Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Saattoi olla lauantai, mutta saattoi olla ettei.

Asiaa voi yrittää laskea juliaanisten päivien avulla, mutta vastaus jää epävarmaksi.

Juliaaniset päivät eivät ole sama asia kuin juliaaninen kalenteri. Ne tarkoittavat päivien juoksevaa numerointia, jolla eliminoidaan eri aikoina käytössä olleiden eripituisten kalenterikuukausien ja -vuosien vaikutusta. Juliaaniset päivät alkavat 1.1.4713 ennen ajanlaskun alkua, ja viikonpäivien laskentaan on oma kaavansa. Se antaa tuloksen, jonka mukaan 1.1. vuonna 1 olisi ollut lauantai.

Tulokseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Todennäköisesti se on jopa väärä, sillä laskentaa sotkee ajanlaskumme alun karkauspäivälaskentaan liittyvä virhe.

Kun roomalaiset vuonna 45 ennen ajanlaskun alkua ottivat käyttöön juliaanisen kalenterin, joka neljännen vuoden piti olla karkausvuosi. Epähuo­miossa roomalaiset kuitenkin viettivät karkausvuoden joka kolmas vuosi. Kun virhe huomattiin, päätettiin jättää kolme karkauspäivää pitämättä. Tutkijat eivät ole yhtä mieltä siitä, mitkä vuodet juliaanisen kalenterin alussa eli vuosien 45 eaa. ja 4 jaa. välillä olivat karkausvuosia ja mitkä eivät. Samoin vallitsee epäselvyys siitä, milloin kolme karkausvuotta jätettiin pitämättä.

Tämän takia viikonpäivä on epävarma. 1.1. vuonna 1 saattoi olla lauantai, mutta todennäköisesti ei ollut. Tarkat viikonpäivät juliaanisista päivistä saadaan vasta vuodesta 8 eteenpäin.

Vastaajana Asko Palviainen, erikoissuunnittelija, Almanakkatoimisto, Helsingin yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2014

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018