Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2013

Ei mikään.

Väite, ettei ihminen pysty käyttämään aivojensa koko kapasiteettia,  ei pidä paikkaansa. Huomattava osa aivojen kapasiteetista on käytössä koko ajan.

Suuren osan tarvitsemastaan energiasta aivot kuluttavat hermosolujen jatkuvaan keskinäiseen viestintään. Näin aivot pitävät yllä valmiustilaa, jonka ansiosta ne voivat vastata nopeasti ympäristön muutoksiin. Samalla aivot myös säätelevät aisti- ja elintoimintoja.

Vaikka voimakaskaan henkinen ponnistelu ei kasvata aivojen kokonaisenergiankulutusta kuin muutaman prosentin verran, yksinkertaisetkin toiminnot, kuten lattialle pudonneen kirjan nostaminen, vaativat yhteistyötä laajalta verkostolta, jota tarvitaan esimerkiksi näkö- ja tuntoaistimusten käsittelyyn, kehon asentojen havaitsemiseen ja kehon liikkeiden ohjelmointiin. Käytämme siis lähes koko aivojamme joka päivä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Aivojen tehokkuus perustuu niiden muokkautuvuuteen. Oppiminen ja elämänhistoria muokkaavat aivot toimimaan tehokkaimmin siinä ympäristössä, missä ihminen niitä tarvitsee. Muovautuvuus säilyy merkittävänä koko ikämme. Voidaankin ajatella, että aivojen käyttämätön kapasiteetti on niitä asioita, joita emme (vielä) ole ehtineet opetella.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vastaaja:


Lauri Nummenmaa


akatemiatutkija, professori


Aalto-yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla