Kaivon vedenpinta on normaalisti samalla korkeudella kuin pohjaveden pinta kaivon välittömässä ympäristössä.

Kaivo kuivuu, kun pohjaveden pinta laskee kaivon pohjan alapuolelle. Jos kuivuminen on tapahtunut äskettäin, pohjavesi voi vielä olla hyvin lähellä kaivon pohjaa. Tällöin palokunnan kaivoon pumppaama vesi ei yleensä pakene kovin vauhdikkaasti. Jos kuivuutta on jatkunut pitkään, pako on nopeaa.

Huomattava merkitys on kaivoa ympäröivän maa- tai kiviaineksen vedenjohtavuudella. Jos kaivossa on normaalioloissa vähähkösti vettä, maaperän vedenjohtavuus ei ole kovin hyvä. Tälläisessa kaivossa kannettukin vesi viihtyy paremmin kuin runsaasti vettä antavassa kaivossa. Todella hyvä kaivo voi siis olla nopea kannetun veden hävittäjä. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että kannettu vesi katoaa hiekka- tai soramaalle rakennetusta kaivosta nopeammin kuin moreenimaalle tehdystä.

Käytännön kokemukset osoittavat myös, että joihinkin kaivoihin voi tuoda vettä kohtalaisella menestyksellä. Palokunnan tankkiauton lastista voi vielä viikon kuluttua olla osa jäljellä. Toisaalta on myös kaivoja, joiden pohja paistaa melkein saman tien kun tankkiauton perävalot ovat kadonneet tienmutkan taakse.


Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2003

Vastaaja:


Esko Kuusisto


hydrologi


Suomen ympäristökeskus

Painon siirto synnyttää sopivan raon.

Kävellessä saappaan pohjaan tarttuu hiekkaa, ja kun ponnistava jalka nousee ylös, sitä irtoaa. Miten kauas jyväset ryöpsähtävät, riippuu kävelynopeudesta.

Kun saappaan pohja nousee maasta, hiekanjyvät saavat vauhtia samaan tapaan kuin kura polkupyörän takarenkaasta. Kuraa voi roiskua selkään asti. Samoin käy juostessa hiekkarannalla, jolloin hiekkaa lentää takareiteen.

Jos saappaanvarsi on väljä, kivensiruja putoaa sisään. Varren rako vieläpä suurenee juuri silloin, kun takimmainen jalka ponnistaa. Silloin paino siirtyy etummaisen jalan päälle, ja sen sääri ottaa kiinni etuvarteen. Taakse jäävästä raosta kivi sujahtaa helposti tukijalan saappaaseen.

 

Vastaajana Taija Juutinen,

kinesiologian eli liikeopin professori, Jyväskylän yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2018

Jotkut kuolevat jo ennen löytymistään.

Laji on kuollut sukupuuttoon, kun sen viimeinen yksilö on epäilyksettä kuollut, määrittelee Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN.

Periaatteessa asia on siis hyvin yksiselitteinen, mutta suurinta osaa lajeista ei seurata niin tarkasti, että yksilöiden määrä tai sijainti olisivat tiedossa. Näin tarkkaa tietoa on lähinnä joistakin linnuista ja nisäkkäistä, kuten uhanalaisista sarvikuonolajeista.

Esimerkiksi hyönteislajien viimeistä yksilöä on lähes mahdotonta löytää. Myös yksilön määritteleminen voi olla vaativaa vaikkapa sienen tapauksessa, jossa laji elää rihmastona tuottaen ajoittain itiöpesäkkeitä.

Lajin voidaan kuitenkin olettaa kuolleen sukupuuttoon, kun yhtään yksilöä ei ole tavattu sen tunnetuissa tai oletetuissa elinympäristöissä koko levinneisyysalueella tehdyissä perusteellisissa etsinnöissä. Etsintöjen pitää olla lajin elämänkiertoon nähden riittävän pitkäaikaisia.

Laji voidaan luokitella myös ”luonnosta hävinneeksi”, jos sen tiedetään säilyneen ainoastaan viljeltynä, tarhattuna tai luontoon palautettuna populaationa selvästi alkuperäisen levinneisyysalueensa ulkopuolella.

Luonnosta hävinneitä ovat muun muassa monet keräilijöiden havittelemat kasvit, kuten eräät käpypalmulajit. Alueellisesti sukupuuttoon kuolleeksi voidaan luokitella esimerkiksi jonkin valtion alueelta hävinnyt laji, kuten vesikko Suomessa.

Lajeja kuolee sukupuuttoon niinkin, että niiden olemassaolosta ei ole koskaan edes tiedetty.

 

Vastaajana Aino Juslén,

eläintieteen yksikön johtaja, Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2018