Raamatun käsikirjoitukset todistavat, että tekstejä muokattiin vuosisatoja vastaamaan kunkin aikakauden käsityksiä. Kuvat Israel Museum.
Raamatun käsikirjoitukset todistavat, että tekstejä muokattiin vuosisatoja vastaamaan kunkin aikakauden käsityksiä. Kuvat Israel Museum.
Näkyy rivien välistä. Käsikirjoitusten kopioijat merkitsivät uusia tulkintoja rivien väleihin ja marginaaleihin. Seuraavalla jäljentämiskierroksella huomautukset siirtyivät osaksi virallista tekstiä.
Näkyy rivien välistä. Käsikirjoitusten kopioijat merkitsivät uusia tulkintoja rivien väleihin ja marginaaleihin. Seuraavalla jäljentämiskierroksella huomautukset siirtyivät osaksi virallista tekstiä.

Iso kirja ei tarjoa lopullista totuutta. Sen ottavat käsiinsä tekstien tulkitsijat.

Meidän täytyy pitää kiinni Raamatun sanasta, on yhteiskunnallisessa keskustelussa usein kuultu perustelu. Vaatimuksen esittäjät tuntuvat ajattelevan, että Raamatun kertomukset ovat muuttumattomia totuuksia. Tutkimuksen valossa näin ei kuitenkaan ole. Historiasta ei löydy aikaa, jolloin olisi ollut olemassa vain yksi, kaikille sama Raamattu.

Kriittinen Raamatun tutkimus osoittaa, että koko kirja on syntynyt pitkän muunteluprosessin tuloksena. Johtolankoja tarjoavat vanhat, toisistaan poikkeavat käsikirjoitukset, joista osa on laadittu jo ennen ajanlaskun alkua, vuosisatoja ennen kuin meidän tuntemamme Raamattu sai muotonsa.

Tekstiä lisätty ja poistettu

Erityisen paljon on muokattu Vanhan testamentin tekstejä. Jotkin niistä muistuttavat tilkkutäkkiä, joka on koottu täysin eri aikoina kirjoitetuista lähteistä. Uuden testamentin tekstejä on käsitelty vähemmän, mutta niihinkin muutoksia on tehty lähes jokaiseen jakeeseen. Joukkoon mahtuu laajojakin lisäyksiä.

Esimerkiksi Markuksen evankeliumi päättyy varhaisimmissa käsikirjoituksissa mainintaan Jeesuksen tyhjästä haudasta. Tarina ei kerro, mitä sen jälkeen tapahtui. Kristinuskon kehittyessä ylösnousemususko korostui, ja uudempien käsikirjoitusten loppuun on lisätty jakeet ylösnousseen ilmestyksistä (Mark. 16:9–20).

Alkuun tutkijat olettivat, että Raamatun teksteihin on tehty vain lisäyksiä. Vasta aivan viime aikoina on kiinnitetty huomiota siihen, että kirjasta on myös poistettu osia.

Esimerkiksi Ensimmäisen Samuelin kirjan (1. Sam. 1–2) varhaisissa kreikankielisissä käsikirjoituksissa Elkanan vaimolla Hannalla on keskeinen rooli. Hän käy muun muas­sa pyhäkössä rukoilemassa ja uhraamassa. Myöhemmästä heprealaisesta tekstistä, johon raamatunkäännökset perustuvat, Hannan asemaa on heikennetty.

Ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta (1. Kun 8:12–13 ) taas on poistettu viittaus Jahveen auringonjumalana. Tämä on voitu päätellä  niin kreikankielisistä käsikirjoituksista  ja varhaisista latinalaisista lainauksista kuin arkeologisista löydöistä.

Tutkimusten mukaan suhtautuminen Jahveen on muuttunut toisellakin tapaa. Alkuaikoina hänellä oli puoliso, Asera, mutta myöhemmin vaimosta ei näy Raamatussa merkkiäkään, vaikka muut tekstilöydöt osoittavat, että Jahvella todella oli puoliso.

