Tieteenalan nuoruus näkyy lähestymistapojen kirjossa.

Jos tiedetoimittaja erehtyy kirjoittamaan autismista psykiatrisena häiriönä, hän voi varautua kitkerään palautteeseen. Autismihan on neurologinen häiriö eikä mikään tunnekylmän vanhemmuuden aiheuttama mielenterveysongelma.

Palaute on toki oikeassa sen suhteen, miten autismista nykyisin ajatellaan. Se kuitenkin paljastaa, kuinka sitkeästi kartesiolainen dualismi hallitsee ajattelua edelleen. Jos psykiatriasta riisuttaisiin kaikki diagnoosit, joilla on jotakin tekemistä aivojen kanssa, ei skitsofreniakaan olisi psykiatrian piirissä, eikä välttämättä masennuskaan.

Psykologia on suhteellisen nuori tiede, jolla on vielä kypsymättömiä piirteitä – esimerkiksi erilaisten koulukuntien ja lähestymistapojen kirjo varsinkin psykoterapioissa. Psykologiaan liittyy siksi ehkä vielä enemmän kiintoisia tieteenfilosofisia kysymyksiä kuin muihin tieteisiin, ja niitä Vesa Talvitie käsittelee herkullisesti.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tieteenalalta puuttuu kokonaisnäkemys. Psykologia on Talvitien mukaan epäyhtenäinen ja ristiriitainen. Freudin metapsykologia oli aikanaan tunnetuin teoria, joka esitti itsensä psykologian perimmäiseksi teoriaksi. Nyt sen paikalle näyttää pyrkivän evoluutioteoria.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Marko Hamilo on vapaa tiedetoimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2016

Arkipsykologiasta aivotutkimukseen. Kysymyksiä psykologian filosofiasta. Vesa Talvitie, Basam Books 2015. 225 s., 26 €.

Sisältö jatkuu mainoksen alla