Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Saattoi olla lauantai, mutta saattoi olla ettei.

Asiaa voi yrittää laskea juliaanisten päivien avulla, mutta vastaus jää epävarmaksi.

Juliaaniset päivät eivät ole sama asia kuin juliaaninen kalenteri. Ne tarkoittavat päivien juoksevaa numerointia, jolla eliminoidaan eri aikoina käytössä olleiden eripituisten kalenterikuukausien ja -vuosien vaikutusta. Juliaaniset päivät alkavat 1.1.4713 ennen ajanlaskun alkua, ja viikonpäivien laskentaan on oma kaavansa. Se antaa tuloksen, jonka mukaan 1.1. vuonna 1 olisi ollut lauantai.

Tulokseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Todennäköisesti se on jopa väärä, sillä laskentaa sotkee ajanlaskumme alun karkauspäivälaskentaan liittyvä virhe.

Kun roomalaiset vuonna 45 ennen ajanlaskun alkua ottivat käyttöön juliaanisen kalenterin, joka neljännen vuoden piti olla karkausvuosi. Epähuo­miossa roomalaiset kuitenkin viettivät karkausvuoden joka kolmas vuosi. Kun virhe huomattiin, päätettiin jättää kolme karkauspäivää pitämättä. Tutkijat eivät ole yhtä mieltä siitä, mitkä vuodet juliaanisen kalenterin alussa eli vuosien 45 eaa. ja 4 jaa. välillä olivat karkausvuosia ja mitkä eivät. Samoin vallitsee epäselvyys siitä, milloin kolme karkausvuotta jätettiin pitämättä.

Tämän takia viikonpäivä on epävarma. 1.1. vuonna 1 saattoi olla lauantai, mutta todennäköisesti ei ollut. Tarkat viikonpäivät juliaanisista päivistä saadaan vasta vuodesta 8 eteenpäin.

Vastaajana Asko Palviainen, erikoissuunnittelija, Almanakkatoimisto, Helsingin yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2014

Peippo on munallaan mitattuna Suomen kiivi. Kuva: Getty Images

Vatsanseutu pullistuu hitusen vain muninnan lopussa.

Selitys piilee ruumiinrakenteessa. Se, mikä näyttää linnun vatsalta, on itse asiassa enimmäkseen rintakehää, jonka lihasten alla on kova ja leveä rintalasta. Pehmeää ”vatsaa” linnuilla on vain pieni alue pyrstön ja jalkojen välissä.

Rintakehä voi toki liikkua ulommaksi, kun sisäelimet sitä työntävät, mutta koska se on panssarimainen, siihen ei synny pullistumaa.

Munarauhasessa syntyy vain ruskuainen, ja niitä irtoaa munanjohtimeen yksi kerrallaan. Valkuainen ja kuori syntyvät munanjohtimen loppupäässä hyvin nopeasti, eikä lintu ”kanna” niitä vatsassaan.

Kun muna on juuri tulossa, vatsanseutu voi periaatteessa hieman paisua, mutta sitä ei näe, koska silloin linnut istuvat visusti pesissään. Tämä vaihe kestää vain muutamia tunteja.

Ääriesimerkki lienee kiivi, jolla on kokoon suhteutettuna suurin muna. Kiivi ei näytä olevan ”raskaana”, vaikka muna on valtava, mutta varmasti sen peräpää pullistuu muninnan aikana.

Vastaajana Esa Hohtola,

eläinfysiologian emeritusprofessori, Oulun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2018

Kuumin valkea loimuaa valkeana. Kuva: Getty Images

Värin määräävät liekin lämpötila ja säteilyn aallonpituus.

Tulella tarkoitetaan yleensä liekkiä, joka syntyy aineen palamisessa. Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa palava aine reagoi hapen kanssa.

Kun reaktio on riittävän nopea, syntyvä lämpö ei siirry heti ympäristöön vaan nostaa palavan aineen lämpötilaa. Tämä näkyy hehkumisena tai liekkinä.

Esimerkiksi nuotiossa palamisreaktio tapahtuu liekin ulkoreunalla, ja siinä syntyy nokea. Noki taas lähettää niin kutsuttua mustan kappaleen säteilyä.

Mustan kappaleen säteilyssä kappaleen lämpötila määrää, millä aallonpituudella säteily on voimakkainta. Tätä aallonpituutta vastaa näkyvän valon aallonpituusalueella aina jokin väri.

Korkein lämpötila ja matalin aallonpituus vastaavat violettia, sitten tulevat järjestyksessä sininen, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen.

Nuotion liekin kuumimmassa kohdassa valon aallonpituuksien voima on niin suuri, että ihmissilmä näkee sen värien yhdistelmänä eli valkoisena värinä.

Viileämmät kohdat silmä näkee niin, että väri vastaa paremmin lämpötilaa. Keltainen ja oranssi kertovat noin 1 200:n ja punainen noin 700 asteen lämpötilasta.

Mustan kappaleen säteily ei kuitenkaan selitä kaikkea tulen väreistä.

Esimerkiksi sinisessä liekissä ei ole nokea, vaan liekin väri johtuu siitä, että kaasumolekyylien viritystila purkautuu ja lähettää säteilyä. Sen aallonpituus on lähellä sinistä väriä.

Vastaajana Jorma Jokiniemi,

pien- ja nanohiukkastekniikan professori, Itä-Suomen yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2018