Kirja seurasi aikaansa

Kaikille tehdyille muutoksille löytyy luonnollinen selitys: Raamatun ikä ja syntytapa.

Tekstejä piti kopioida sukupolven välein, koska silloiset kirjoitusmateriaalit, kuten pergamentti ja papyrus, haurastuivat nopeasti. Kopioita tehneet kirjurit eivät suinkaan aina tyytyneet vain jäljentämään lukemaansa, vaan he tekivät omia huomautuksiaan ja lisäyk­siään käsikirjoitusten marginaaleihin ja rivien väleihin. Niistä ne siirtyivät osaksi virallista tekstiä, kun seuraavan sukupolven kirjurit vuorollaan laativat kopioita.

Kirjurit saattoivat myös valikoida kohtia pois silloin, kun koko käsikirjoitusta kopioitiin uudelleen. Myöhemmät jäljentäjät eivät poistoja palauttaneet, koska he eivät aina edes tienneet asioita kadonneen.

Keskeisin syy muokata tekstejä olivat yhteiskunnassa tai teologiassa tapahtuneet muutokset. Etenkin poistoja on selvästi tehty opillisin perustein. Hanna menetti asemansa, koska naisen itsenäisyyttä alettiin pitää paheellisena. Jahve menetti paikkansa auringonjumalana, koska teologia kielsi jumalankuvat  harhaoppina. Sen jälkeen vaimostakaan ei enää voinut puhua.

Kirjurit sen enempää kuin aikalaiset ylipäänsä eivät välttämättä nähneet muutoksia dramaattisina. Useita Raamatun tekstejä ei näet­ alun perin pidetty lainkaan pyhinä. Tämän aseman ne saivat vasta vähitellen, kun sekä juutalaiset että kristityt alkoivat suhtautua niihin Jumalan sanana.

Suurin osa muutoksista on tehty Raamatun alkutaipaleella. Aktiivisen korjaustyön päättyminen ei kuitenkaan tarkoita, ettei Raamattu olisi myöhemminkin muuttunut.

Raamattua on käännetty antiikin ajoista, ja jokainen käännös on muuttanut tekstiä, kun kääntäjät ovat tavoitelleet asiayhteyksiin sopivia ilmaisuja. Ajankohtaistaminen ja tulkitseminen on jatkunut myös Raamatun selitysteoksissa ja muussa kirjallisuudessa.

Mekin voimme luopua

Raamatun moneen kertaan muuttunut sisältö asettaa uuteen valoon vaatimukset pitää kiinni Raamatun sanasta. Jos jo Raamatun kirjoittajat ymmärsivät, että tekstit kävisivät merkityksettömiksi, ellei niitä jatkuvasti ajanmukaistettaisi vastaamaan yhteisön kokemusta todellisuudesta, on vaikea perustella, miksi suomalaisen yhteiskunnan täytyisi pitää tiukasti kiinni muinaisessa Lähi-idässä vallinneista käsityksistä.

Kun ymmärretään Raamatun syntyprosesseja, voidaan hyvällä omallatunnolla hylätä niitä Raamatun käsityksiä, jotka eivät kuulu nykymaailmaan.

Vaatimus pitää kiinni Raamatun sanasta ei useimmiten nousekaan Raamatusta vaan vaatijan muista intresseistä. Koska Raamattu on syntynyt pitkän ja monivaiheisen kehitystyön tuloksena, siihen vetoamalla voi oikeuttaa moniakin asioita.

Pyhä sota vääräuskoisia vastaan, etninen puhdistus ja rasismi löytyvät helposti Vanhasta testamentista. Yhtä lailla Raamatulla voi perustella suvaitsevaisuutta ja lähimmäisenrakkautta. On täysin tulkitsijasta kiinni, mihin kohtaan tarttuu. Iso kirja itse ei käytä valtaa. Sitä käyttävät sen tulkitsijat. Tämä pätee myös muiden uskontojen pyhiin kirjoihin, kuten islamin Koraaniin.

