Tällaiset miksi ei -kysymykset ovat aina vähän hankalia. Useimmat nisäkkäät ovat melko lailla värisokeita, joten väreillä ei ole lajinsisäisessä viestinnässä samanlaista merkitystä kuin esimerkiksi lintumaailmassa. Tästä syystä valintapaine jännittäviin värityksiin ei liene ollut yhtä suuri.

Mielenkiintoista kyllä, vaikkapa papukaijojen vihreä väri ei synny pigmenttien avulla, vaan rakenteellisesti, kun valo heijastuu höyhenten pienenpienistä uurteista. Samasta syystä esimerkiksi sinisorsakoiraan pää näyttää violetilta tai vihreältä sen mukaan, mistä suunnasta aurinko paistaa.

Toisaalta voi spekuloida, miksei nisäkäs voisi vihreässä lehvästössä piiloutua vihreyden avulla pedoilta, joista ainakin jotkin saattavat nähdä värejä. Laiskiaiset ovat tässä suhteessa mielenkiintoinen erikoistapaus. Ne ovat usein melkoisen vihreitä, koska niiden turkissa kasvaa levää. Jaanika Blomster Helsingin yliopistosta on tutkimusryhmineen osoittanut, että tietyt levälajit ovat erikoistuneet elämään juuri laiskiaisten karvapeitteessä, eikä laiskiaisilla tunnu olevan mitään tätä vastaan. Ehkä laiskiaisten turkki on sopivasti karhea juuri siksi, että levät pääsevät tarttumaan siihen.

Vastaajana:
Hanna Kokko
evolutiivisen ekologian professori
Australian yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 11/2013

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018