Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2013

Ei mikään.

Väite, ettei ihminen pysty käyttämään aivojensa koko kapasiteettia,  ei pidä paikkaansa. Huomattava osa aivojen kapasiteetista on käytössä koko ajan.

Suuren osan tarvitsemastaan energiasta aivot kuluttavat hermosolujen jatkuvaan keskinäiseen viestintään. Näin aivot pitävät yllä valmiustilaa, jonka ansiosta ne voivat vastata nopeasti ympäristön muutoksiin. Samalla aivot myös säätelevät aisti- ja elintoimintoja.

Vaikka voimakaskaan henkinen ponnistelu ei kasvata aivojen kokonaisenergiankulutusta kuin muutaman prosentin verran, yksinkertaisetkin toiminnot, kuten lattialle pudonneen kirjan nostaminen, vaativat yhteistyötä laajalta verkostolta, jota tarvitaan esimerkiksi näkö- ja tuntoaistimusten käsittelyyn, kehon asentojen havaitsemiseen ja kehon liikkeiden ohjelmointiin. Käytämme siis lähes koko aivojamme joka päivä.

Aivojen tehokkuus perustuu niiden muokkautuvuuteen. Oppiminen ja elämänhistoria muokkaavat aivot toimimaan tehokkaimmin siinä ympäristössä, missä ihminen niitä tarvitsee. Muovautuvuus säilyy merkittävänä koko ikämme. Voidaankin ajatella, että aivojen käyttämätön kapasiteetti on niitä asioita, joita emme (vielä) ole ehtineet opetella.

Vastaaja:


Lauri Nummenmaa


akatemiatutkija, professori


Aalto-yliopisto

Rapeus jää haaveeksi, jos pannu on kylmä ja rasva tavallista voita.

Maailmassa ei ole niin hyvää kokkia, ettei ensimmäinen yritys olisi aina riekaleinen valkea möykky. Toinen lettukokin kummajainen on se, että ensimmäisen puolen paistopinnalla on aina erilainen kuvio kuin toisen. Tieteellistä syytä kumpaankaan ilmiöön ei tarkkaan tiedetä.

Yleensä paistaja on malttamaton ensimmäistä lettua odottaessaan ja annostelee siksi taikinaa liian kylmälle pannulle. Parempaan tulokseen pääsee, jos antaa pannun kuumentua perusteellisesti. Lisäksi rasvan pitää antaa ruskistua.

Letuista saa rapeita ja kullankeltaisia, kun paistaa ne kuumalla pannulla kirkastetussa voissa. Silloin vesi haihtuu nopeasti paistoksen pinnalta. Rapeus jää helposti syntymättä, mikäli käyttää tavallista voita tai muuta vesipitoista rasvaa. Tällöin lettutaikina vain kiehuu vedessä.

Kirkastettu voi valmistetaan poistamalla voista heraproteiini ja vesi. Jäljelle jää voiöljy, joka kestää palamatta erittäin korkeita paistolämpötiloja.

Vastaajana Anu Hopia,

elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018

Molemmat ovat oman kielikuntamme perintöä, eivät lainaa länsinaapurista.

Suomen minä-pronomini ei ole lainaa ruotsista, vaan se kuuluu uralilaisen kielikunnan ikivanhaan perintösanastoon. Sille löytyy etymologisia vastineita itämerensuomesta samojedikieliin asti, joten se on ollut suomessa ja sitä edeltäneissä kielimuodoissa jo tuhansien vuosien ajan, kauan ennen kosketuksia ruotsiin.

Äänneasultaan samantapaisia ensimmäiseen persoonaan viittaavia pronomineja on myös muissa kielikunnissa. Indoeurooppalaisten kielten lisäksi niitä löytyy esimerkiksi mongoli- ja tunguusikielistä, eskimo-aleuttilaisista kielistä, eräistä tunnetuista muinaiskielistä, kuten etruskista ja sumerista, sekä monista paleosiperialaisista kielistä, jotka eivät tiettävästi ole sukua toisilleen.

Tätä pronominien yhtäläisyyttä ovat jotkut tutkijat pitäneet todisteena kielikuntien välisestä alkusukulaisuudesta, mutta vaikka ensimmäisen persoonan pronomini kuuluu kielen parhaiten säilyviin aineksiin, kielitieteellisesti perusteltuja sukulaisuusteorioita ei voi rakentaa pelkästään yksittäisten pronominien varaan.

Itse-sanalla on erikoinen historia. Sekin kuuluu ikivanhaan suomalais-ugrilaiseen perintösanastoon, mutta se ei ole alkuaan ollut pronomini vaan substantiivi, joka on tarkoittanut varjoa tai ihmisen varjosielua. Ihminen näkee varjossa oman kuvansa, siis itsensä, ja sukukielten sanavastineista päätellen myös ihmisen sielun eli hänen henkisen minänsä on aikoinaan uskottu heijastuvan hänen varjossaan.

Vastaajana Kaisa Häkkinen,

suomen kielen emeritaprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018