Monet etsivät onnea ja hyvää elämää erilaisten opaskirjojen avulla. Mitä pitkä uran tehneellä filosofilla on sanottavana hyvästä elämästä?

Onnen etsinnän ei pidä olla päämäärä. Ihmisen tehtävänä on toteuttaa itseään ja piileviä mahdollisuuk­siaan. Onni on tulos hyvän elämän elämisestä.

Hyvän elämän pohjana ovat ihmiskäsitykset. Ilkka Niiniluoto tutkii ihmistä niin biologisena kuin kulttuurisenakin olentona. Filosofi on materialisti vaan ei reduktionisti. Aivot ja biologinen evoluutio ovat ihmisrakennuksen perusta, mutta eivät itse rakennus, jota ihminen kulttuurievoluutiossa rakentaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tämä mahdollistaa aidon etiikan ja sen perustan, valinnanvapauden, sekä kyvyn luoda uutta ja yllättävää maailmaan. Koulutuksen täytyy tukea tätä. Jo Sokrates ja J. V. Snellman pitivät kyselemistä ja dialogia tär­keämpinä kuin pelkkää valmiin tiedon pureksimatonta omaksumista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Niiniluoto viittaa paljon opettajiinsa ja esikuviinsa: Eino Kailaan, Oiva Ketoseen ja Georg Henrik von Wrightiin. Hyvää elämää pohtineet antiikin ajattelijat Platon ja Aristoteleskin ovat paljon esillä.

Kirjoittaja kertoo myös omasta elämästään, Helsingin Töölössä vietetystä lapsuudesta tähän päivään asti.

Pekka Wahlstedt, kriitikko ja vapaa toimittaja

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2015

Hyvän elämän filosofiaa. Ilkka Niiniluoto, SKS 2015. 328 s., 26 €.

Sisältö jatkuu mainoksen alla