Alle prosentti.

Maapallon pinnan lämpötehosta valtaosa on lähtöisin Auringosta.  Planeettamme sisästä tulee vain 0,03 prosenttia. Ilmastoon sisäinen lämmöntuotto ei suoraan vaikuta.

Maapallon ytimessä on noin 5 000-asteista, lähes yhtä kuumaa kuin Auringon pinnalla. Kivikuori kuitenkin eristää tehokkaasti. Se näkyy selvästi Suomessa, jossa kuori on ikivanhaa ja 40–60 kilometriä paksua. Outokumpuun poratun 2,5 kilometriä syvän reiän pohjalla lämpöä on vain 40 astetta.

Kuuminta kallioperä on valtamerien keskiselänteillä ja muilla tulivuorivyöhykkeillä. Kalliolämpö voi näissä paikoissa olla Suomeen verrattuna yli kymmenkertaista. Sitä voidaan käyttää sähköntuotannossa, kuten Islannissa ja Italiassa.

Suomessa hyödynnetään maa- ja kallioperän pintaosiin varastoitunutta aurinkoenergiaa maalämpönä. Vasta yli parinkymmenen metrin syvyydessä kallioperän lämpö on Suomessa geotermistä eli maapallon sisäosista lähtöisin.
Maapallon vaipassa ja kuoressa lämpöä tuottavat pienet määrät radioaktiivisesti hajoavia uraanin, toriumin ja kaliu­min isotooppeja. Lisäksi osa lämmöstä on Maan synnyn ajoilta ja osa Kuun kitkan ansiota.

Vaikka Auringosta tulevaan lämpöön verrattuna radioaktiivinen lämmöntuotto on vähäistä, se ylläpitää maapalloa uudistavia geologisia muutoksia. Niitä ovat kuuman kiviaineksen hidas kiertovirtaus vaipassa ja siitä johtuvat mannerlaattojen liikunnot sekä tulivuoret.

Vastaajana Kari A. Kinnunen, erikoistutkija, Geologian tutkimuskeskus

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2015

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018