Absoluuttisella sävelkorvalla tarkoitetaan kykyä tunnistaa sävelkorkeuksia ilman vertailuääntä.

Absoluuttisen sävelkorvan omaava pystyy esimerkiksi laulamaan pyydetyn sävelen täsmällisesti oikein tai kertomaan soivan, satunnaisesti valitun sävelen korkeuden.


Kyvyn esiintyvyydestä on kuitenkin vaikea antaa tarkkoja tietoja kahdesta syystä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ensinnäkin absoluuttisessa sävelkorvassa on erilaisia tasoja. Monet “absoluutíkot“ tunnistavat aina esimerkiksi oman soittimensa äänenkorkeuden mutta tekevät virheitä muiden soitinten kohdalla. Jotkut tutkijat määrittelevät tällaisen absoluuttiseksi sävelkorvaksi mutta toiset eivät, ja siksi kaikki selvitykset eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Toiseksi absoluuttisen korvan esiintyvyys vaihtelee eri ihmisryhmissä. Kyky on esimerkiksi yleisempi Aasiassa kuin Euroopassa. Syy tähän löytynee kielistä eikä musiikista. Kiinan ja vietnamin kaltaiset kielet, joissa äänenkor-keus vaikuttaa sanojen merkitykseen, näyttävät ruokkivan absoluuttisen korvan kehittymistä.


Monien lähteiden mukaan länsimaisessa kulttuurissa 1–3 prosentilla väestöstä on absoluuttinen sävelkorva, mutta tiukasti määriteltynä sen yleisyys lienee lähempänä yhtä prosenttia.


Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2005
Vastaaja:


Kai Karma


musiikkikasvatuksen dosentti


Sibelius-Akatemia

Sisältö jatkuu mainoksen alla