Tilaajille

Perhe tarkoitti alkuaan perässä tulevia.

Nykyihminen osaa kielentää hyvinkin abs­trakteja asioita, mutta kielellinen käsitejärjestelmä on pitkän kehittämisen tulosta. Käsitteellisiä asioi­ta on otettu haltuun vertaamalla niitä konkreettisiin. Kielen johtosuhteet kertovat­ pro­sessin vaiheista: mennämenettää...