Aaasta se alkaa. Kuva: Getty Images
Aaasta se alkaa. Kuva: Getty Images

Äidinkieli hioo ääntelyä jo ennen syntymää.

Vauvat eivät ole universaaleja jokeltajia. Alle puolivuotiaat vauvat ovat universaaleja äännehavaitsijoita, kunnes havainto muuttuu kielikohtaiseksi eli tarkentuu äidinkielelle ja heikkenee muille. Vauvan ääntelyyn äidinkieli kuitenkin vaikuttaa aivan alusta asti, sillä vauva altistuu äidinkieliselle puheelle jo kohdussa.

Jopa vastasyntyneiden vauvojen itkussa on eroja. Erään tutkimuksen mukaan ranskankielisten perheiden vauvojen itkussa oli ranskaa mukaillen nouseva melodia, ja se voimistui loppua kohti, kun taas saksankielisten perheiden vauvojen itkussa oli laskeva melodia ja painotus alussa, kuten saksassa.

Myöhemmin jokellusvaiheessa ääntely koostuu vokaaleista tai tavuista, joiden havaitseminen on kielikohtaista. On todettu, että vauvojen tuottamien vokaalien laatu vastaa äidinkielisen hoivapuheen vokaalien laatua ja voi siten olla erilainen erikielisillä lapsilla. Samankaltaisista kehitysvaiheista huolimatta vauvat eivät siis jokella kaikkialla samoin, koska havainnon kautta tuleva altistus ja vanhempien sosiaalinen palaute muovaavat jokellusta äidinkielen suuntaan.

Vauvojen puheen kehityksessä on vaiheita, jotka ovat erikielisillä samanlaisia. Niihin vaikuttavat fysiologia ja motoriset taidot: aluksi jokelluksessa esiintyvät helpoimmin tuotettavat äänteet. Näitä ovat esimerkiksi vokaalit ja jotkin konsonantit, kuten p tai m, kun taas vaikkapa r alkaa esiintyä vasta myöhemmin, kun motoriset taidot kehittyvät. Samoin kehitys etenee yksinkertaisesta ääntelystä aaa monimutkaisempaan ma ma ma.

Vastaajana Sari Ylinen,

kognitiivisen neurotieteen dosentti, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

JPI
Seuraa 
Viestejä26793
Liittynyt5.12.2012

Jokeltavatko vauvat kaikkialla samoin?

Käyttäjä4499 kirjoitti: Olisipa mielenkiintoista kuulla eri kansallisuuksien itkua. Erään tutkimuksen mukaan (laitan myöhemmin linkin) idässä vauvat eivät itke niin paljon kuin länsimaissa - ja itkemistä ei varsinaisesti pidetä vauvalle normaalina, siis vauvan ei periaatteessa kuuluisi itkeä..! On myös huomioitava, että itkemisen funktio on aivan eri vauvalla ja aikuisella: vauva ei pura mitään itkemällä, siis vain purkamisen vuoksi... Paitsi lannistettuna, mikä on sinänsä huono asia. Toisin...
Lue kommentti

3³+4³+5³=6³

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä5718
Liittynyt21.7.2017

Jokeltavatko vauvat kaikkialla samoin?

Olisipa mielenkiintoista kuulla eri kansallisuuksien itkua. Erään tutkimuksen mukaan (laitan myöhemmin linkin) idässä vauvat eivät itke niin paljon kuin länsimaissa - ja itkemistä ei varsinaisesti pidetä vauvalle normaalina, siis vauvan ei periaatteessa kuuluisi itkeä..! On myös huomioitava, että itkemisen funktio on aivan eri vauvalla ja aikuisella: vauva ei pura mitään itkemällä, siis vain purkamisen vuoksi... Paitsi lannistettuna, mikä on sinänsä huono asia. Toisin kuin aikuisella, jota...
Lue kommentti

VVM = varhainen vuorovaikutusmalli