Sinne uppoaa. Kuva: Getty Images
Sinne uppoaa. Kuva: Getty Images

Istuttamalla havupuita, lannoittamalla ja jättämällä kuolevat puut lahoamaan.

Jos tavoitteena on sitoa nopeasti paljon hiiltä, metsä kannattaa kasvattaa tiheänä ja havupuuvaltaisena. Silloin sen biomassa ja kasvu on mahdollisimman suurta.

Tiheässä metsässä puita kuolee ja jää lahoamaan. Kun kuolevien puiden massa ja siihen sitoutunut hiilimäärä on suurempi kuin lahoavista puista vapautuva, lahopuuston hiilivarasto kasvaa.

Lahoamaan jäävässä rungossa hiili säilyy pidempään kuin metsäteollisuuden raaka-aineeksi korjatussa puussa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Hiiltä varastoituu puutuotteisiin, mutta suurin osa niistä on lyhytikäisiä. Noin puolet korjatusta puubiomassasta käytetään energiaksi, ja silloin hiiltä vapautuu nopeasti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Hitaasti kasvavia iäkkäitä puita kannattaa kaataa ja tehdä tilaa taimille ja pienemmille puille. Kaadetut puut saavat jäädä metsään lahoamaan. Hiilivarastoa kerryttävät myös hakkuuaukkojen nopea uudistuminen ja lannoitus.

Turve on maaperän hiilivarastoista suurin. Jos metsä sijaitsee turvemaalla, pitää varmistaa, ettei turve pääse hajoamaan – se hajoaa nopeasti joutuessaan tekemisiin hapen kanssa. Hajoaminen hidastuu, kun vedenpintaa nostetaan ojia patoamalla ja puustoa harventamalla.

Metsänomistajalla on kuitenkin useita tavoitteita. Puusta saatavien tulojen ja hiilinielun maksimointi ei onnistu samanaikaisesti.

Muutamilla keinoilla voi kasvattaa sekä puuntuotantoa että hiilivarastoa. Niitä ovat havupuusekametsät, turvemaametsien ravinne-epätasapainon korjaaminen tuhkalannoituksin ja turvemaametsien vesitalouden hallinta elävän puuston avulla sekä kunnostusojitusten välttäminen, ripeä uudistaminen uudistushakkuiden jälkeen ja täystiheän taimikon kasvattaminen.

Vastaajana

Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2020

Sisältö jatkuu mainoksen alla