Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Saattoi olla lauantai, mutta saattoi olla ettei.

Asiaa voi yrittää laskea juliaanisten päivien avulla, mutta vastaus jää epävarmaksi.

Juliaaniset päivät eivät ole sama asia kuin juliaaninen kalenteri. Ne tarkoittavat päivien juoksevaa numerointia, jolla eliminoidaan eri aikoina käytössä olleiden eripituisten kalenterikuukausien ja -vuosien vaikutusta. Juliaaniset päivät alkavat 1.1.4713 ennen ajanlaskun alkua, ja viikonpäivien laskentaan on oma kaavansa. Se antaa tuloksen, jonka mukaan 1.1. vuonna 1 olisi ollut lauantai.

Tulokseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Todennäköisesti se on jopa väärä, sillä laskentaa sotkee ajanlaskumme alun karkauspäivälaskentaan liittyvä virhe.

Kun roomalaiset vuonna 45 ennen ajanlaskun alkua ottivat käyttöön juliaanisen kalenterin, joka neljännen vuoden piti olla karkausvuosi. Epähuo­miossa roomalaiset kuitenkin viettivät karkausvuoden joka kolmas vuosi. Kun virhe huomattiin, päätettiin jättää kolme karkauspäivää pitämättä. Tutkijat eivät ole yhtä mieltä siitä, mitkä vuodet juliaanisen kalenterin alussa eli vuosien 45 eaa. ja 4 jaa. välillä olivat karkausvuosia ja mitkä eivät. Samoin vallitsee epäselvyys siitä, milloin kolme karkausvuotta jätettiin pitämättä.

Tämän takia viikonpäivä on epävarma. 1.1. vuonna 1 saattoi olla lauantai, mutta todennäköisesti ei ollut. Tarkat viikonpäivät juliaanisista päivistä saadaan vasta vuodesta 8 eteenpäin.

Vastaajana Asko Palviainen, erikoissuunnittelija, Almanakkatoimisto, Helsingin yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2014