Suden sukua. Kuva: Getty Images
Suden sukua. Kuva: Getty Images

Vaistot laukeavat.

Koirat polveutuvat sudesta, joille ulvominen on tärkeä vaistomainen sosiaalisen viestinnän väline. Sen avulla tervehditään ja osoitetaan lauman yhtenäisyyttä.

Ulvonta on siten myös koiran vaistoissa, vaikka se laukeaakin harvemmin kuin sudella.

Toisinaan poikkeuksellinen tilanne tai koiran kuulemat ärsykkeet käynnistävät ulvomisen. Sen uskotaan viestivän koiran innostusta ja mukanaolon riemua. Se voi myös olla koiran nopea, vaistomainen reaktio tiettyyn ääniärsykkeeseen.

Vastaajana Hannes Lohi,

eläinlääketieteellisen genetiikan professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2018