Juha Pakkala on yliopistonlehtori ja dosentti Helsingin yliopistossa.

Hän työskentelee teologisen tiedekunnan Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikössä, joka tutkii Vanhan testamentin muutosprosesseja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2015

Viisi faktaa Raamatusta

Vanhan ja Uuden testamentin tekstit syntyivät muinaisessa Lähi-idässä.

VT:n tekstit ovat pääosin peräisin 500–200-luvulta eaa., UT:n kahdelta ensimmäiseltä ajanlaskun alkua seuranneelta vuosisadalta.

Raamatun varhaisimmat käsikirjoitukset löytyivät Qumranin luolista Kuolleenmeren kupeesta vuosina 1947–1956.

Koko Raamattu on käännetty yli 500 kielelle, osia lähes 3 000:lle.

Uusin suomennos on peräisin vuodelta 1992.

Raspu
Seuraa 
Viestejä13672
Liittynyt12.7.2010

Raamatun sana on niin kuin luetaan

Liki 400 lukukertaa ja kaksi lukijoista on päättänyt että viestini on alapeukun arvoinen. Sillä sinänsä ei mitään väliä ole, mutta kiinostaa että mikä on syy. Onko mielestänne uskonnon oltava kiveen hakattua ja muuttumaton? Eikä uskonnolla ole "oikeutta" sopeutua kulloisiinkin ihmiskunnan kehitystilanteisiin, mitä taas tieteen kohdalla pidetään luonnollisena kehityssuuntana?
Lue kommentti

You have to die few times before you really can live.
- Charles Bukowski

syytinki
Seuraa 
Viestejä9190
Liittynyt18.8.2008

Raamatun sana on niin kuin luetaan

SamikoKu 01.05.2015 klo 12:16 Liki 400 lukukertaa ja kaksi lukijoista on päättänyt että viestini on alapeukun arvoinen. Sillä sinänsä ei mitään väliä ole, mutta kiinostaa että mikä on syy. Onko mielestänne uskonnon oltava kiveen hakattua ja muuttumaton? Eikä uskonnolla ole "oikeutta" sopeutua kulloisiinkin ihmiskunnan kehitystilanteisiin, mitä taas tieteen kohdalla pidetään luonnollisena kehityssuuntana? Syykö? Jos ne tietää, että jumala ei määrää kirjoittamaan uutta Raamattua. Sitä ne ei kyllä...
Lue kommentti
Tilaajille
Tietoliikennesatelliittien määrä kasvaa räjähdysmäisesti viimeistään 2020-luvulla. Kilpajuoksu avaruuden internetistä on alkanut. Kuva: Nasa
Tietoliikennesatelliittien määrä kasvaa räjähdysmäisesti viimeistään 2020-luvulla. Kilpajuoksu avaruuden internetistä on alkanut. Kuva: Nasa
Kymmensenttisiä kuutioita voi  liittää myös yhteen. Osa niistä varmasti välittää nettiliikennettä 2020-luvulla. Kuva: Nasa
Kymmensenttisiä kuutioita voi  liittää myös yhteen. Osa niistä varmasti välittää nettiliikennettä 2020-luvulla. Kuva: Nasa
OneWeb kaavailee kattavansa koko maapallon noin 650 satelliitilla. Kuva: OneWeb
OneWeb kaavailee kattavansa koko maapallon noin 650 satelliitilla. Kuva: OneWeb
03b tarjoaa jo laajakaistayhteyksiä Afrikkaan. Kuva: 03b
03b tarjoaa jo laajakaistayhteyksiä Afrikkaan. Kuva: 03b
SpaceX käyttää avaruusasemalennoilla koeteltuja avaruusaluksia. Kuva: Nasa
SpaceX käyttää avaruusasemalennoilla koeteltuja avaruusaluksia. Kuva: Nasa
Kokenut satelliittiyritys Iridium on rakentamassa uutta satelliittiparvea. Kuva: Iridium
Kokenut satelliittiyritys Iridium on rakentamassa uutta satelliittiparvea. Kuva: Iridium
Avaruussatelliittien pitää kiertää maapalloa matalalla, jotta netti toimii tarpeeksi nopeasti. 1. Geosynkroninen eli saman kohdan yllä pysyvä rata, noin 35 700 kilmetrin korkeudella. 2. Keskitason rata, 2 000- 35 700 kilometrin korkeudella. 3. Matala kiertorata, 180-2 000 kilometrin korkeudella.
Avaruussatelliittien pitää kiertää maapalloa matalalla, jotta netti toimii tarpeeksi nopeasti. 1. Geosynkroninen eli saman kohdan yllä pysyvä rata, noin 35 700 kilmetrin korkeudella. 2. Keskitason rata, 2 000- 35 700 kilometrin korkeudella. 3. Matala kiertorata, 180-2 000 kilometrin korkeudella.

