Jari Lyytimäki ja Janne Rinne

Valo yössä vahingoittaa.

Valaistukseen kuluu peräti viidesosa maailmassa tuotetusta sähköstä. Olemme tottuneet ajattelemaan, että lisävalo on hyvästä: se helpottaa arkea, kaunistaa ympäristöä ja lisää turvallisuutta. Näin ei välttämättä ole.

Jari Lyytimäki ja Janne Rinne ovat kirjoittaneet kirjan valosaasteesta. Kirja on monipuolinen joskin hiukan viimeistelemätön kooste liian valon haittoja koskevasta tutkimustiedosta.

Saasteeksi valo muuttuu, kun se suuntautuu muual¬le kuin aiottuun kohteeseen tai aiheuttaa terveys- ja ympäristöhaittoja. Niitä todella syntyy. Yön pimeys parantaa unta ja tahdistaa elimistöä. Ainainen lampun kajo lisää jopa syövän riskiä.

Annikka Mutanen, Tiede-lehden toimituspäällikkö
Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2013