Kemiallinen kaava viittaa molekyylin rakenteeseen.

Esimerkiksi vesi muodostuu vedystä ja hapesta ja ainemäärien molaarinen suhde on 2:1. Vastaavasti sokeri koostuu hiilestä, vedystä ja hapesta.

Ihminen puolestaan muodostuu niin monenlaisista yhdisteistä, ettei yhtä kemiallista kaavaa voi antaa.

Lisäksi meissä on elämälle välttämättömiä kivennäisaineita, kuten kalsiumia ja magnesiumia, sekä hivenalkuaineita, kuten rautaa, sinkkiä, kuparia ja jodia. Sitten on vielä altistuksen mukaan vaihteleva määrä ympäristömyrkkyinä tunnettuja molekyylejä, esimerkiksi organoklooriyhdisteitä, ja raskasmetalleja, kuten lyijyä ja elohopeaa. Tämä kaikki on sitten sen verran fiksuna kokonaisuutena, että elämä luonnistuu.

Vähän samantapaisesti joskus on kysytty, mitä ihminen maksaa, jos arvoa lasketaan ihmisen sisältämien yhdisteiden avulla. Tämäkin on toivoton yritys, koska eräiden yhdisteiden synteesit ovat elävän ruumiin ulkopuolella niin harvinaisia ja tyyriitä, ettei niille ole edes tarjolla kemiallista valmistusta eikä hintaa.


Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2008

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vastaaja:


Erkki Vuori


oikeuskemian professori


Helsingin yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla