kootut kirjoitukset vuosilta 1963–2010. Hylkäämisen sijasta Paloheimo on syventänyt ja laajentanut radikaaleja ajatuksiaan.

Kirjan läpi hahmottuu halki vuosikymmenten kantava punainen lanka. Siinä saavat sijansa sekä kova teknologia että pehmeä ihmisläheisyys. Automaatio hoitaa ikävät ja raskaat työt. Robotit valmistavat laitteet puhelimista autoihin. Niin ihmiselle jää vapaa-aikaa, jonka hän voi käyttää luovasti ja monipuolisesti. Esimerkiksi aamulla hän tekee puutöitä, päivällä maalaa taulun, iltapäivällä vaeltelee metsässä ja illalla seurustelee ystäviensä kanssa.

Paloheimon voima on hänen kyvyssään luoda synteesejä, ja hänessä yhdistyvät filosofi, teknologi ja poliitikko. Kirja on pakollista luettavaa juuristaan vieraantuneille ja kapeasti ajatteleville vihreille.

Pekka Wahlstedt

Amanita 2011
564 s
978-952-5330-40-3