Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Vain joulukuusi varistaa kaiken.

Havupuiden neulaset ovat monivuotisia mutta runkoon verrattuna lyhytikäisiä: yksittäinen neulanen elää vain 5–10 vuotta.

Kuusen neulaset saavat alkunsa syyskesällä latvaan ja oksanpäihin muodostuvista silmuista. Keväällä ilman lämmetessä silmu neulasaiheineen alkaa turvota ja kasvaa. Rungon ja oksien ennalta määräytynyt pituuskasvu käynnistyy Etelä-Suomessa toukokuun puolivälissä ja päättyy heinäkuun alussa. Alkukesän sateisuus ja lämpö vaikuttavat osaltaan syntyvän vuosikasvaimen pituuteen mutta eivät neulasmäärään.

Syyskesällä vanhimmat, yhteyttämiskyvyltään heikentyneet ja varjoon joutuneet neulaset ruskettuvat ja varisevat. Kuusi kuitenkin säilyttää etelässä 5–7 ja Lapissa jopa 10 neulasvuosikertaa.

Olennaisinta puun kasvulle eivät ole neulasvuosikerrat vaan tehokkaasti yhteyttävien neulasten määrä. Viljavilla paikoilla nopeasti kasvavilla, elinvoimaisilla puilla on yleensä vähän neulasvuosikertoja.

Neulasmäärän pitkän ajan muutoksia tutkitaan Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetyllä neulasjälkimenetelmällä. Se perustuu täpliin, joita neulanen ja sen syntypisteeseensä yhdistävä johtojänne jättävät jokaiseen vuosirenkaaseen neulasen kuolemaan saakka. Täplät paljastetaan puusta tavallisella puusepän höylällä. Vuosisatojen mittaiset ja sitä pidemmät sarjat kertovat metsätuhoista ja kasvuympäristön vaihteluista mutta eivät toistaiseksi osoita selvää pitkän ajan trendiä.

Neulasjälkimenetelmän keksi 1980-luvulla professori Timo Kurkela ihmetellessään saunapaneeleissaan näkyviä täpliä.

Vastaajana Kari Mielikäinen, kasvu- ja tuotostutkimuksen professori, Metsäntutkimuslaitos

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2014

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018