Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta.

Kun peto aloittaa syömisen pääpuolesta, se voi varmistua, ettei saalis enää pakene sen kynsistä. Päästä aloittaminen saattaa helpottaa myös syötäväksi kelpaamattomien ruumiinosien erottelua. Aivoilla on suuri ravintoarvo, ja senkin vuoksi voi olla edullista syödä pää ensin.


Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2004

Vastaaja:


Jari Valkama


intendentti


Rengastustoimisto, Eläinmuseo