Raamatun käsikirjoitukset todistavat, että tekstejä muokattiin vuosisatoja vastaamaan kunkin aikakauden käsityksiä. Kuvat Israel Museum.
Raamatun käsikirjoitukset todistavat, että tekstejä muokattiin vuosisatoja vastaamaan kunkin aikakauden käsityksiä. Kuvat Israel Museum.
Näkyy rivien välistä. Käsikirjoitusten kopioijat merkitsivät uusia tulkintoja rivien väleihin ja marginaaleihin. Seuraavalla jäljentämiskierroksella huomautukset siirtyivät osaksi virallista tekstiä.
Näkyy rivien välistä. Käsikirjoitusten kopioijat merkitsivät uusia tulkintoja rivien väleihin ja marginaaleihin. Seuraavalla jäljentämiskierroksella huomautukset siirtyivät osaksi virallista tekstiä.

Iso kirja ei tarjoa lopullista totuutta. Sen ottavat käsiinsä tekstien tulkitsijat.

Meidän täytyy pitää kiinni Raamatun sanasta, on yhteiskunnallisessa keskustelussa usein kuultu perustelu. Vaatimuksen esittäjät tuntuvat ajattelevan, että Raamatun kertomukset ovat muuttumattomia totuuksia. Tutkimuksen valossa näin ei kuitenkaan ole. Historiasta ei löydy aikaa, jolloin olisi ollut olemassa vain yksi, kaikille sama Raamattu.

Kriittinen Raamatun tutkimus osoittaa, että koko kirja on syntynyt pitkän muunteluprosessin tuloksena. Johtolankoja tarjoavat vanhat, toisistaan poikkeavat käsikirjoitukset, joista osa on laadittu jo ennen ajanlaskun alkua, vuosisatoja ennen kuin meidän tuntemamme Raamattu sai muotonsa.

Tekstiä lisätty ja poistettu

Erityisen paljon on muokattu Vanhan testamentin tekstejä. Jotkin niistä muistuttavat tilkkutäkkiä, joka on koottu täysin eri aikoina kirjoitetuista lähteistä. Uuden testamentin tekstejä on käsitelty vähemmän, mutta niihinkin muutoksia on tehty lähes jokaiseen jakeeseen. Joukkoon mahtuu laajojakin lisäyksiä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Esimerkiksi Markuksen evankeliumi päättyy varhaisimmissa käsikirjoituksissa mainintaan Jeesuksen tyhjästä haudasta. Tarina ei kerro, mitä sen jälkeen tapahtui. Kristinuskon kehittyessä ylösnousemususko korostui, ja uudempien käsikirjoitusten loppuun on lisätty jakeet ylösnousseen ilmestyksistä (Mark. 16:9–20).

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Alkuun tutkijat olettivat, että Raamatun teksteihin on tehty vain lisäyksiä. Vasta aivan viime aikoina on kiinnitetty huomiota siihen, että kirjasta on myös poistettu osia.

Esimerkiksi Ensimmäisen Samuelin kirjan (1. Sam. 1–2) varhaisissa kreikankielisissä käsikirjoituksissa Elkanan vaimolla Hannalla on keskeinen rooli. Hän käy muun muas­sa pyhäkössä rukoilemassa ja uhraamassa. Myöhemmästä heprealaisesta tekstistä, johon raamatunkäännökset perustuvat, Hannan asemaa on heikennetty.

Ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta (1. Kun 8:12–13 ) taas on poistettu viittaus Jahveen auringonjumalana. Tämä on voitu päätellä  niin kreikankielisistä käsikirjoituksista  ja varhaisista latinalaisista lainauksista kuin arkeologisista löydöistä.

Tutkimusten mukaan suhtautuminen Jahveen on muuttunut toisellakin tapaa. Alkuaikoina hänellä oli puoliso, Asera, mutta myöhemmin vaimosta ei näy Raamatussa merkkiäkään, vaikka muut tekstilöydöt osoittavat, että Jahvella todella oli puoliso.

Kirja seurasi aikaansa

Kaikille tehdyille muutoksille löytyy luonnollinen selitys: Raamatun ikä ja syntytapa.

Tekstejä piti kopioida sukupolven välein, koska silloiset kirjoitusmateriaalit, kuten pergamentti ja papyrus, haurastuivat nopeasti. Kopioita tehneet kirjurit eivät suinkaan aina tyytyneet vain jäljentämään lukemaansa, vaan he tekivät omia huomautuksiaan ja lisäyk­siään käsikirjoitusten marginaaleihin ja rivien väleihin. Niistä ne siirtyivät osaksi virallista tekstiä, kun seuraavan sukupolven kirjurit vuorollaan laativat kopioita.

Kirjurit saattoivat myös valikoida kohtia pois silloin, kun koko käsikirjoitusta kopioitiin uudelleen. Myöhemmät jäljentäjät eivät poistoja palauttaneet, koska he eivät aina edes tienneet asioita kadonneen.

Keskeisin syy muokata tekstejä olivat yhteiskunnassa tai teologiassa tapahtuneet muutokset. Etenkin poistoja on selvästi tehty opillisin perustein. Hanna menetti asemansa, koska naisen itsenäisyyttä alettiin pitää paheellisena. Jahve menetti paikkansa auringonjumalana, koska teologia kielsi jumalankuvat  harhaoppina. Sen jälkeen vaimostakaan ei enää voinut puhua.

