Urpu Strellman ja Johanna Vaattovaara

Populaaristi popularisoinnista

Tutkija, lue tämä kirja ennen kuin olet tekemisissä toimittajien ja muiden tieteen yleistajuistajien kanssa! Teos kattaa koko kirjon tutkijoiden ja tiedeviestijöiden jännitteistä vuorovaikutusta. Se opastaa niin yleistajuiseen kirjoittamiseen kuin puhumiseenkin. Eri kirjoittajien näkökulmat täydentävät toisiaan niin kattavasti, että Tieteen yleistajuistaminen kuuluu käsikirjaksi jokaiselle tiedetoimittajalle ja tieteestä tiedottajalle.

Myös tiedeuutisten mediakriittiselle kuluttajalle voi olla hyödyllistä tietää, minkälaisen prosessin kautta vaikeasti ymmärrettävän tutkimuksen läpimurrosta syntyy kutakuinkin yleisymmärrettävä tiedeuutinen – ja mitä kompromisseja matkalla tehdään.

Suomen kielen yliopistonlehtori Toini Rahtu purkaa meitä tiedetoimittajiakin ehkä liikaa hallinneen kahtiajaon, jonka mukaan olisi olemassa jokin tietty yleistajuinen tekstityyli erotuksena tieteellisestä kirjoittamisesta. Pihtiputaan mummolle kirjoitetaan syövästä eri tavalla kuin akateemisille lukijoille, ja kaikille lääkäreille suunnattu tekstikin on vähemmän teknistä kuin jonkin erikoisalan sisäinen viestintä.

Marko Hamilo, vapaa tiedetoimittaja.

Gaudeamus 2013
281 s
978-952-495-263-7