Jussi Simpura ja Jussi Melkas

Opi tilastoista ilman matematiikkaa.

Tilastot käyttöön! on kansalaisjohdatus tilastojen maailmaan. Matemaattisten kaavojen tarkan esittelyn sijaan teoksessa korostetaan tilastojen lukemisen taitoa. Sen tärkeä osa on kyky arvioida kriittisesti, kuinka tilastot vaikuttavat yhteisöllisessä elämässä: tilastojen maailma on ihmisen tekoa ja sellaisenaan myös vallan käytön kenttä.

Tilastojen merkitystä voi arvioida kysymällä, millainen maailma olisi, jos meillä ei olisi sitä kuvaavia tilastoja. Mitä luulisimme tietävämme ja mitä tietäisimme vain luulevamme esimerkiksi väestönmuutoksista, maailmankaupasta tai ympäristökysymyksistä? Mihin perustuisivat esimerkiksi kansantalouteen tai terveydenhoitoon liittyvät poliittiset päätökset? Maailma tuottaa tilastot, tilastot muokkaavat maailmaa, mutta tilastot eivät ole koko maailma. Taitava tilastojen lukija ymmärtää tämän.

Teoksen kirjoittajat VTT Jussi Simpura ja YTL Jussi Melkas ovat opettaneet tilastojen kriittistä lukemista vuosikausia. Kirjassaan konkarit ovat koonneet kokemuksistaan tiiviin kokonaisuuden opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja muiden tilastoista kiinnostuneiden käyttöön.

Ruotsi ja Suomi 1700-luvun Ruotsin osana kuuluivat maailman edelläkävijöihin väestökirjanpidossa. Vilhelm Valloittajan ajan Englannin Domesday Book oli kuitenkin maailman ensimmäinen väestönlaskenta.

Nykyään briteillä on kyselytutkimusten mukaan erittäin suuri epäluottamus maansa virallisia tilastoja kohtaan. Ruotsissa ja Suomessa taas tilastotoimi nauttii hyvin suurta kansalaisluottamusta.

Tilastot käyttöön! on erilainen tilastotieteen oppikirja. Jussi Simpura ja Jussi Melkas ovat kirjoittaneet oppaan, joka kertoo yhteiskunnallisen tilastoinnin historiasta ja siitä, miten tilastotiedot nykyään syntyvät ja missä määrin niihin voi luottaa.

Tilastojen lukutaito on yhä tärkeämpi lukutaito. Joskus tilastot vääristelevät enemmän kuin emävale, mutta usein ne tiivistävät määrällistä tietoa oivallisella tavalla – kunhan lukija osaa tulkita niitä oikein. Yhtään matemaattista kaavaa kirjassa ei ole.

Marko Hamilo, vapaa tiedetoimittaja

Gaudeamus 2013
180 s
ISBN 978-952-495-296