Kirjurit sen enempää kuin aikalaiset ylipäänsä eivät välttämättä nähneet muutoksia dramaattisina. Useita Raamatun tekstejä ei näet­ alun perin pidetty lainkaan pyhinä. Tämän aseman ne saivat vasta vähitellen, kun sekä juutalaiset että kristityt alkoivat suhtautua niihin Jumalan sanana.

Suurin osa muutoksista on tehty Raamatun alkutaipaleella. Aktiivisen korjaustyön päättyminen ei kuitenkaan tarkoita, ettei Raamattu olisi myöhemminkin muuttunut.

Raamattua on käännetty antiikin ajoista, ja jokainen käännös on muuttanut tekstiä, kun kääntäjät ovat tavoitelleet asiayhteyksiin sopivia ilmaisuja. Ajankohtaistaminen ja tulkitseminen on jatkunut myös Raamatun selitysteoksissa ja muussa kirjallisuudessa.

Mekin voimme luopua

Raamatun moneen kertaan muuttunut sisältö asettaa uuteen valoon vaatimukset pitää kiinni Raamatun sanasta. Jos jo Raamatun kirjoittajat ymmärsivät, että tekstit kävisivät merkityksettömiksi, ellei niitä jatkuvasti ajanmukaistettaisi vastaamaan yhteisön kokemusta todellisuudesta, on vaikea perustella, miksi suomalaisen yhteiskunnan täytyisi pitää tiukasti kiinni muinaisessa Lähi-idässä vallinneista käsityksistä.

Kun ymmärretään Raamatun syntyprosesseja, voidaan hyvällä omallatunnolla hylätä niitä Raamatun käsityksiä, jotka eivät kuulu nykymaailmaan.

Vaatimus pitää kiinni Raamatun sanasta ei useimmiten nousekaan Raamatusta vaan vaatijan muista intresseistä. Koska Raamattu on syntynyt pitkän ja monivaiheisen kehitystyön tuloksena, siihen vetoamalla voi oikeuttaa moniakin asioita.

Pyhä sota vääräuskoisia vastaan, etninen puhdistus ja rasismi löytyvät helposti Vanhasta testamentista. Yhtä lailla Raamatulla voi perustella suvaitsevaisuutta ja lähimmäisenrakkautta. On täysin tulkitsijasta kiinni, mihin kohtaan tarttuu. Iso kirja itse ei käytä valtaa. Sitä käyttävät sen tulkitsijat. Tämä pätee myös muiden uskontojen pyhiin kirjoihin, kuten islamin Koraaniin.

Juha Pakkala on yliopistonlehtori ja dosentti Helsingin yliopistossa.

Hän työskentelee teologisen tiedekunnan Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikössä, joka tutkii Vanhan testamentin muutosprosesseja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2015

Viisi faktaa Raamatusta

Vanhan ja Uuden testamentin tekstit syntyivät muinaisessa Lähi-idässä.

VT:n tekstit ovat pääosin peräisin 500–200-luvulta eaa., UT:n kahdelta ensimmäiseltä ajanlaskun alkua seuranneelta vuosisadalta.

Raamatun varhaisimmat käsikirjoitukset löytyivät Qumranin luolista Kuolleenmeren kupeesta vuosina 1947–1956.

Koko Raamattu on käännetty yli 500 kielelle, osia lähes 3 000:lle.

Uusin suomennos on peräisin vuodelta 1992.

Vierailija

Liki 400 lukukertaa ja kaksi lukijoista on päättänyt että viestini on alapeukun arvoinen.

Sillä sinänsä ei mitään väliä ole, mutta kiinostaa että mikä  on syy.
Onko mielestänne uskonnon oltava kiveen hakattua ja muuttumaton?
Eikä uskonnolla ole "oikeutta" sopeutua kulloisiinkin ihmiskunnan kehitystilanteisiin, mitä taas tieteen kohdalla pidetään luonnollisena kehityssuuntana?

  • ylös 16
  • alas 25
syytinki
Seuraa 
Viestejä10975
SamikoKu

Liki 400 lukukertaa ja kaksi lukijoista on päättänyt että viestini on alapeukun arvoinen.

Sillä sinänsä ei mitään väliä ole, mutta kiinostaa että mikä  on syy.
Onko mielestänne uskonnon oltava kiveen hakattua ja muuttumaton?
Eikä uskonnolla ole "oikeutta" sopeutua kulloisiinkin ihmiskunnan kehitystilanteisiin, mitä taas tieteen kohdalla pidetään luonnollisena kehityssuuntana?

Syykö? Jos ne tietää, että jumala ei määrää kirjoittamaan uutta Raamattua. Sitä ne ei kyllä tiedä että miksi ei määräisi.

Onhan tuo kirjoiteltu uusiksi moneen kertaan. Viimeisinkin käännös suomeksi muutti heti opuksen alun uudenlaiseksi.

Ajatus kyllä voisi olla hyvä. Esim. vanha testamentti voitaisiin korvat Kalevalalla. Pirujako me suomalaiset teemme jonkun muinaisen paimentolais porukan muisteluksilla. Tai toisaalta, aika paljon piruja sen avulla on kyllä kehitelty

  • ylös 12
  • alas 18
Sisältö jatkuu mainoksen alla