Korvan soimisessa eli tinnituksessa kuulohermo ei välitä aivoihin ulkopuolista ääntä vaan joko korvan tai pään sisällä syntyneitä ärsykkeitä.

Äänet koetaan yksilöllisesti: päässä voi jyskyttää konepaja, pauhata vesiputous tai päristä puhelin. Tinnitus voi olla ajoittaista tai jatkuvaa. Täysin kuurokin saattaa kuulla tinnitusääniä – niitä voi verrata amputoidun kokemaan raajan haamusärkyyn.

Korvan soiminen ei ole varsinaisesti sairaus, pikemmin oire. Monesti syynä on kova melu, joka tuhoaa kuulosimpukan aistinkarvasoluja. Usein toistuessaan melu saattaa johtaa kuulon alenemiseen eli kuulovammaan, joka monesti merkitsee pysyvää korvien soimista.

Tinnituksen taustalla saattaa olla myös jokin korva- ja keskushermostosairaus tai muu yleissairaus. Lisäksi eräät lääkeaineet, kuten kiniini ja asetyylisalisyylihappo, voivat aiheuttaa korvien soimista.

Äänen syntymisestä ei ole tarkkaa tietoa. Tutkijat olettavat että kuuloaistin vaurio aiheuttaa kuulohermossa spontaania toimintaa, joka mielletään ääneksi. Esimerkiksi simpukan uloimmat aistinkarvasolut pystyvät tuottamaan signaaleja, jotka voidaan havaita tarkkojen mittalaitteiden avulla.

Puolet väestöstä kokee toistuvasti muutamien minuuttien kestoista korvien soimista melualtistuksen jälkeen. Tinnitus on jatkuva vaiva noin 10 prosentille väestöstä. Ammattiryhmistä erityisesti muusikot, sotilaat ja teollisuustyöntekijät kärsivät korvien soimisesta. Toistuvat äänet kiusaavat pahiten illan ja yön hiljaisuudessa vaikeuttaen nukkumista.

Julkaistu Tiede 2000-lehdessä 3/1997

Vastaaja:


Eero Akaan-Penttilä


ylilääkäri


Kuulonhuoltoliitto

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla