Nykyään suomalainen voi tunnustautua laiskaksi mutta ei sentään epärehelliseksi.

Arvotutkijat ovat keränneet pyhtääläisten arvoista ja niiden muutoksista pitemmän ja monipuolisemman aikasarjan kuin muualta maasta. Siksi Pyhtää esittää merkittävää osaa emeritusprofessori, arvotutkija Klaus Helkaman teoksessa Suomalaisten arvot.

Talous on keskeinen tekijä yhteiskunnan arvojen muutoksessa. Pyhtääläisten arvoissa näkyvät lamat ja niiden tuomat vaikeu­det. Moraalisen universumin laajuus voidaan määritellä mittaamalla, miten laajalle henkilö soveltaa sellaisia arvoja kuin tasa-arvo, suvaitsevaisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja rauha: koetaanko niiden kuuluvan kaikille maailman ihmisille, omille maanmiehille vai vielä suppeammalle joukolle.

Suomessa on Pohjoismaiden suppein moraalinen universumi. Pyhtäällä moraalinen universumi oli syvimmän laman aikana vielä paljon Suomen keskiarvoa suppeam­pi.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

1993 pyhtääläiset suhtautuivat esimerkiksi kehitysyhteistyöhön paljon penseämmin kuin 1982, jolloin elettiin leveämpiä aikoja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Maailmanlaajuisessa vertailussa suomalaisten universalismi on kuitenkin vahvaa. Euroopan arvokartalla Suomi ja muut pohjoismaat erottuvat  alueena, jossa korostetaan enemmän yhteistyötä kuin kilpailua. Pohjolassa toisiin ihmisiin myös luotetaan enemmän kuin muualla.

Luonto ja tasa-arvo ovat suomalaisille kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellisen tärkeitä, eikä niiden merkitys ole juuri horjunut.

Arvot muuttuvat hitaasti

Jokaisella sukupolvella on taipumus nähdä oma aikansa arvomurroksena. Todellisuudessa arvot muuttuvat yleensä vähittäin ja hitaasti.

Jokin silti muuttuu. 1970-luvulta yksilökeskeisyys on lisääntynyt. Pyhtäällä itsekuri on romahtanut 1970-luvun kärkisijoilta arvojärjestyksen häntäpäähän. Rohkeus ja vapaus ovat nousseet ylemmäksi.

Työn merkitys on pienentynyt. Nykyään moni suomalainen voi myöntää olevansa laiska, vaikka tuskin kukaan kehtaa edelleenkään luonnehtia itseään epärehelliseksi ja epäluotettavaksi.

Yhdessä joukossa työ on silti pitänyt pintansa: ammattikorkeakoulun maatalouslinjan opiskelijoiden arvohierarkiassa työarvot ovat edelleen ykkösenä.

Universalismissa takapakki

Kehitys ei kulje tasaisesti yhteen suuntaan. 2000-luvun Suomessa se ei ole edennyt niin kuin arvotutkijat olivat olettaneet.

Helkama otaksui 1990-luvulla, että muutosvalmius ja universalismi vahvistuvat, kun koulutuksen taso nousee ja Suomi vaurastuu. Koulutustaso nousi ja Suomi vaurastui, mutta Suomi kääntyi 2000-luvun alussa jälleen sisään päin. Perinteet, turvallisuus ja yhdenmukaisuus ovat vahvistaneet asemiaan. Syyksi voi arvailla tunnetta elämän yleisestä epävarmuudesta.

Helkama esittelee alaansa perusteellisesti ja elävästi. Moni esimerkki on kotoisin uimahallista, jossa kaikenlaiset suomalaiset kohtaavat erityisen tasa-arvoisina.

Annikka Mutanen, Tiede-lehden toimituspäällikkö

Julkaistu Tiede-lehdessä 9/2015.

 

Suomalaisten arvot. Mikä meille on oikeasti tärkeää? Klaus Helkama, SKS 2015. 252 s., 35 €.

Sisältö jatkuu mainoksen alla