Ajanlasku on muuttunut moneen kertaan. Kuva: Getty Images
Ajanlasku on muuttunut moneen kertaan. Kuva: Getty Images

Ilmaus korvasi munkki Dionysiuksen epätarkat vuosilaskelmat.

Nykyisen ajanlaskun tausta ulottuu lähes 1 500 vuoden taakse. Munkki Dionysius Exiguus sai tehtäväksi laatia taulukon pääsiäisen laskemista varten.

Tuohon aikaan vuosia laskettiin keisari Diocletianuksen valtaantulosta. Dionysius piti tapaa vääränä, koska Diocletianus vainosi kristittyjä. Tämän takia hän otti käyttöön vuosien laskennan oletetusta Kristuksen syntymästä, jonka hän sijoitti keisari Augustuksen 28. hallintovuodelle. Tästä tuli käyttöön termi Anno Domini eli Herran vuonna tai jälkeen Kristuksen (AD ja jKr).

Munkki Beda Venerabilis ulotti Dionysiuksen ajanlaskun myös Kristuksen syntymää edeltäviin vuosiin (BC eli eKr) kirjoittaessaan Englannin kirkon historiaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Myöhemmin on todettu, että Dionysiuksen laskenta ei ollut tarkka. Esimerkiksi Juudean kuningas Herodes, jonka kerrotaan vainonneen Jeesusta, kuoli tämän ajanlaskun mukaan neljä vuotta ennen Jeesuksen syntymää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tämän takia ajanlaskumääritteitä AD ja BC on pidetty väärinä, ja niitä on alettu korvata termeillä jälkeen (jaa) ja ennen ajanlaskumme alkua (eaa).

Vastaajana Asko Palviainen,

erikoissuunnittelija, Almanakkatoimisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 11/2022.

Käyttäjä10960
Seuraa 
Viestejä2

Kiintoisassa katsauksessaan Asko Palviainen ei ota kantaa siihen, että lyhenne jaa. (jälkeen ajanlaskun alun) on suomen kielen vastainen. Suomen kielen "jälkeen" on pelkkä postpositio, sana joka tulee pääsanansa jälkeen, siis ajanlaskun alun jälkeen (aaj.), vaikka aivan oikein ennen ajanlaskun alkua (eaa.). Suomen "ennen" on prepositio, pääsanansa edellä kuleva sana.

Postposition virheellinen käyttö prepositiona periytyy vanhasta pipliasuomesta, joka rakenteiltaan on hyvin ruotsinmukaista. Ruotsin "efter" (jälkeen) on prepositio. Tarkemmin ks. Kielikello 3/2016.

Erkki Lyytikäinen
Espoo

Sisältö jatkuu mainoksen alla