Maan kiertoradalla netti vapautuu valtioiden asettamista rajoista.

Avaruuskilpa on saanut uuden muodon. Nyt ei ole kyse kylmästä sodasta eikä kilpajuoksusta Kuuhun. Nyt internet nousee avaruuteen.

Avaruuden kautta nettiyhteydet laajenevat nopeasti maapallon syrjäseuduille. Samalla ne, jotka hallitsevat internetin viestiliikennettä taivaalta, suojautuvat...

Tilaajille

Haluatko lukea koko artikkelin?

Hyödynnä maksuton tutustumistilaus, niin pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita:

Tilaajille
Rikas Eurooppa joutuu miettimään tarkasti, miten perustella heikompiosaisten tulokkaiden torjumista. Kuva: Lehtikuva
Rikas Eurooppa joutuu miettimään tarkasti, miten perustella heikompiosaisten tulokkaiden torjumista. Kuva: Lehtikuva
Intiassa kastijärjestelmän pohjalle syntyneille sälytetään likaisimmat työt, kuten lannan levitys. Kuva: Getty Images
Intiassa kastijärjestelmän pohjalle syntyneille sälytetään likaisimmat työt, kuten lannan levitys. Kuva: Getty Images
Juutalaisia on alistettu ja vainottu niin paljon, että heillä on erityinen muistelupäivä historian suruille. Kuva: Getty Images
Juutalaisia on alistettu ja vainottu niin paljon, että heillä on erityinen muistelupäivä historian suruille. Kuva: Getty Images
Koko Afrikka on saanut ebolaleimaa, vaikka tauti riivaa vain länsinurkkaa. Kuva: Getty Images
Koko Afrikka on saanut ebolaleimaa, vaikka tauti riivaa vain länsinurkkaa. Kuva: Getty Images
Itä-Aasian eläintorien tautiriskien takia joissakin maissa on kartettu kaikkia kiinalaisia. Kuva: Getty Images
Itä-Aasian eläintorien tautiriskien takia joissakin maissa on kartettu kaikkia kiinalaisia. Kuva: Getty Images

Kautta aikain ihminen on löytänyt syntipukit sairauksiin oman yhteisönsä ulkopuolelta. Syytämme taudeista niitä, joita halveksimme.

Siitä lähtien, kun ebola keväällä 2014 nousi maailman puheenaiheeksi, monet afrikkalaistaustaiset ihmiset ovat joutuneet ennakkoluulojen kohteiksi. Yhdysvalloissa heitä on ebolapelon takia kiusattu kouluissa, heiltä on evätty pääsy työpaikoille, heille ei ole tarjoiltu ravintoloissa, eikä heitä...

Tilaajille

Haluatko lukea koko artikkelin?

Hyödynnä maksuton tutustumistilaus, niin pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita: