Oikeus toteutuu. Kuva: Shutterstock
Oikeus toteutuu. Kuva: Shutterstock

Kyse on ikivanhasta käytännöstä, jota ei ole haluttu muuttaa.

Jokamiehenoikeuksia ei varsinaisesti ole koskaan säädetty. Niitä ei ole erityisesti kukaan keksinyt, vaan kyse on pikemmin kaukaa historiasta juontuvasta asiantilasta, käytännöstä, jota ei ole nähty tarpeelliseksi muuttaa.

Kun Suomea aikanaan asutettiin, ihmiset liikkuivat alueella vapaasti. Ajatus maanomistuksesta kehittyi vasta, kun maanviljely yleistyi. Silloin maan omistaminen liittyi usein läheisesti ajatukseen sen hyödyntämisestä: Jos metsästä raivasi pellon, siitä tuli oma.

Maanomistus ei kuitenkaan estänyt ihmisiä kulkemasta toisten omistamien maiden halki ja hyödyntämästä luonnonantimia, kuten sieniä, marjoja tai riistaa. Aikanaan kulkijan oikeudeksi katsottiin jopa ottaa eväsnauriit vastaan sattuneesta pellosta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vaikka maanomistus on sittemmin vakiintunut, näitä oikeuksia ei ole koskaan kumottu. Suomessa ei siis koskaan ole ollut aikaa, jolloin meillä ei olisi ollut jokamiehenoikeuksia. Niistä ei ole erikseen säädetty – on vain jätetty säätämättä lakeja, joilla ne oltaisiin otettu pois.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tämä näkyy siten, että jokamiehenoikeuksista ei ole yhtenäistä lakia tai säädöstä, vaan niistä säädetään useiden muiden lakien yhteydessä. Esimerkiksi rikoslaissa sanotaan, että on sallittua kerätä luonnonvaraisia marjoja ja kukkia ja vastaavia luonnontuotteita toisen maalta.

Monissa muissa maissa maanomistajille on säädetty enemmän oikeuksia rajoittaa muiden kulkua maillaan kuin meillä.

Emme silti ole ainoita laatuamme. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja Skotlannissa on Suomen jokamiehenoikeuksia muistuttavat oikeudet.

Vastaajana Markus Tarasti,

ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö.

Julkaistu Tiede-lehdessä 9/2020

tuas yksi viisas
Seuraa 
Viestejä42

Jokamiesoikeutta ei ole mainittu laissa. Se on olemassa siten, että laista PUUTTUU kieltoja. Toisen mailla liikkumista ei ole koskaan KIELLETTY laissa, joten se on siten sallittu. Jokamiesoikeudut syntyivät silloin kun jää suli Suomen kohdalta pois jääkauden päätyttyä ja tänne tuli ihmisiä asumaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla