Tieto täsmentyy, kun aivokuvaus tarkentuu. Magneettikuvaukseen pääsee jo kaksi yhtä aikaa. Kuvat Sanna Malinen, Ville Renvall & Shutterstock
Tieto täsmentyy, kun aivokuvaus tarkentuu. Magneettikuvaukseen pääsee jo kaksi yhtä aikaa. Kuvat Sanna Malinen, Ville Renvall & Shutterstock
Sosiaaliset viestimme koostuvat asennoista, liikkeistä, eleistä, ilmeistä, äänenpainoista ja tunteista. Niitä käsittelemme ja yhdistelemme, kun koetamme ymmärtää toistemme aivoituksia. Nykykäsityksen mukaan aivoissa on useita sosiaalisen tiedon käsittelyjärjestelmiä, jotka toimivat laajoina hermoverkkoina.
Sosiaaliset viestimme koostuvat asennoista, liikkeistä, eleistä, ilmeistä, äänenpainoista ja tunteista. Niitä käsittelemme ja yhdistelemme, kun koetamme ymmärtää toistemme aivoituksia. Nykykäsityksen mukaan aivoissa on useita sosiaalisen tiedon käsittelyjärjestelmiä, jotka toimivat laajoina hermoverkkoina.
Elokuva herättää samat tunteet. Kun katselemme samaa elokuvaa, aivojemme toiminta hakeutuu joutuisasti samaan tahtiin. Erityisen vahvasti aivomme synkronoituvat voimakkaita tunteita synnyttävien kohtausten aikana. 
Näin aivot tahdistuvat. 0-5 sekuntia: Kohtaus alkaa. Näkö-, kuulo- ja liikealueet valpastuvat. Aivojen samantahtisuun on vielä vähäistä.
5-10 sekuntia: Kohtaus etenee. Aivot tahdistuvat, ja tahdistus leviää päälaenlohkon tarkkaivaisuutta ohjaaville alueille.
10-15 sekuntia: Kohtaus tiivistyy. Samantahtisuus leviää laajalle. Mukaan liittyvät etuotsalohkon päättelyalueet, jotka yhdistelevät aisti- ja muistitietoa, sekä tunnealueet. Samantahtisuus on sitä voimakkaampaa, mitä voimakkaampi on tunne-elämys.
Elokuva herättää samat tunteet. Kun katselemme samaa elokuvaa, aivojemme toiminta hakeutuu joutuisasti samaan tahtiin. Erityisen vahvasti aivomme synkronoituvat voimakkaita tunteita synnyttävien kohtausten aikana. Näin aivot tahdistuvat. 0-5 sekuntia: Kohtaus alkaa. Näkö-, kuulo- ja liikealueet valpastuvat. Aivojen samantahtisuun on vielä vähäistä. 5-10 sekuntia: Kohtaus etenee. Aivot tahdistuvat, ja tahdistus leviää päälaenlohkon tarkkaivaisuutta ohjaaville alueille. 10-15 sekuntia: Kohtaus tiivistyy. Samantahtisuus leviää laajalle. Mukaan liittyvät etuotsalohkon päättelyalueet, jotka yhdistelevät aisti- ja muistitietoa, sekä tunnealueet. Samantahtisuus on sitä voimakkaampaa, mitä voimakkaampi on tunne-elämys.

Aivomme peilaavat salamannopeasti muiden aikeita ja tunteita. Sosiaalisuus on niiden oletustila.

Me ihmiset olemme syntymähetkestä läh­tien jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Vastasyntyneenä viestimme tarpeistamme itkemällä, ja kun äiti koskettaa ja puhuu tyynnytellen, rauhoitumme. Muutaman kuukauden iässä hymymme houkuttelee niin omat kuin vieraat kontaktiin kanssamme...