Kuva Getty Images
Kuva Getty Images

Arkhimedeen laki sen kertoo.

Jos ilmalaivaa ajattelee lähinnä ilmapallona, jonka rakenteet ovat hyvin keveitä, mahdollisia korkeuksia voi laskea Arkhimedeen lain pohjalta. Se toteaa, että nesteeseen tai kaasuun upotettuun kappaleeseen kohdistuu noste, joka on syrjäytyneen neste- tai kaasumäärän painon suuruinen.

Heliumilla täytetyllä pallolla pääsee ilman erityisiä kikkoja noin 10 kilometrin korkeuteen.

Jos kaasuna käyttää 300-asteista ilmaa, pääsee parhaimmillaan todella korkealle. Käytännössä ennätys on 21 kilometriä miehitetyillä palloilla. Miehittämättömät ovat käyneet noin 30 kilometrin korkeudessa.

Jos heliumpallosta voi päästää heliumia pois nousun aikana, pääsee jopa 50 kilometrin korkeuteen. Jos käyttää heliumin sijasta vetyä, tulos on lähes sama.
Todellisen rahtia tai ihmisiä kuljettavan ilmalaivan rakenteet ovat kevyeen palloon verrattuna väistämättä raskaampia. Siksi korkeudet ovat mainittuja pienempiä.

Mikä olisi ilmalaivan paras lentokorkeus, onkin sitten eri juttu. Siihen vaikuttavat monet tekijät. Kun suurimpia ilmalaivoja 1930-luvulla käytettiin, niiden lentokorkeus oli vain muutamia satoja metrejä.

Vastaajana Tom Kuusela, tutkija, fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2015

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018