Aate ajaa veritekoon

Tietokirjailija, historian dosentti Teemu Keskisarja on aikaisemminkin tutkinut suomalaista väkivalta- ja rikoshistoriaa. Uusimman kirjan aiheena on suomalainen terrorismi. Keskisarja analysoi kuusi erillistä tapausta, jotka ajoittuvat 1800-luvun kielikiistoista 1940-luvulle.

Keskisarjan lähestymistapapainottaa henkilöhistoriaa ja psykologiaa; hän sanoo jo esipuheessaan aikovansa tarkastella ”hetkiä, paikkoja, yksilöitä ja mielentiloja”.

Teoksessa näkyy vahva taustatyö. Keskisarja joutuu tosin paikoitellen tekemään oletuksia arvioidessaan mielentiloja.Henkilöhistoriaa painottava lähestymistapa voisi johtaa psykologisoivaan ymmärtämiseen, mutta Keskisarja pysyy neutraalina tutkijana. Hän pyrkii objektiivisuuteen, mihin vaikuttaa myös tapausten valinta: vaikka tutkittavana on lyhyt ajanjakso, tapaukset on poimittu poliittisen kentän eri puolilta. Tulos on sarja kuvauksia yksilön ahdistuksesta suuriksi koettujen koneistojen edessä ja ahdistuksen purkautumisesta väkivallantekoina.

Riku Ylönen. Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Atena Kustannus Oy 2010
292 s
9789517966238