Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Monen jäniksen päivät päättää peto tai tauti.

Villieläinten kuolinsyyt vaihtelevat paljon eläinlajin, eläimen iän ja ympäristöolojen mukaan.

Jänikset, myyrät ja pienet hirvieläimet joutuvat usein petojen suihin. Saalistajat vievät myös runsaasti lintuja, etenkin nuoria metsäkanalintuja.

Nälkä tappaa nuoria eläimiä, jotka aloittelevat itsenäistä elämää ja vielä etsivät hyvää elinpaikkaa. Myös petolinnut saattavat kuolla ravinnonpuutteeseen etenkin ankarina talvina. Silloin kun lunta on paksulti, esimerkiksi metsäkauriiden on vaikea löytää syötävää. Loiset voivat heikentää nälkiintynyttä eläintä entisestään.

Taudit ylipäätään tekevät luonnossa tuhoa: Joinain vuosina jänisrutto vie jäniksiä. Taannoin trikomonoosi tappoi parvikaupalla viherpeippoja. Kapipunkki ottaa toisinaan hengiltä pienpetoja, kuten supikoiria ja kettuja.

Luonnossa lienee harvinaista menehtyä vanhuuteen. Isot eläimet saattavat kuitenkin kuolla siihen. Tämän osoittavat esimerkiksi hirvenkallot, joissa hampaat ovat jopa parinkymmenen vuoden käytöstä kuluneet ja mustuneet.

Monesti villieläimen kuoleman aiheuttaa tieten tahtoen ihminen, metsästäjä. Usein tappaminen on vahinko: Lintuja törmää rakennuksiin ja sähkölinjoihin kohtalokkain seurauksin. Lintuja, saukkoja ja hylkeitä takertuu verkkoihin ja katiskoihin. Kaikenlaisia eläimiä kuolee liikenteessä.

Tavalliset ihmiset eivät juuri näe muita kuolleita eläimiä kuin auton alle jääneitä. Luonnossa haaskaeläimet korjaavat raadot.

Vastaajana Marja Isomursu, erikoistutkija, Evira

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2015

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018